Despre program

La finalizarea studiilor din domeniul Inginerie Chimică absolventul primeşte diploma de inginer, în domeniul şi specializarea absolvite. Se dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice de bază în domeniul chimiei şi ingineriei chimice. Pe lângă acestea, în funcţie de specializarea aleasă, se acumulează competenţe în ingineria de proces şi în informatica proceselor chimice, în biochimie şi inginerie biochimică, în inginerie alimentară, în ingineria materialelor oxidice şi a nanomaterialelor, în ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului, în ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie. În plus, absolvirea acestui domeniu oferă posibilitatea dobândirii de competenţe colaterale legate de utilizarea calculatorului, programare, design şi proiectare cu ajutorul calculatorului, cu aplicabilitate atât în inginerie chimică cât şi în alte domenii de activitate cum ar fi automatică, proiectare şi medicină. Perspectivele de realizare profesională includ paleta largă a producţiei (industria chimică, petrochimică, alimentară, farmaceutică, cosmetică, cea a bunurilor de larg consum etc.), a serviciilor (proiectare şi consultanţă, laboratoare de analiză, controlul calităţii mediului etc.) şi a învăţământului mediu (după completarea studiilor de specialitate cu studii de profil pedagogic).

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematici generale
 • Chimie generală
 • Fizică generală
 • Grafică asistată de calculator
 • Limbă străină 1
 • Educație fizică 1
 • Bazele chimiei analitice
 • Matematici speciale
 • Chimie anorganică
 • Limbă străină 2
 • Educație fizică 2
 • Cinetică chimică
 • Chimia coloizilor și interfațelor
 • Chimie organică
 • Programarea calculatorului cu aplicații în inginerie
 • Teoria sistemelor
 • Elecrochimie
 • Opțional 1
 • Analiza și sinteza proceselor tehnologice
 • Chimie analitică - Analiza instrumentală
 • Elemente de inginerie mecatică
 • Ecuații generale ale proceselor de transport și transfer
 • Limbaje evoluate de programare
 • Elemente de biochimie (română sau engleză)
 • Mecanica fluidelor și transfer de impuls
 • CAD și software specific ingineriei chimice
 • CAD și software specific ingineriei chimice (proiect)
 • Interfețe hard/soft
 • Opțional 2
 • Modelarea și simularea proceselor chimice
 • Opțional 3
 • Bazele ingineriei reacțiilor chimice
 • Transfer termic și aparate tehnice
 • Poluanți industriali (română sau engleză)
 • Opțional 4
 • Inteligență artificială cu aplicații în chimie și inginerie chimică
 • Simulatoare de proces
 • Practică
 • Operații unitare cu transfer de masă
 • Operații unitare cu transfer de masă (proiect)
 • Automatizarea proceselor chimice
 • Coroziune și protecție anticorozivă
 • Analiză structurală în chimie
 • Analiza dinamică a proceselor complexe
 • Practică de specialitate (română sau engleză)
 • Optimizarea proceselor chimice
 • Conducerea evoluată a proceselor (română sau engleză)
 • Proiectarea integrată a sistemelor chimice (include proiect)
 • Ingineria și tehnologia proceselor electrochimice
 • Opțional 6
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Termodinamică
 • Electrotehnică și electronică
 • Opțional 5 (română sau engleză)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Componentă de vârf a cercetării ştiinţifice în Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică şi-a dedicat activitatea de peste opt decenii atât laturii didactice cât şi de cercetare, ambele încununate de realizări academice şi ştiinţifice remarcabile. Dezvoltând relaţii şi schimburi internaţionale intense, cultivând proiecte de cooperare cu alte Universităţi şi Institute Europene sau Americane, facultatea extinde continuu colaborările ştiinţifice şi schimburile de studenţi şi cadre didactice, ştiut fiind faptul că domeniul chimiei este unul dintre cele mai "internaţionalizate" domenii de educaţie şi cercetare ale ştiinţei începutului celui de al treilea mileniu.

Suntem pregătiţi şi întâmpinăm cu ospitalitatea ardelenească tradiţională atât colaborările academice cu cadre didactice şi cercetători cât şi studenţii din ţară şi străinătate. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică din Cluj-Napoca vă aşteaptă cu porţile deschise!

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer