Despre program

Competenţe generale şi competenţe specifice

Absolvenții urmează să devină competenți în dezvoltarea de raţionamente, interpretări şi judecăţi pe care le vor dobândi prin învățare şi perfecţionare în contextul disciplinelor acestui program. Ei urmează să stăpânească cunoştinţe tehnice şi ştiinţifice fundamentale atât din domeniul ingineriei autovehiculelor cât şi din domenii de cunoaştere generală, precum: matematici superioare, impactul automobilului şi al traficului rutier asupra mediului, designul la automobile, sisteme de infrastructură rutieră etc. Vor fi capabili să alcătuiască, să transpună în practică şi să coordoneze proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul ingineriei autovehiculelor. Principalele competențe specifice asigurate prin programul de studii sunt:

Ø cunoașterea aprofundată a particularităților constructive și funcționale ale autovehiculelor moderne;

Ø proiectarea și construcția sistemelor autovehiculelor: sisteme de propulsie, de rulare, electrice, neconvenționale etc.;

Ø cercetarea teoretică și experimentală a sistemelor autovehiculelor folosind cele mai moderne metode și echipamente de investigare;

Ø cunoașterea și aplicarea de tehnici și tehnologii de recuperare și reciclare a sistemelor pentru autovehicule;

Ø cunoașterea și reducerea impactului autovehiculelor asupra mediului în ciclul fabricare – exploatare – scoatere din utilizare;

Ø cunoașterea sistemelor de siguranță activă și pasivă ale autovehiculelor și a tehnicilor de reconstrucție a accidentelor rutiere;

Ø realizarea de proiecte profesionale cu responsabilitate și la termen, independent sau cu asistență calificată;

Ø capacitatea de organizare, conducere și lucru în cadrul unei echipe

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza convexă în probleme de transport
 • Managementul calităţii în ingineria transporturilor
 • Simularea pe calculator a fenomenelor dinamice la mari viteze
 • Sisteme complementare de frânare
 • Sisteme de transport integrate
 • Tracţiunea feroviară a trenurilor de mare viteză
 • Siguranţa ghidării şi calitatea mersului la mari viteze
 • Siguranţa ghidării şi calitatea mersului la mari viteze
 • Siguranţa ghidării şi calitatea mersului la mari viteze
 • Siguranţa ghidării şi calitatea mersului la mari viteze
 • Transportul feroviar european
 • Fenomene de contact specifice marilor viteze
 • Poluarea fonică la mari viteze
 • Sisteme informatice pe trenuri de mare viteză
 • Cercetare ştiinţifică
 • Cercetare ştiinţifică. Elaborare lucrare de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Transporturi

În 1948 s-a înfiinţat Facultatea de Căi Ferate. Un an mai târziu se înfiinţează Institutul de Căi Ferate, iar in 1953, în cadrul Facultăţii de Electronică funcţionează Catedra şi Specializarea Centralizări şi Semnalizări Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare). În anul 1959, Institutul de Căi Ferate se uneşte cu Institutul Politehnic Bucureşti şi se înfiinţează Facultatea Transporturi. Cu începere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferată la Facultatea Transporturi, care asigură astfel patru specializări: Autovehicule rutiere (înfiinţată în 1959), Material rulant de cale ferată, Ingineria transporturilor (înfiinţată în 1948 sub denumirea Circulaţie şi exploatare) şi Telecomenzi feroviare.

Absolvenţii Facultăţii Transporturi au competenţe în concepţia, construcţia şi exploatarea vehiculelor rutiere şi feroviare, trafic şi siguranţa circulaţiei, managementul transporturilor, legislaţie în transporturi, electronică şi telecomenzi în transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Echilibrul între pregătirea fundamentala tehnica generală şi de specialitate a creat posibilităţi de afirmare a profesionalismului absolvenţilor facultăţii şi în alte sfere ale activităţii economico-sociale: administraţie publică, comerţ, asigurări, expertize tehnice etc. Calitatea pregătirii profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenţilor facultăţii să işi găsească în scurt timp loc de muncă.

Splaiul Independenței nr. 313, Corp JA 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer