Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa)

Despre program

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție.

Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Fizică
 • Chimie
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Știința și ingineria materialelor I
 • Geometrie descriptivă
 • Limbi moderne I Engleză
 • Limbi moderne I Franceză
 • Limbi moderne I Germană
 • Educație fizică și sport I
 • Matematici speciale
 • Comunicare
 • Economie generală
 • Etică și integritate academică
 • Mecanică I
 • Desen tehnic și infografică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Bazele ingineriei industriale
 • Știinta și ingineria materialelor II
 • Electrotehnică
 • Limbi moderne II Engleză
 • Limbi moderne II Franceză
 • Limbi moderne II Germană
 • Educație fizică și sport II
 • Practică de domeniu I (2 săpt)
 • Rezistența materialelor I
 • Informatică aplicată I
 • Toleranțe și control dimensional
 • Mecanisme I
 • Electronică și automatizări
 • Mecanică II
 • Tratamente termice
 • Creativitate și inventică
 • Limbi moderne III Engleză
 • Limbi moderne III Franceză
 • Limbi moderne III Germană
 • Teoria probabilităților și statistica matematică
 • Rezistența materialelor II
 • Mecanisme II
 • Termotehnica
 • Mecanica fluidelor
 • Organe de mașini I
 • Ingineria și managementul calității
 • Metoda elementului finit
 • Limbi moderne IV Engleză
 • Limbi moderne IV Franceză
 • Limbi moderne IV Germană
 • Practică de domeniu II (2 săpt)
 • Practică de specialitate I (2 săpt)
 • Bazele aschierii și generării suprafețelor pe MU
 • Design
 • Mașini unelte
 • Organe de mașini II
 • Organe de mașini II (Proiect)
 • Informatică aplicată II
 • Prelucrări prin aschiere și scule aschietoare
 • Senzori și achizitii de date
 • Acționarea mașinilor unelte și a sistemelor de producție I
 • Proiectarea mașinilor unelte
 • Proiectarea mașinilor unelte (Proiect)
 • Dispozitive tehnologice
 • Mașini electrice
 • Mașini - unelte pentru prelucrări prin deformare plastică
 • Management industrial I
 • Tehnologia fabricării mașinilor și utilajelor
 • Tehnologia fabricării mașinilor și utilajelor - proiect
 • Intreținerea și exploatarea mașinilor unelte
 • Mașini de danturat
 • Mașini unelte speciale
 • Proiectare asistată de calculator
 • Practică de specialitate II (4 săpt)
 • Acționarea mașinilor unelte și a sistemelor de producție II
 • Mașini - unelte pentru prelucrări prin deformare plastică
 • Mașini - unelte automate și cu comandă numerică I
 • Modelarea și simularea sistemelor de producție
 • Robotică
 • Robotică - proiect
 • Logistica sistemelor de fabricație
 • Mașini unelte speciale
 • Dezvoltarea echipamentelor industriale inteligente
 • Bazele creației tehnice
 • Mașini - unelte automate și cu comandă numerică II
 • Mașini - unelte automate și cu comandă numerică II - proiect
 • Management industrial II
 • Sisteme flexibile de fabricație
 • Echipamente pentru prelucrări neconvenționale
 • Sisteme pentru prelucrarea materialelor nemetalice
 • Ecologie și protecția mediului
 • Tratamente termice II
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • Susținerea proiectului de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bistrita

Facultatea de Construcţii de Maşini

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.
B-dul Muncii 103-105

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Bistriţa

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Albert Berger nr.4
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Bistriţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer