Despre program

Inginerie economică în industria chimică și de materiale: asigură însușirea de cunoștințe economice, de inginerie și manageriale din domeniul producției, cercetării științifice, asigurării calității, resurselor umane, afacerilor mici și mijlocii, comercial și financiar, precum și formarea unei gândiri manageriale moderne, pentru orice domeniu al industriei chimice.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematică (Analiză
 • Algebră liniară,geometrie analitică şi diferenţială)
 • Mecanică şi rezistenţa materialelor
 • Fizică
 • Chimie
 • Comunicare
 • Baze de date
 • Bazele economiei
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Electrotehnică
 • electronică
 • şi automatizări
 • Educaţie fizică
 • Opțional I (Drept social european
 • Elemente de drept și legislație)
 • Opțional II (Materii prime pentru textile – pielărie (TEX)
 • Materiale electrotehnice (ETH)
 • Studiul materialelor (CM)
 • Controlul analitic al calităţii produselor (CH)
 • Opțional III (Desen tehnic şi infografică (ind. constructii)
 • Grafică asistată de calculator)
 • Discipline facultative (Istoria tehnicii și tehnologiilor
 • Software pentru birotică)
 • Teoria probabilităților şi statistică matematică
 • Management general
 • Contabilitate
 • Cercetare operațională
 • Chimie anorganică
 • Chimie fizică 1: Termodinamică
 • Chimie fizică 2: Cinetică
 • Drept comercial
 • Managementul întreprinderii simulate
 • Marketing
 • Finanțe
 • moneda
 • credit
 • Chimie organică
 • Fenomene de transfer
 • operații unitare si utilaje 1
 • Educație fizică
 • Stagiu de practică 3 săptămâni
 • Opțional I (Știința materialelor (CH)
 • Tehnologia materialelor (CM)
 • Inginerie generală în textile - pielărie
 • Metode si procedee tehnologice (ETH)
 • Discipline facultative (Managementul conflictelor
 • Microeconomie)
 • Managementul calităţii
 • Managementul marketingului
 • Sisteme informaţionale pentru management
 • Fenomene de transfer
 • operaţii unitare si utilaje 2
 • Ingineria proceselor chimice si biologice
 • Analiza si sinteza proceselor tehnologice
 • Management financiar
 • Comportament organizaţional
 • Optimizarea proceselor tehnologice
 • Automatizarea proceselor tehnologice
 • Prevenirea poluării si protectia mediulu
 • Electrochimie şi coroziune
 • Stagiu de Practica - 3 saptamani
 • Opțional I (Limbui străine - engleză
 • franceză sau germană)
 • Opțional II (Managementul producţiei electrice
 • Managementul producţiei tex
 • Managementul producţiei chimice
 • Managementul producţiei CM)
 • Opțional III (Managementul afacerilor mici şi mijlocii
 • Comportamentul consumatorului
 • Cercetari de marketing)
 • Discipline facultative (Cultura organizationala. Etica în afaceri
 • Ergonomie
 • Metodologia de cercetare in management)
 • Ingineria şi managementul mediului
 • Managementul mentenanţei
 • Managementul proiectelor
 • Tehnologii organice de sinteză
 • Tehnologii chimice anorganice
 • Managementul resurselor umane
 • Modelare şi simulare sistemelor de producţie
 • Tehnologia polimerilor
 • Tehnologia celulozei
 • hârtiei şi fibrelor
 • Elaborare si finalizare proiect de diplomă
 • Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Opțional I (Limbi străine - engleză
 • franceză sau germană)
 • Opțional II (Management internaţional
 • Managementul performanţei
 • Management strategic)
 • Opțional III (novare (AIV)
 • Logistică)
 • Opțional IV (Cataliza industrială și catalizatori
 • Biotehnologii industriale
 • Surse neconventionale de energie)
 • Discipline facultative (Managementul tehnologiilor globale
 • Managementul investitiilor si riscului )

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, are ca misiune pregătirea specialiştilor pentru domeniul ingineriei chimice şi a mediului, prin programe de licenţă (4 ani), masterat (2 ani) şi doctorat. De asemenea, facultatea este implicată în proiecte de cercetare în domeniul ingineriei chimice şi biochimice, ingineriei de mediu si domeniile conexe, precum si în programe de perfecţionare pentru specialişti. Valoarea personalul academic din cadrul facultăţii aduce o notă distinctivă predării ingineriei chimice. Pe lângă activitatea de formare şi de cercetare în diverse domenii de activitate, apreciabile sunt şi cooperările multi-disciplinare naționale și internaționale. Pentru viitorul imediat, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului are ca obiectiv modernizarea curriculum-ului pentru a asigura viitorii ingineri cu competențe și abilități cerute pe piața de munca europeană, în conformitate cu principiile prevăzute în Convenția de la Bologna, precum și pentru a stimula și extinde cooperarea în activitățile de cercetare cu diferite tipuri de institute și organizații.
Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 73, 700050, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer