Despre program

Obiectivele acestui program de studii, relative la calificarea pe care o vor obţine absolvenţii, constau în dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor privind: – înţelegerea fenomenelor de transmisie şi recepţie a informaţiei; – o viziune asupra structurii şi caracteristicilor diferitelor tehnologii şi reţele de telecomunicaţii; – selectarea, instalarea şi exploatarea echipamentelor de telecomunicaţii; – proiectarea echipamentelor specifice diferitelor tehnologii de telecomunicaţii; – cunoaşterea tehnicilor şi sistemelor de comutaţie; -cunoştinţe privind ingineria traficului în reţelele de telecomunicaţii (optimizarea şi managementul traficului); În ciclul de licenţă se urmăreşte asimilarea unor elemente de bază ce vor permite consolidarea obiectivelor de mai sus în ciclul de master

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Semnale și sisteme
 • Materiale pentru electronică
 • Dispozitive electronice
 • Componente și circuite pasive
 • Programare obiect-orientată
 • Proiect - Semnale și programare
 • Materiale şi dispozitive – Laborator
 • Circuite electronice fundamentale
 • E Circuite integrate digitale
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Analiza și sinteza circuitelor
 • Circuite electronice
 • Educație fizică și sport
 • Discipline opționale (Macroeconomie
 • Microeconomie
 • Elemente de drept şi legislaţia afacerilor
 • Metode numerice
 • Teh.. CAD în realiz. modulelor electronice
 • Modele ale componentelor electr. pentru SPICE
 • Tehnologii de interconectare în electronica
 • Programare pe platformă Android
 • Management
 • Marketing)
 • Discipline facultative (Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Instrumente pentru dezvoltare software
 • Limba străină
 • Pedagogie
 • Didactica specialităţii)
 • Analiză matematică
 • Algebră şi geometrie
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor
 • Bazele electrotehnicii
 • Chimie
 • Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Analiză matematică
 • Structuri de date şi algoritmi
 • Bazele electrotehnicii
 • Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
 • Matematici speciale
 • Discipline opționale (Software pentru birotică
 • Grafică inginerească şi desen ethnic
 • Inițiere în realizarea practică a schemelor electronice
 • Filozofie
 • Sociologie
 • Psihologie
 • Comunicare
 • Cultură şi civilizaţie europeană
 • Instituții politice şi administrative europene
 • Integrare europeană)
 • Discipline facultative (Servicii Internet
 • Limba străină
 • Educaţie fizică şi sport
 • Psihologia educaţiei
 • Pedagogie)
 • Comunicaţii de date
 • Sisteme de operare
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Tehnici şi sisteme de comutaţie
 • Inginerie software pentru comunicaţii
 • Baze de date
 • Comunicaţii analogice şi digitale
 • Tehnici şi sisteme de transmisiuni multiplex
 • Reţele de comunicaţii mobile
 • Reţele şi servicii
 • Discipline opționale (Radar
 • Medii de transmisiune
 • Bazele criptologiei
 • Comunicaţii optice
 • Ingineria traficului
 • Calitate şi fiabilitate
 • Man. și reglem. în comunicații și electronică (lb eng.)
 • Practică pentru proiect licenţă
 • Discipline facultative (Electronică auto
 • Practică
 • Introducere în radioastronomie)
 • Teoria transmisiunii informaţiei
 • Microunde
 • Circuite integrate analogice
 • Instrumentaţie electronică de măsură
 • Microcontrolere
 • Dispozitive şi circuite electronice
 • Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor
 • Practică
 • Prelucrarea digitala a semnalelor
 • Comunicaţii analogice şi digitale
 • Tehnologii de programare în Internet
 • Arhitecturi şi protocoale de comunicaţii
 • Discipline opționale (Controlul automat în electronică şi telecomunicaţii
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Inginerie audio
 • Bazele ştiinţei informaţiei
 • Programare aplicativă a interfețelor
 • Televiziune
 • Securitatea reţelelor şi serviciilor
 • Introducere în sisteme de operare și virtualizare
 • Bazele criptologiei)
 • Discipline facultative (Dezvoltarea aplicațiilor Android inovatoare
 • Educație fizica și sport
 • Instruire asistată de calculator
 • Verificare în proiectarea circuitelor
 • Managementul clasei de elevi)
 • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer