Despre program

Obiectivul principal este de a dezvolta capacitatea de selecție, combinare și utilizare adecvată a ansamblului integrat, coerent, dinamic și deschis de cunoştinţe, abilități și alte achiziții specific unei activități profesionale, în vederea rezolvării cu succes a situațiilor-problemă circumscrise profesiei de inginer in ingineria sudării, în condiții de eficacitate și eficienţă: absolvenţii pot proiecta, SDV-uri și tehnologii de sudare; absolvenţii pot optimiza parametrii de sudare pentru obținerea unor îmbinării sudate de calitate; absolvenţii au capacitatea de exploatare, automatizare a echipamentelor de sudare și robotizare. Competenţele profesionale dobândite sunt: efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale; asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice; utilizarea de aplicaţii software si a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale în general şi ingineriei sudării în particular; proiectarea constructiva şi elaborarea tehnologiilor de fabricare a structurilor şi produselor sudate; proiectarea sistemelor de mecanizare-automatizare a proceselor de sudare şi conexe sudării, alegerea, exploatarea şi mentenanţa echipamentelor de sudare şi control; organizarea şi gestionarea fabricaţiei, certificarea personalului şi a procedurilor de sudare, controlul şi asigurarea calităţii produselor sudate.

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Specializare
Ingineria sudării
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Geometrie descriptivă
 • Știința și ingineria materialelor
 • Chimie generală
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Tehnologia materialelor
 • Știința și ingineria materialelor
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Desen tehnic
 • Metode numerice
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă
 • Educație fizică și sport
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Rezistența materialelor
 • Ecologie și protecșia mediului
 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Dispozitive tehnologice
 • Toleranțe și control dimensional
 • Electrotehnică
 • Controlul și asigurarea calității
 • Rezistența materialelor
 • Organe de mașini
 • Termotehnică
 • Bazele proiectării asistate de calculator
 • Practică
 • Limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă
 • Educație fizică și sport
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)
 • Elemente de electronică în ingineria industrială
 • Teoria proceselor de sudare
 • Prelucrări mecanice
 • Tratamente termice
 • Tăierea termică
 • Ergonomie
 • Echipamente pentru sudare
 • Tehnologia sudării prin topire
 • Tehnologia sudării prin presiune
 • Controlul îmbinărilor și produselor sudate
 • Proiectarea structurilor sudate
 • Practică
 • Optimizarea proceselor de sudare (opțional)
 • Programe pe calculator în ingineria sudării (opțional)
 • Acționări pneumatice (opțional)
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)
 • Echipamente pentru sudare
 • Tehnologia sudării prin topire
 • Tehnologia sudării prin presiune
 • Mecanizrea și automatizarea proceselor de sudare
 • Proiectarea structurilor sudate
 • Materiale și tratamente termice pentru sudare
 • Procedee conexe sudării (opțional)
 • Tehnologii de încărcare prin sudare (opțional)
 • Analiza avariilor structurilor sudate (opțional)
 • Diagnoza structurilor sudate (opțional)
 • Bazele cercetării experimentale (opțional)
 • Cercetări experimentale în sudură (opțional)
 • Verificare procedurilor de sudare (opțional)
 • Certificarea procedurilor de sudare (opțional)
 • Infografică 3D (opțional)
 • Informatică aplicată (opțional)
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru proiect diplomă
 • Modul A- socio-umane (facultativ)
 • Modul B- limbi moderne (facultativ)
 • Modul C- informatică (facultativ)
 • Modul D- tehnice (facultativ)
 • Modul E- sportive (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Brasov

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer