Despre program

Programul de Master Universitar Sisteme telematice pentru transporturi se adresează în primul rând absolvenţilor facultăţii Transporturi – UPB, în special celor de la specializarea Telecomenzi şi Electronică în Transporturi.

Prin diversitatea şi larga aplicabilitate a cunoştinţelor de automatizări, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, pentru acest program de master pot opta si absolvenţi de învăţământ superior aparţinând unor domenii de studiu apropiate, ca de exemplu: absolvenţii cu diplomă de licenţă în Ştiinţe inginereşti, din domeniile Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ingineria transporturilor, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie electrică, Ştiinţe inginereşti aplicate.

Datorită întrepătrunderii noţiunilor de automatizări generale, telecomunicaţii şi tehnologiei informaţiei cu cele de siguranţă şi securitate în domeniul transporturilor, prin acest program de master se generează competenţe profesionale deosebite mai ales pentru domenii de vârf din transporturile terestre (rutiere şi feroviare), navale sau aeriene. Pregatirea generează competenţe în: Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare, Telematica pentru navigatie, Sisteme inteligente de transport, Calitatea sistemelor tehnice din transporturi, Tehnici avansate de proiectare asistată de calculator, Comunicaţii mobile.

Absolvenţii Programului de Master Universitar Sisteme telematice pentru transporturi vor putea ulterior continua studiile prin burse de doctorat la universităţi tehnice din ţări dezvoltate (Canada, Statele Unite, Elveţia, Marea Britanie, Franţa, Germania), vor fi agreaţi pentru angajare de firme multinaţionale producătoare de sisteme integrate pentru transporturi şi telecomunicaţii (ex. Siemens, Alcatel, Alstom), vor putea lucra la companii naţionale de transport (Compania CFR SA, Navrom, AFDJ, ACN etc.), în institute de cercetare sau structuri de reglementare (INCERTRANS, AFER), în universităţi tehnice din ţară, în invaţământul liceal, ca profesori de specialitate etc., beneficiind de o pregătire de nivel superior, cu metode moderne de instruire şi atestare.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
  • Calitatea sistemelor electronice din transporturi
  • Comunicații în sisteme ITS
  • Proiectarea și administrarea rețelelor de calculatoare
  • Cercetări operaționale
  • Elemente de inteligență artificială
  • Comunicații mobile în transporturi
  • Metode de modelare și simulare
  • Tehnici de proiectare asistată
  • Comunicatii in sisteme ITS
  • Sisteme telematice

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Transporturi

În 1948 s-a înfiinţat Facultatea de Căi Ferate. Un an mai târziu se înfiinţează Institutul de Căi Ferate, iar in 1953, în cadrul Facultăţii de Electronică funcţionează Catedra şi Specializarea Centralizări şi Semnalizări Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare). În anul 1959, Institutul de Căi Ferate se uneşte cu Institutul Politehnic Bucureşti şi se înfiinţează Facultatea Transporturi. Cu începere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferată la Facultatea Transporturi, care asigură astfel patru specializări: Autovehicule rutiere (înfiinţată în 1959), Material rulant de cale ferată, Ingineria transporturilor (înfiinţată în 1948 sub denumirea Circulaţie şi exploatare) şi Telecomenzi feroviare.

Absolvenţii Facultăţii Transporturi au competenţe în concepţia, construcţia şi exploatarea vehiculelor rutiere şi feroviare, trafic şi siguranţa circulaţiei, managementul transporturilor, legislaţie în transporturi, electronică şi telecomenzi în transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Echilibrul între pregătirea fundamentala tehnica generală şi de specialitate a creat posibilităţi de afirmare a profesionalismului absolvenţilor facultăţii şi în alte sfere ale activităţii economico-sociale: administraţie publică, comerţ, asigurări, expertize tehnice etc. Calitatea pregătirii profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenţilor facultăţii să işi găsească în scurt timp loc de muncă.

Splaiul Independenței nr. 313, Corp JA 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer