Ingineria şi managementul sistemelor mecanice

Despre program

Misiunea programului de studii de master Ingineria şi managementul sistemelor mecanice, încadrat în domeniul Inginerie şi management, se înscrie în misiunea generală a Facultăţii de Inginerie Hunedoara, respectiv de a forma specialişti cu pregătire superioară tehnico-economică pentru sectoarele de producţie, proiectare şi cercetare, prin formarea profesională iniţială şi permanentă, la nivel universitar şi postuniversitar, în domenii inginereşti şi interdisciplinare. Se doreşte ca absolvenţii acestui program de master, prin cunoştinţele ştiinţifice, tehnico-economice şi tehnologice precum şi prin abilităţile specifice dobândite, să asigure pentru zona de vest a ţării, o parte din necesarul de specialişti în domeniu.

Programul de studii Ingineria şi managementul sistemelor mecanice a fost conceput astfel încât să asigure absolvenţilor aprofundarea cunoştinţelor şi obţinerea de competenţe suplimentare în domeniul Inginerie şi management, care să permită atât aplicarea conceptelor moderne privind fabricaţia, controlul, punerea în funcţiune şi exploatarea echipamentelor şi sistemelor mecanice, cât şi proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al firmei şi de gestionare a resurselor

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza experimentală a tensiunilor şi deformaţiilor
 • Transmisii mecanice moderne
 • Sustenabilitatea sistemelor industriale
 • Disciplină opţională independentă 1
 • Metoda elementului finit. Aplicaţii în ingineria mecanică
 • ngineria şi managementul integrat al mediului în activităţile industriale
 • Aplicaţii CAD/CAM/CAE
 • Disciplină opţională independentă 2
 • Fiabilitatea si mentenabilitatea sistemelor
 • Metode de optimizare asistată de calculator în ingineria mecanică
 • Management economico-financiar
 • Disciplină opţională independentă 3
 • Practică cercetare / profesională
 • Elaborarea lucrării de disertație
 • Examen de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Timisoara

Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Misiunea de bază a Facultăţii constă în dezvoltarea competitivă a învăţământului universitar şi extinderea calitativă a activităţii de cercetare. Principalele obiective ale Facultăţii de Inginerie din Hunedoara sunt:

 • deschiderea facultăţii spre societate, prin intensificarea preocupărilor pentru formarea continuă, alături de cooperarea ştiinţifică şi academică în plan naţional şi internaţional, cu toate mediile profesionale interesate;
 • menţinerea unui nivel ridicat a calităţii formării profesionale şi cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor inginereşti;
 • consolidarea sistemului de evaluare a calităţii procesului didactic, de cercetare şi de management universitar;
 • atragerea unui număr sporit de studenţi pentru formarea acestora în profil larg, cu spirit de acţiune şi creativitate tehnică;
 • dezvoltarea competenţelor şi compatibilităţilor pentru o cooperare eficientă pe plan internaţional şi participarea activă la eforturile de integrare în spaţiul academic european.
Str. Revoluţiei, Nr. 5 331128 Hunedoara, România

Informatii despre Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer