Inginerie și Proiectare Asistată de Calculator prin Mașini și Structuri Mecanice

Despre program

Specializarea propusă corespunde cerințelor menționate, având ca scop cunoașterea aprofundată a cauzelor fizice de producere a fenomenelor nedorite în statică și dinamica structurilor mecanice și dinamica mașinilor, caracteristicile acestora și metodele de reducere atât la sursă, cât și pe căile lor de propagare. Obiectivele programului de master: – formarea de specialiști care să știe să folosească tehnica de calcul și soft-urile performante de proiectare asistată de calculator și de monitorizare a funcționării mașinilor și structurilor mecanice – formarea specialiștilor care să folosească la întreaga capacitate echipamente performante achiziționate, sau care se vor achiziționa în domeniul dinamicii mașinilor și structurilor mecanice – formarea de specialiști care să realizeze monitorizarea din punct de vedere dinamic a tuturor domeniilor de activitate ale produselor; stabilirea pentru acestea domeniile de conformitate cu legislația din domeniu – formarea de aptitudini privind înțelegerea interacțiunii vibrații-zgomot și evaluarea-predicția stării de bună funcționare a sistemelor complexe – susținerea de comunicări științifice și elaborarea de rapoarte tehnice de specialitate – asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, cunoașterea tehnologiilor în continua schimbare și a noilor tehnici ca parte a procesului de educație continua, de instruire și de autoperfectionare, necesare pe durata întregii vieți.

Incepând cu anul universitar 2005-2006, durata studiilor la aceste specializări este de 4 ani, absolvenții primind diploma de inginer licențiat în unul din domeniile Inginerie Mecanică sau Ingineria Mediului, specializările amintite mai sus.

Absolvenții cu rezultate bune pot continua pregătirea în cadrul studiilor universitare de masterat, care asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică, constituind totodată o bază necesară și obligatorie pentru studiile doctorale.

Posibilitățile de angajare ale absolvenților sunt deosebit de variate; ei își pot pune în valoare cunoștințele ca ingineri, în cadrul unor firme care au în obiectul de activitate concepția, proiectarea, fabricarea și întreținerea mașinilor și echipamentelor destinate industriei alimentare (industria cărnii, a laptelui, industria extractivă și fermentativă, panificație, prelucrarea legumelor și a fructelor etc.), instalațiilor pentru protecția mediului și biotehnologii, pentru exploatarea și repararea sistemelor tehnice din agricultură, precum și activități manageriale în domeniile sus-menționate.

Domeniu de licenta/master
Calculatoare și tehnologia informației
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Proiectare parametrizata asistata de calculator I
 • Elemente de acustica tehnica
 • Metoda elementului finit si metode aproximative in inginerie
 • Dinamica masinilor si structurilor I
 • Proiectare parametrizata asistata de calculator II
 • Metode de programare pentru prelucrari de date necesare pentru proiectarea asistata de calculator
 • Managementul proiectelor
 • Dinamica masinilor si structurilor I
 • Limbaje si tehnici de programare pentru achizitii de date experimentale
 • Dezvoltaare durabila de produs
 • Metode de combatere a vibratiilor
 • Interactiunea vibratii-zgomot la structuri mecaniceElemente de design industrial

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Industria alimentară, protecția mediului și agricultura sunt sectoare fundamentale ale tuturor economiilor naționale, ele reprezentând garanția existenței independente a națiunilor. În România, după ce vreme de câțiva ani s-au aflat în declin - ca de altfel întreaga economie - aceste ramuri industriale se află în prezent în plină expansiune. Reglementările internaționale stricte privind protecția mediului se impun a fi respectate și în țara noastra. Acestea sunt doar câteva motive pentru care necesarul de specialiști din domeniile sus-amintite este din ce în ce mai ridicat.

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice vine în întampinarea acestei cereri cu specializări nu doar moderne, ci și necesare, care fac parte din doua domenii foarte importante ale dezvoltării economice: Inginerie Mecanică și Ingineria Mediului.

Cei care doresc sa devină ingineri mecanici, specialiști în construcția și exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru industria alimentară și a mașinilor agricole pot opta pentru specializarea Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentara. Cei care sunt atrași de problemele deosebit de vaste privind ecologia și protecția mediului se pot înscrie la una din specializările: Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice sau Ingineria Dezvoltării Rurale Durabile.

Posibilitățile de angajare ale absolvenților sunt deosebit de variate; ei își pot pune în valoare cunoștințele ca ingineri, în cadrul unor firme care au în obiectul de activitate concepția, proiectarea, fabricarea și întreținerea mașinilor și echipamentelor destinate industriei alimentare (industria carnii, a laptelui, industria extractivă și fermentativă, panificație, prelucrarea legumelor și a fructelor etc.), instalațiilor pentru protecția mediului și biotehnologii, pentru exploatarea și repararea sistemelor tehnice din agricultură, precum și activități manageriale în domeniile sus-menționate.

Splaiul Independenței nr. 313, corp D 103

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer