Despre program

Programul de studiu „Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice" are obiectivul de a asigura studenților o bună pregătire inginerească realizată prin discipline de pregătire fundamentală și de specialitate, cu accent pe controlul calității produselor alimentare, atât în cursul fabricației (pe flux) cât și ca produse finite. În contextul actual al pregătirii inginerilor chimiști, conform planului de învățământ, prin programul de studiu „Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice" se urmărește acumularea de cunoștințe generale referitoare la: – Cunoasterea proceselor si utilajelor fundamentale in industria alimentara – Cunoașterea tehnicilor moderne utilizate pentru controlul fabricației și al calității produselor alimentare de bază – Sinteza și utilizarea principalelor tipuri de auxiliari aplicați în industria alimentară – Competențe privind rezolvarea problemelor de mediu din industria alimentară Obiectivele propuse ale programului sunt realizabile pe baza unei oferte de program educațional considerat cuprinzător, atât sub aspectul pregătirii fundamentale, cât și al pregătirii inginerești, de specialitate, astfel încât absolvenții secției să facă față cerințelor prezente și viitoare ale societății, cu luarea în considerare a implicațiilor economice și de mediu.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematici I
 • Chimie analitică
 • Chimie anorganică
 • Utilizarea calculatoarelor și grafica industrială computerizată
 • Micro și macroeconomie
 • Limba straina I /Limba straina II (opțional)
 • Fundamente de chimie (facultativ)
 • Educație fizică
 • Fundamente de fizică
 • Fundamente de matematică Matematici II
 • Analiză instrumentală
 • Fizica I
 • Metale tranziționale
 • Elemente de mecanica și inginerie mecanică
 • Utilizarea calculatoarelor și grafica industrială computerizată/Informatica aplicată (opțional)
 • Pedagogie I (facultativ)
 • Educație fizică
 • Fizica II
 • Chimie organică
 • Chimie fizică
 • Ecologie și dezvoltare durabilă
 • Fundamente de inginerie electrica și electronică
 • Management
 • Tehnici de comunicare
 • Disciplina optionala I
 • Pedagogie II (facultativ)
 • Educație fizică (facultativ)
 • Bazele ingineriei chimice
 • Stiința materialelor I - materiale anorganice
 • Stiința materialelor II - materiale organice și compoziție
 • Disciplina optionala II
 • Didactica specialitatii (facultativ)
 • Educatie fizica (facultativ)
 • Chimie organică
 • Chimie fizică
 • Operații unitare în industriile de proces
 • Electrochimie
 • Analiza structurală în chimia organică
 • Biochimie I:Biochimie structurală
 • Management industrial/Marketing (opțional)
 • Utilizarea calculatoruluiv (facultativ)
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu I (facultativ)
 • Instruire asistata de calculator (facultativ)
 • Biochimie II: Biochimia metabolismului
 • Microbiologie
 • Poluarea produselor alimentare
 • Practica tehnologica (12 saptamani)
 • Bazele alimentației/Siguranța alimentelor și trasabilitatea în lanțul alimentar (opțional)
 • Coroziune și protecții anticorozive în industria alimentară/ Controlul alimentelor prin metode electrochimice (opțional)
 • Utilizarea calculatorului (facultativ)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar II (facultativ)
 • Reactoare chimice
 • Enzimologie aplicată
 • Ambalaje polimerice pentru produse alimentare
 • Toxicologie
 • Produși de sinteză pentru industria alimentară
 • Alimentații speciale / Autentificarea și detectarea falsificarilor produselor alimentare (opțional)
 • Documentare/Experizarea vinurilor (opțional)
 • Optimizări în industria chimică (facultativ)
 • Utilizarea calculatorului (facultativ)
 • Marketing (facultativ)
 • Produse de semisinteză
 • Biochimie alimentară
 • Controlul calitații produselor alimentare
 • Tehnologii biochimice
 • Tehnologii alimentare generale
 • Aromatizanți naturali în chimia alimentară/ Expertizarea grăsimilor (opțional)
 • Igiena și stocarea produselor alimentare/Igiena societăților agroalimentare (opțional)
 • Utilizarea calculatorului (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor își are radăcinile înca din anul 1867, în fosta Școală de Poduri, Șosele și Mine când s-au introdus cursuri de Chimie predate de către profesorul Emanuel Bacaloglu. De altfel, facultatea este amplasată în ansamblul de clădiri situate în strada Polizu și începute în 1886 (Corpul A); Aici, academicianul Alfons Saligny a condus laboratoarele de Chimie între 1886 și 1903, fiind urmat de Grigore Pfeiffer. În perioada dintre cele doua razboaie mondiale au fost angajați tinerii Emilian Bratu, Costin Nenitescu, Șerban Solacolu, care ulterior au devenit profesori renumiți, academicieni, fondatori de școală.

În mod firesc, facultatea s-a dezvoltat apărând noi specializări, laboratoare și centre de cercetare ce corespund dezvoltării științifice și tehnologice. Actualmente, facultatea formează ingineri (patru ani) în specializări foarte diverse din industria chimica. Cursurilor de ingineri li se adaugă cursuri de studii aprofundate, școli academice postuniversitare etc. La fiecare doi ani facultatea coordonează „Conferința Națională de Chimie și Inginerie Chimică" și este o prezență activa în publicațiile științifice naționale sau străine.

Splaiul Independenței nr. 313, corp L 015

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer