Despre program

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (A.C.E.) pregăteşte şi formează tinerii ingineri, asigurându-le o pregătire teoretică fundamentală precum şi una practic-aplicativă, în domenii precum: calculatoare şi tehnologia informaţiei ingineria sistemelor, inginerie electronică şi telecomunicaţii, mecatronică şi robotică. Planurile actuale de învățământ sunt rezultatul a circa 40 de ani de experienţă şi evoluţie, modificările succesive ale acestora urmărind cu mare atenţie progresele înregistrate în domeniile anterior menţionate. Diploma acordată de către Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este echivalentă cu diplomele acordate de celelalte universităţi din Uniunea Europeană în aceste domenii de studiu.

Domeniu de licenta/master
Mecatronică și robotică
Specializare
Robotică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Fizică
 • Chimie
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Informatică aplicată
 • Engleză
 • Matematici speciale
 • Metode numerice
 • Mecanică
 • Electrotehnică
 • Grafică asistată pe calculator
 • Educație fizică și sport
 • Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curricumului (facultativ)
 • Introducere în mecatronică și robotică (facultativ)
 • Electronică
 • Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
 • Teoria sistemelor
 • Baze de date
 • Baze de date- proiect
 • Informatică aplicată
 • Marketing
 • Engleză
 • Electronică digitală
 • Informatică aplicată
 • Bazele sistemelor mecatronice
 • Bazele roboticii
 • Arhitectura calculatoarelor numerice
 • Protecția mediului
 • Educație fizică
 • Practică
 • Programare orientată pe obiecte (facultativ)
 • Proiectarea algoritmilor (facultativ)
 • Comunicații mobile
 • Automate și microprogramare
 • Automate și microprogramare- proiect
 • Dezvoltarea sistemelor robotice industriale inteligente
 • Sisteme de conducere în robotică
 • Senzori și sisteme senzoriale
 • Microcontrolere
 • microprocesoare
 • Microcontrolere
 • microprocesoare- proiect
 • Mecanica fluidelor
 • Sisteme mecatronice
 • Sisteme mecatronice- proiect
 • Dinamica roboților
 • Dinamica roboților- proiect
 • Ingineria reglării
 • Transmisii de date
 • Proiectare asistată de calculator
 • SIsiteme încorporate (Embedded systems)
 • Mașini unelte cu comandă numerică
 • Practică
 • Sisteme de operare și limbaje în timp real (facultativ) Prelucrarea digitală a semnalelor (facultativ) Managementul proiectelor (facultativ) Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Software industrial
 • Inteligență artificială
 • Sisteme inteligente om-mașină
 • Controlere logic programabile și automatizarea fabricației
 • Controlere logic programabile și automatizarea fabricației- proiect
 • Vedere artificială
 • Tehnologii în protecția informației
 • Sisteme robotizate de fabricație și asamblare
 • Analiză cu elemente finită în robotică
 • Tehnologii de fabricație
 • Biomimetica sistemului locomotor
 • Controlul produselor prin măsurarea asiastată
 • Sisteme de achiziție și interfețe
 • Programarea roboților mobili
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Practică elaborare proiect de diplomă
 • Roboți pentru servicii
 • Robotică medievală
 • Limbaje de programare pentru roboți
 • Automate de control și servire
 • Fiabilitate și diagnoză
 • Managementul inovării
 • Sisteme în timp real (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Craiova
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer