Automatică şi informatică aplicată

Despre program

Departamentul de Automatică şi Electronică (DAE) s-a format prin reunirea Catedrei de Automatică şi a Catedrei de Electronică din vechea structură a Facultăţii de Automatică, Calculatoare si Electronică a Universităţii din Craiova. Înfiinţarea, în 1965 (a doua, cronologic, după cea din Bucureşti), a specializării de Automatică la Universitatea din Craiova a fost însoţită de înfiinţarea Catedrei de Automatică sub conducerea prof. dr. ing. Constantin Belea (1929-1985). Profesorul C. Belea a fost un pionier al automaticii moderne în România, cu o reputaţie de remarcabil cercetător în domeniul automaticii neliniare. Aceste fapte şi-au pus amprenta pe întreaga evoluţie de peste patru decenii a automaticii craiovene: primii doctoranzi şi doctori în ştiinţe pregătiţi de profesorul Belea au devenit ei înşişi profesori şi cercetători de prestigiu care au asigurat continuitatea şi progresul automaticii craiovene.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Fizică
 • Chimie
 • Informatică aplicată
 • Engleză
 • Matematici speciale
 • Metode numerice
 • Ingineria sistemelor de programare
 • Mecanică
 • Electrotehnică
 • Grafică asistată pe calculator
 • Educație fizică și sport
 • Circuite electronice liniare
 • Teoria sistemelor
 • Baze de date
 • Baze de date- Proiect
 • Anliza și sinteza dispozitivelor numerice
 • Programare orientată pe obiecte
 • Marketing
 • Limba engleză
 • Educație fizică și sport
 • Electronică digitală
 • Mașini electrice și acționări
 • Teoria sistemelor- proiect
 • Robotică
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Informatică aplicată
 • Protecția mediului
 • Limba engleză
 • Educație fizică și sport
 • Practică de domeniu
 • Limbaje de asamblare (facultativ)
 • Psihologia educației (facultativ)
 • Programarea aplicașiilor Internet (facultativ)
 • Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curricumului (facultativ)
 • Modelare
 • identificare și simulare
 • Automate și microprograme
 • Automate și microprograme- proiect
 • Măsurări și traductoare
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Sisteme de operare și limbaje în timp real
 • Software industrial
 • Sisteme de achiziție și interfețe de proces
 • Ingineria reglării automate
 • Transmisia datelor
 • Prelucrarea semnalelor
 • Sisteme incorporate (Embedded systems)
 • Sisteme de timp real- proiecte
 • Managementul proiectelor
 • Practică de specialitate
 • Programare vizuală
 • Teoria și metodologia evlauării (facultativ)
 • Aplicații WEB cu suport JAVA (facultativ)
 • Antreprenoriat (facultativ)
 • DIdactica specialității (facultativ)
 • Sisteme numerice de conducere
 • SCADA- Sisteme de supervizare
 • conducere și achiziție distribuită
 • Conducerea proceselor tehnologice
 • Aplicații cu automate progamabile
 • Proiectarea asistată a sistemelor de conducere (opțional Pachet A)
 • Sisteme numerice de conducere- proiect (opțional Pachet A)
 • Inteligență artificială (opțional Pachet A)
 • Sisteme hidraulice și pneumatice (opțional Pachet B)
 • Sisteme integrate de conducere- proiect (opțional Pachet B)
 • Interfețe om- mașină (opțional Pachet B)
 • Optimizări
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru proiectul de diplomă
 • Rețele de calculatoare (opțional Pachet A)
 • Rețele de calculatoare- proiect (opțional Pachet A)
 • Tehnici de securizare a Informației (opțional Pachet A)
 • Sisteme hibride (opțional Pachet A)
 • Programarea aplicațiilor de timp real (opțional Pachet A)
 • Tehnici de diagnoză și decizie (opțional Pachet B)
 • Instrumentație virtuală (opțional Pachet B)
 • Thenologii WEB (opțional Pachet B)
 • Tehnologii WEB- proiect (opțional Pachet B)
 • Examen de diplomă
 • Sisteme multiprocesor (facultativ)
 • Instruire asistată de calculator (facultativ)
 • Practică pedagogică în învățământ (facultativ)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer