Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială

Despre program

Studiile universitare de Master, cu durata de 2 ani, asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile universitare de masterat efectuate în alte domenii decât cele în care s-a realizat pregătirea în ciclul de licenţă asigură obţinerea de competenţe complementare. Absolvenților unui program de studii de masterat li se eliberează Diploma de master.

Domeniu de licenta/master
Inginerie aerospațială
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Sisteme complexe de conversie e energiei electrice la bordul aparatelor de zbor
 • Sinteza neliniară a piloților automați
 • Sisteme integrate de navigație aerospațială
 • Controlul automat al zborului aeronavelor la aterizare
 • Inginerie și management aeronautic
 • Reglementări naționale și internaționale în aeronautică
 • Senzori și traductoare miniaturizate pentru aplicații aerospațiale
 • Grafică inginerească 3D
 • Cercetare științifică
 • Sisteme giroscopice complexe de orientare
 • stabilizare și control
 • Comanda automată a sistemelor de propulsie aerospațială
 • Modelarea și simularea echipamentelor de aviație
 • Proiectarea structurilor aerospațiale
 • Dinamica și controlul zborului microvehiculelor
 • Cercetare științifică
 • Sisteme optimale de conducere a zborului
 • Sisteme optimale de conducere a zborului- proiect
 • Sisteme energetice hibride la bordul aeronavelor și rachetelor
 • Sisteme adaptive cu rețele neuronale pentru conducerea zborului
 • Sisteme de estimare stării aparatelor de zbor
 • Etică și integritate academică
 • Cercetare științifică
 • Practică de cercetare
 • Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
 • Elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Craiova

Facultatea de Inginerie Electrică

Facultatea de Inginerie Electrică este una dintre cele mai vechi facultăți din acest profil din țara noastră, având peste 90 de ani de existență. Secția de Electromecanică, predecesoarea secției de Electrotehnică a fost menționată în legea de înființare a Școlii Politehnice din București din 10 iunie 1920. 

La 3 august 1948, Politehnica s-a transformat în Institutul Politehnic din Bucureşti în componenţa căruia existau iniţial patru facultăţi, iar din 2006 Facultatea de Electrotehnică și-a schimbat numele în Facultatea de Inginerie Electrică.

Pregătirea are loc în trei etape succesive: licență, masterat și doctorat. Orele dedicate activității de pregătire practică și de cercetare, le oferă mai târziu absolvenților noștri oportunități de angajare fie în societăți cu activitate preponderent în sfera producției, a serviciilor, fie în societăți/institute cu activitate preponderent de cercetare/proiectare.

Facultatea de Inginerie Electrică are mereu porțile larg deschise și îi așteaptă pe toți aceia care doresc să pătrundă în domeniul de vis al electricităţii, care doresc să înveţe să conceapă, să proiecteze, să realizeze şi să exploateze echipamentele, instalațiile, sistemele de acționări electrice.

Splaiul Independenței nr. 313 corp EA

Informatii despre Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Craiova
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer