Despre program

Fizica este ştiinţa naturii care studiază structura materiei, proprietăţile generale şi legile de evoluţie (privind mişcarea mecanică, termică, electromagnetică, atomică, nucleară etc.) ale fenomenelor naturii lipsită de viaţă (în special), precum şi transformările reciproce ale acestor forme de mişcare. Între Fizică şi Ştiinţele tehnice există o legătură directă. Legile naturii lipsită de viaţă, descoperite şi fundamentate de Fizică cu ajutorul matematicii, sunt folosite de Ştiinţele tehnice prin transpunerea pe cazuri reale. Funcţionare diferitelor maşini şi dispozitive sau evoluţia unei reacţii într-o industrie chimică ascultă de legile Fizicii, completate uneori cu rezultatele Chimiei. Lucrurile se petrec în mod asemănător şi în cazul oricărui alt proces din natura fără viaţă. Este de remarcat faptul că pe un inginer nu trebuie să-l intereseze numai mersul unei maşini în sine sau un proces fizico-chimic în sine, ci el le foloseşte într-un anumit scop cu caracter economic. Astfel, în activitatea sa ştiinţificotehnică şi tehnologică, inginerul formulează noi cerinţe pentru Fizică, în special, urmărind în permanenţă îmbunătăţirea maşinilor şi dispozitivelor cu care lucrează, precum şi introducerea de noi procedee tehnologice neergofage, nepoluante şi mult mai productive. Este de remarcat, în etapa actuală, înlocuirea în permanenţă a tehnologiilor mecanochimice cu tehnologiile electro-fizice.

Domeniu de licenta/master
Științe inginerești aplicate
Specializare
Inginerie fizică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • Fizica generală - noţiuni introductive
 • Fundamentele programării calculatoarelor
 • Chimie generală
 • Cultură şi instituţii europene
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică şi sport
 • Discipline opționale (Prelucrarea numerică a semanlelor
 • Fizică computaţională
 • Metode de calcul matriceal
 • Fizică - metode experimentale)
 • Discipline facultative (Filosofie
 • Psihologia educaţiei
 • Pedagogie)
 • Geometrie analitică şi diferențială
 • Analiză numerică
 • Fizică – mecanică
 • Programarea calculatoarelor
 • Grafică asistată
 • Ecuaţii diferenţiale
 • Teoria probabilităţilor
 • Analiză complex
 • Programare orientată pe obiecte
 • Electromagnetism
 • Termodinamică şi fizică statistică
 • Rezistenţa materialelor
 • Comunicare şi relaţii publice
 • Discipline facultative (A doua limbă străină
 • Pedagogie
 • Limba engleză pentru IT&C
 • Didactica specialităţii)
 • Matematici speciale
 • Ecuaţiile fizicii matematice
 • Inginerie optică
 • Mecanică cuantică
 • Electrotehnică
 • Proiectare asistată de calculator
 • Legislaţie general
 • Istoria Romaniei
 • Educaţie fizică şi sport
 • Mecanică cuantică aplicată
 • Fizica stării solide
 • Fizica atomului și molecule
 • Analiză numerică cu soft
 • Structuri de date şi algoritmi
 • Instrumentație fizică și metrologie
 • Discipline opționale (Proceduri de calitate
 • Managementul proiectelor
 • Grafică inginerească cu soft specializat
 • Robotică)
 • Discipline facultative (Integrare europeană
 • Practică pedagogică în învățământul
 • preuniversitar obligatoriu
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitarm Managementul clasei de elevi)
 • Introducere in fizica subatomica
 • Metode si tehnologii fizice in studiul mediului
 • Dispozitive electronice
 • Metode si tehnologii fizice in studiul materialelor
 • Fundamentele fizicii plasmei
 • Sisteme de achizitii de date
 • Practică
 • Electronică cuantică şi optoelectronică
 • Optică integrată şi materiale optice
 • Tehnici nucleare în ştiintele mediului şi materialelor
 • Circuite electronice
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Baze de date
 • Pregătirea proiectului de licenţă
 • Discipline opționale (Teoria jocurilor
 • Fractali
 • Gestiunea informatică a documentelor)
 • Discipline facultative (Limba engleză pentru comunicare profesională
 • Procesarea imaginilor)
 • Metode optice de inaltă rezoluţie
 • Fizica surselor de energie neconvenţionale
 • Fizica şi ingineria nanomaterialelor
 • Informatică cuantică
 • Sisteme de operare
 • Reţele de calculatoare

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Facultatea de Ştiinţe Aplicate a fost infiinţată în anul 2005, la propunerea Departamentului de Matematică şi a Departamentului de Fizică. Acestă facultate asigură o pregătire multidisciplinară, fundamentală (bazată pe Matematică, Fizică, Informatică), inginerească generală şi managerială, teoretică şi experimentală, psiho-pedagogică şi socio-umană, precum şi cunoaşterea unei limbi străine. Pregătirea este orientată spre identificarea şi rezolvarea problemelor noi, cu competenţe în specializările inginereşti ale viitorului (Modelare Matematică şi Fizică, Optică, Nanoelectronică, Econofizica). Aceasta permite o autoperfecţionare continuă şi flexibilă, fiind continuu adaptată pieţei mondiale a muncii şi cererii publice şi private de ingineri experţi în modelare şi simulare matematică-fizică pentru firme multifuncţionale High-Tech şi I.T., reţele INTERNET, T.V., Radio, cercetare, invăţămant, management, QA, bănci, asigurări, ziaristică specializată, administraţie.

Splaiul Independenței nr. 313, corp BN 105

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer