Despre program

Misiunea acestei specializări este de a forma cadre cu pregătire superioară, cu competenţe necesare concepţiei integrate, colaborative şi managementului produsului şi proceselor, pe parcursul întregului ciclu de viaţă. Necesitatea formării prin studii de masterat a unui specialist în Ingineria Integrată a produselor şi proceselor derivă din necesitatea de abordare globală a ciclului de viaţă al produsului, printr-o metodologie de aducere în amonte, în faza de concepţie, a cunoştinţelor ce intervin în aval, referitoare la fabricaţie, asamblare, distribuţie, mentenanţă, reciclare. Programul de master Inginerie Integrată atrage studenţii în activităţi de cercetare în acest domeniu, pregătindu-i pentru ciclul de formare prin doctorat.

Domeniu de licenta/master
Inginerie civilă
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Modelare și simulare în ingineria mecanică I
 • Simularea numerică a fenomenelor de transfer (FLUENT)
 • Metoda elementelor finite
 • Suprafețe și contacte
 • Activitate de cercetare/practica 14 săpt.x 12 ore
 • Proiectarea și managementul programelor educationale
 • Discipline opționale (4)
 • Materiale și structuri
 • Modelare și simulare în ingineria mecanică II
 • Prototipul virtual pentru dezvoltarea de produs (MSC ADAMS) II
 • Dezvoltare de produs (PLM) I
 • Psihopedagogia adolescenților
 • tinerilor și adulților
 • Multimedia în educație
 • Fiabilitatea produselor complexe
 • Tehnologia informațională pentru dezvoltare de produs
 • Proiectarea asistată a componentelor din materiale plastice (MOLDFLOW)
 • Activitate de cercetare/practica 14 săpt.x 12 ore
 • Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specializării
 • Educație interculturală
 • Discipline opționale (4)
 • Activitate cercetare (elaborare și susținere disertație) 14 săpt. x 28 ore

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Facultatea de Inginerie Mecanica a luat fiinta in anul 1921 ca parte a facultatii de Electromecanica, de unde s-a desprins in anii '50. De-a lungul anilor, profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare a studentilor facultatii noastre, printre acestia numarându-se presedinti si membri ai Academiei Române, personalitati stiintifice de prestigiu atât pe plan national, cât si international.

În prezent Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şcolarizează studenţi în patru domenii, şi anume: Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică, Inginerie şi Management Industrial şi ştiinţe Ingenereşti Aplicate. La rândul său, domeniul Inginerie Mecanică se subdivide începând din anul al treilea de studii în următoarele specializări: Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice, Echipamente pentru Procese Industriale şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii.

Splaiul Independenței nr. 313

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer