Despre program

Studenții care urmează aceasta specializare își vor însuși cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a căpăta urmatoarele competente de specialitate: capacitatea de a determina (estima) coeficienții de conversie (randamente) ai energiei solare și a nutrienților în biomasă; ințelegerea implicațiilor pe care le are fertilizarea cu substanțe de sinteza în biosferă; riscuri, ințelegerea tendințelor de evoluție ale biosferei terestre; posibilitatea de a proiecta și realiza amenajări funciare; la ce folosesc și ce riscuri implica acestea; capacitatea de proiectare a unor instalații/echipamente specifice domeniului, optimizate din punct de vedere constructiv și funcțional; ințelegerea și gândirea dezvoltării în spațiul rural în contextul ecologic și social; capacitatea de elaborare și aplicare a strategiilor de intervenție pentru prevenirea și/sau înlăturarea efectelor nedorite în domeniul amenajării teritoriului; cunoașterea, dimensionarea și exploatarea echipamentelor, mașinilor, instalațiilor și tehnologiilor specifice spațiului rural, atât pentru prelucrarea primară a produselor agricole, cât și cele care privesc problemele de mediu, inclusiv reintroducerea în circuitul agricol a terenurilor degradate și contaminate.

Domeniu de licenta/master
Ingineria mediului
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Dinamica si controlul poluantilor in biosfera
 • Tehnologii prelucrarii produselor agricole
 • Evaluarea riscurilor si managementul dezastrelor
 • Constructii agricole si de microindustrie alimentara rurala
 • Instalatii frigorifice si de climatizare
 • Topografie
 • cadastru si organizarea teritoriului agricol si silvic
 • Dezvoltare rurala durabila si protectia mediului
 • Instalatii pentru reciclarea deseurilor Imbunatatiri funciare
 • Gestiunea proiectelor de dezvoltare rurala durabila
 • Limba străină I (germană)
 • Știința informării și documentării în cultura digitală
 • Geometrie descriptivă
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferențială
 • Grafică asistată de calculator
 • Chimie analitică
 • analiză instrumentală
 • Chimie anorganică
 • Analiză matematică Știința și ingineria materialelor
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Limba străină I (franceză)
 • Limba străină I (englezpă)
 • Ecologie umană
 • Cultura şi civilizatie europeană
 • Economie
 • Psihologia educaţiei
 • Ştiinţa materialelor
 • Educaţie fizică şi sport
 • Chimie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Industria alimentară, protecția mediului și agricultura sunt sectoare fundamentale ale tuturor economiilor naționale, ele reprezentând garanția existenței independente a națiunilor. În România, după ce vreme de câțiva ani s-au aflat în declin - ca de altfel întreaga economie - aceste ramuri industriale se află în prezent în plină expansiune. Reglementările internaționale stricte privind protecția mediului se impun a fi respectate și în țara noastra. Acestea sunt doar câteva motive pentru care necesarul de specialiști din domeniile sus-amintite este din ce în ce mai ridicat.

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice vine în întampinarea acestei cereri cu specializări nu doar moderne, ci și necesare, care fac parte din doua domenii foarte importante ale dezvoltării economice: Inginerie Mecanică și Ingineria Mediului.

Cei care doresc sa devină ingineri mecanici, specialiști în construcția și exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru industria alimentară și a mașinilor agricole pot opta pentru specializarea Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentara. Cei care sunt atrași de problemele deosebit de vaste privind ecologia și protecția mediului se pot înscrie la una din specializările: Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice sau Ingineria Dezvoltării Rurale Durabile.

Posibilitățile de angajare ale absolvenților sunt deosebit de variate; ei își pot pune în valoare cunoștințele ca ingineri, în cadrul unor firme care au în obiectul de activitate concepția, proiectarea, fabricarea și întreținerea mașinilor și echipamentelor destinate industriei alimentare (industria carnii, a laptelui, industria extractivă și fermentativă, panificație, prelucrarea legumelor și a fructelor etc.), instalațiilor pentru protecția mediului și biotehnologii, pentru exploatarea și repararea sistemelor tehnice din agricultură, precum și activități manageriale în domeniile sus-menționate.

Splaiul Independenței nr. 313, corp D 103

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer