Despre program

Departamentul de Automatică şi Electronică (DAE) s-a format prin reunirea Catedrei de Automatică şi a Catedrei de Electronică din vechea structură a Facultăţii de Automatică, Calculatoare si Electronică a Universităţii din Craiova. Înfiinţarea, în 1965 (a doua, cronologic, după cea din Bucureşti), a specializării de Automatică la Universitatea din Craiova a fost însoţită de înfiinţarea Catedrei de Automatică sub conducerea prof. dr. ing. Constantin Belea (1929-1985). Profesorul C. Belea a fost un pionier al automaticii moderne în România, cu o reputaţie de remarcabil cercetător în domeniul automaticii neliniare. Aceste fapte şi-au pus amprenta pe întreaga evoluţie de peste patru decenii a automaticii craiovene: primii doctoranzi şi doctori în ştiinţe pregătiţi de profesorul Belea au devenit ei înşişi profesori şi cercetători de prestigiu care au asigurat continuitatea şi progresul automaticii craiovene.

Domeniu de licenta/master
Calculatoare și tehnologia informației
Specializare
Calculatoare
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Proiectare logică
 • Fizică- Elemente generale
 • Informatică aplicată
 • Engleză
 • Matematici aplicate
 • Metode numerice
 • Proiectarea algoritmilor
 • Electrotehnică
 • Educație fizică și sport
 • Structuri de date și algoritmi
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Programarea orientată pe obiecte
 • Dispozitive electronice și electronică analogică
 • Teoria sistemelor
 • Economie generală
 • Engleză
 • Structura și organizarea calculatoarelor
 • Inteligența artificială
 • Elemente de grafică pe calculator
 • Proiectarea aplicațiilor orientate pe obiecte
 • Grafică asistată pe calculator
 • Măsurători elctronice
 • senzori și traductoare
 • Practică
 • Educație fizică și sport
 • Cunoaștere și comunicare (facultativ)
 • Psihologia educașiei (facultativ)
 • Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curricumului (facultativ)
 • Legislația (facultativ)
 • Antreprenoriat (facultativ)
 • Electronică degitală
 • Baze de date
 • Sisteme de operare
 • Protocoale de comunicații
 • Sisteme concurente și distribuite
 • Modelare și simulare
 • Proiect- Calculatoare numerice
 • Algoritmi paraleli și distribuiți
 • Inginerie software
 • Proiectarea aplicațiilor Web
 • Rețele de calculatoare
 • Proiectarea cu microprocesoare
 • Limbaje formale și automate
 • Proiect- Uitilizarea bazelor de date
 • Practică
 • Sisteme de conducere a roboților (facultativ)
 • Cultura și civilizație (facultativ)
 • Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării (facultativ)
 • Didactica specialității (facultativ)
 • Managementul proiectelor software
 • Comerț electronic
 • Securitatea datelor
 • Proiectarea bazelor de date (opțional)
 • Proiectarea translatoarelor (opțional)
 • Învățare automată (opțional)
 • Proiect- Instrumente pentru dezvoltarea programelor (opțional)
 • Administrarea rețelelor de calculatoare (opțional)
 • Circuite VLSI (opțional)
 • Testarea sistemelor de calcul (opțional)
 • Proiect- Microcontrolere (opțional)
 • Practică pentru elaborare proiect
 • Calcul mobiil
 • Regăsirea informației (opțional)
 • Sisteme de prelucrare grafică (opțional)
 • Sisteme multimedia (opțional)
 • Interacțiunea om- calculator (opțional)
 • Sisteme încorporate (opțional)
 • Procesarea semnalelor (opțional)
 • Rețele de senzori (opțional)
 • Sisteme de calcul în timp (opțional)
 • Elaborare proiect licență
 • Examen de diplomă
 • Instruire aistată de calculator (facultativ)
 • Practică pedagogică în învățământ (facultativ)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer