Despre program

Misiunea programului de studii „Robotică” în cadrul UPB se subscrie misiunii universității și anume aceea de dezvoltare a unui proces de învățământ și cercetare care să permită formarea unor ingineri capabili să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii de fabricație prin care se asigură creșteri importante de productivitate și se garantează constanta calității fabricației, absolvenții acestui program de studii dobândind importante cunoștințe tehnice, economice și manageriale prin care pot să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător.

Obiectivele programului de studii “Robotică” au în vedere pregatirea unor viitori ingineri care să răspundă cerințelor de proiectare constructivă convențională și asistată, concepție și exploatare optimală a sistemelor electro-mecanice, electro-pneumatice și mecatronice de automatizare locală a proceselor de producție din diferite sectoare industriale și servicii tehnice, concepție și dezvoltare de prototipuri și produse noi de sisteme electro-mecanice și mecatronice și roboți industriali; proiectarea asistată, modelarea comportării, simularea funcționării, programarea, exploatarea și întreținerea roboților industriali integrați în procese tehnologice și de producție (prelucrări prin așchiere și neconvenționale, sudare, vopsire, asamblare-montaj, depozitare-expediție) etc.

Domeniu de licenta/master
Mecatronică și robotică
Specializare
Robotică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematici 1
 • Mecanică 1
 • Chimie
 • Programarea Calculatoarelor 1
 • Știința Materialelor
 • Tratamente Termice și Termochimice
 • Desen Tehnic 1
 • Robotica 1
 • A11 (Limba Modernă 1 – Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Psihologia educației
 • Știința informării și documentării în cultura digitală
 • Educație fizică 1
 • Matematici 2
 • Fizică 1
 • Tehnologia Materialelor 1
 • Mecanică 2
 • Programarea Calculatoarelor 2
 • Rezistența Materialelor 1
 • Desen Tehnic 2
 • Robotica 2
 • Pedagogie 1
 • Educație fizică 2
 • Voluntariat 1
 • Limba modernă 2 (Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Matematici 3
 • Rezistența Materialelor 2
 • Organe de Mașini
 • Tehnologia Materialelor 2
 • Fizică 2
 • Desen Tehnic 3
 • Baze de Date
 • Economie
 • Robotica 3
 • Pedagogie 2
 • Educație fizică 3
 • Limba Modernă 3 (Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Matematici 4
 • Proiectare asistată de calculator 1
 • Componente mecanice tipizate
 • Toleranțe
 • Acționări electrice pentru mecatronică și robotică
 • Management de proiect
 • Practică 1
 • A21 (Electronică digitală
 • Electronică de putere)
 • A22 (Programare avansată pentru sisteme mecatronice și robotice
 • Dinamica sistemelor mecatronice cu corpuri multiple)
 • Didactica specialității
 • Educație fizică 4
 • Voluntariat 2
 • Limba Modernă 4 (Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Proiectarea asistată de calculator 2
 • Bazele cinematicii roboților industriali
 • Managementul fluxurilor materiale
 • Mașini și sisteme de producție
 • Concepția și exploatarea roboților industriali 1
 • Acționari pneumatice
 • A31 (Controlul produselor prin măsurare asistată
 • Sisteme haptice și realitate vitruală în robotică)
 • Prototipare vitruală 1
 • Instruire asistată de calculator
 • Practica pedagogică în învățământ preuniversitar obligatoriu
 • Proiectarea asistată de calculator 3
 • Management industrial
 • Senzori industriali
 • Acționarea hidraulică a roboților industriali
 • Concepția și exploatarea roboților industriali 2
 • Practica 2
 • A32 (Teleoperare în robotică
 • Aplicații software pentru laboratoare vitruale în robotică)
 • A33 (Sisteme de achiziție
 • interfețe și instrumentație virtuală
 • Automate programabile)
 • A34 (Proiectarea asistată de calculator pentru sisteme de prindere modulare
 • Proiectarea asistată de calculator pentru roboții în construcție modulară)
 • Prototipare virtuală 2
 • Voluntariat 3
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar ogligatoriu
 • Examen absolvire
 • Nivel I
 • Implementarea roboților în sistemele de producție
 • Proiectarea asistată de calculator pentru sisteme de fabricație flexibilă
 • Tehnologia fabricării componentelor roboților industriali
 • Marketing industrial
 • Ingineria asistată de calculator 1
 • A41 (Dinamica roboților industriali
 • Vibrațiile și stabilitatea roboților industriali)
 • A42 (Tehnici de simulare și optimizare
 • Tehnici de prototipare rapidă)
 • Prototipare vitruală 3
 • Încercarea și recepția roboților industriali
 • Ingineria asistată de calculator 2
 • Concepția și exploatarea sistemelor de producție robotizate
 • Asigurarea calității și certificarea produselor
 • Fabricație asistată
 • Pergătire proiect de diplomă
 • A43 (Programarea roboților industriali
 • Sisteme și echipamente de conducere a roboților industriali)
 • Prototipare vitruală 4
 • Practica 3
 • Voluntariat 4
 • Management de proiect
 • Comunicare profesională
 • Engleză și introducere în limba română
 • Realitate vitrtuală și realitate augmentată
 • Baze de date
 • Proiect interdisciplinar

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Splaiul Independenței nr. 313, corp CD 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer