Inginerie civilă (în limba germană)

Despre program

Programul de studii ”Inginerie civilă – Limba germană” (ICG) de la Facultatea de Construcții din Timișoara are misiunea să asigure formarea profesională superioară, în paradigma Bolognia pentru ciclul întâi de studii universitare (licență,) a specialistilor în domeniul proiectării, cercetării, construcției, întreținerii și exploatării structurilor civile, industriale și agricole. Menirea programului de studii, în plan didactic, este să formeze specialiști care să se integreze și să se adapteze rapid și util solicitărilor complexe pe care le implică activitatea din domeniul ingineriei civile, pentru dezvoltarea generală a societății în plan local, regional, național și internațional. Activitatea didactică urmărește formarea specialiștilor atât pe plan profesional cât și în planul valorilor fundamentale cristalizate pe parcursul evoluției omenirii: libertatea de gândire, de exprimare și de acțiune, dreptatea, adevărul, echitatea, cinstea, corectitudinea, demnitatea și onoarea. Absolvenții programului de studii dispun de posibilități de formare profesională ulterioară prin studii de master și doctorat, precum și de posibilități de formare continuă în cadrul unor cursuri postuniversitare acreditate.

Domeniu de licenta/master
Inginerie civilă
Specializare
Inginerie civilă
Tip program
Licență
Limba de predare
Germana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Mathematische Analysis
 • Algebra und Geometrie
 • Architektur
 • Vermessungskunde (Messtechnik)
 • Computerprogrammierung
 • Allgemeine Chimie
 • Deskriptive Geometrie
 • Sport 1
 • Fremdsprachen 1
 • Praktikum1
 • Höhere Mathematik
 • Physik
 • Baumaterialien
 • Baumechanik
 • CAD-und Technisches Zeichnen
 • Ökologie und Umweltschutz
 • Sport 2
 • Fremdsprachen 2
 • Praktikum2
 • Physik II - Grundbegriffe für elektrisches und elektronisches Ingenieurwesen
 • Computer unterstützte Mathemathik Numerische Methoden
 • Straßen und Brückenbau
 • Festigkeitslehre1
 • Hydraulik
 • Ingenieurgeologie
 • Kultur und Zivilisation
 • Sport 3
 • Bauphysik und Thermotechnik
 • Mikro-Ökonomie
 • Festigkeitslehre 2
 • Baustatik 1
 • Haustechnische Anlagen
 • Geotechnik
 • Grundlagen der Tragwerksplanung
 • Sport 4
 • Praktikum 3,4
 • Baustatik 2
 • Beton 1
 • Stahlbau 1
 • Grundbau
 • Holzbau / Holzbrücken
 • Wasserbau / Strassen und Autobahnen
 • Marketing und Baurecht
 • Praktikum 5
 • Dynamik und Erdbebeningenieurwesen
 • Beton 2
 • Stahlbau 2
 • Gebäudelehre 1
 • Technologie 1 (Hochbau 1)
 • Einführung in die MFE / Verkehrswesen
 • Management
 • Praktikum 6
 • Strukturen aus Stahlbeton und vorgespannten Beton
 • Stahlstrukturen
 • Gebäudelehre 2
 • Baustellenorganisierung und Planung der Arbeiten im Bauwesen
 • Spezielle Probleme des Massivbaus /(MT) Hochwertige Betone
 • Spezielle Probleme des Stahlbaus/ (MT) Glassbau
 • Kommunikation
 • Spezielle Probleme des Grundbaus
 • Verbundbau / Strukturen aus kompositen Materialien
 • Technologie (Hochbau) 2
 • Strukturen im Brückenbau /Mauerwerkstrukturen
 • Ausarbeitung der Diplomarbeit
 • Diplomprüfung (Prüfung der Gesammtkenntnissen und Verteidigung der Diplomarbeit)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Timisoara

Facultatea de Construcţii

La începutul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universității „Transilvania” din Brașov, se constituie Facultatea de Construcții, cu autonomie relativă. Facultatea avea două catedre: Catedra de Construcții și Catedra de Instalații pentru Construcții. Ziua de 12 iunie 2003 reprezintă ziua de naștere a actualei Facultăți de Construcții, din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. La acea dată se înființa această facultate, cu specializările: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Tehnologia Construcțiilor. Din anul 2005 s-au organizat și studii de masterat, derulându-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializările : Reabilitarea și Consolidarea Construcțiilor și Modernizarea Energetică a Clădirilor. Începând cu anul universitar 2009/2010 se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea și Reabilitarea Clădirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercetare științifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată".

Str. Turnului 5, Braşov, România

Informatii despre Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer