Despre program

Anul 1920 a însemnat începutul învăţământului universitar în Banat prin înfiinţarea Şcolii Politehnice din Timişoara cu prima ei facultate cea de Electromecanică. Anii au trecut şi rând pe rând alte facultăţi vin să complec­teze salba de facultăţi tehnice a Politehnicii timişorene. Mai întâi se înfiinţează Facultatea de Construcţii în anul 1945 şi la scurt timp va apărea în 1948 Facultatea de Chimie Industrială.

Profesor dr. Coriolan Drăgulescu, fost cadru didactic al Facultăţii de Chimie din Cluj, aflată în refugiu la Timişoara în perioada 1940-1944 părăseşte această facultate atunci când ea s-a reîntors în oraşul de origine. El devine cadru didactic al Facultăţii de Agronomie, nou înfiinţată în cadrul Politehnicii din Timişoara, unde este numit profesor titular la catedra de Chimie Agricolă şi Alimentaţie începând din noiembrie 1945.

În calitate de membru al corpului didactic al Politehnicii timişorene are un gând pe care îl urmăreşte neabătut mai bine de trei ani şi anume acela de a înfiinţa în cadrul şcolii superioare de învăţământ din Timişoara o şcoală de inginerie chimică, imperios necesară pentru nevoile unităţilor industriale din partea de vest a ţării noastre. Avându-l alături pe distinsul om de ştiinţă prof.dr. Ilie Murgulescu, rector al Politehnicii din Timişoara din acea vreme, chimist remarcabil al ştiinţei româneşti, începe demersurile pentru traducerea în viaţă a acestei idei.

Aşa cum prezenţa Operei din Cluj, în timpul refugiului vremelnic la Timişoara, a dezvoltat gustul timişorenilor pentru muzica de operă şi s-a materializat prin înfiinţarea Operei de Stat din Timişoara, tot astfel prezenţa facultăţii cu profil chimic a Universităţii din Cluj a fost un imbold pentru neobositul dascăl bănăţean Coriolan Drăgulescu pentru a pune piatra de temelie a învăţământului chimic în Politehnica din Timişoara.

Consiliul Profesoral Unit şi Senatul Politehnicii din Timişoara, în şedinţa din 18 februarie 1948, au hotărât printr-un amplu Memoriu, să solicite înfiinţarea în oraşul Timişoara a Facultăţii de Chimie Industrială. Memoriul prezintă situaţia reală a cadrelor didactice prezente în Institut şi care puteau asigura de la început pregătirea generală, comună formaţiei de ingineri prin patru catedre şi şase conferinţe, care urmau a preda cursuri comune la toate facultăţile Politehnicii. Se cerea totodată înfiinţarea a patru catedre noi, de Chimie anorganică şi analitică, de Chimie organică, de Chimie tehnologică anorganică şi de Chimie tehnologică organică, precum şi a trei conferinţe. Noua facultate urma să utilizeze la început laboratoarele de chimie generală şi de fizică existente.

După foarte multe greutăţii, inerente acelor ani, odată cu reforma învăţământului din 1948, apare Decretul de înfiinţare a noii Facultăţi de Chimie Industrială în partea de vest a ţării.

 Prin Decretul Prezidenţial nr. 161 din 22 iulie 1948 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, pe baza deciziei nr. 1 111 din 1948 a Consiliului de Miniştri, se înfiinţează Facultatea de Chimie Industrială la Politehnica din Timişoara.

 Decretul semnat de C.I. Parhon şi Gh. Vasilichi, din partea Ministerului Învăţământului Public, a apărut în Monitorul Oficial nr. 168 din 23 iulie 1948, fixând astfel data la care Facultatea a luat legal fiinţă.

Domeniu de licenta/master
Științe inginerești aplicate
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Sisteme de achizitii: interfețe și instrumentație virtuală
 • Materiale poligrafice I
 • Procese poligrafice I
 • Opțional I. Management și Marketing în industria tipografică / Antreprenoriat în industria poligrafică
 • Opțional II. Tehnică fotografică / Artă fotografică
 • Tehnoredactare computerizată
 • Materiale poligrafice II
 • Procese poligrafice II
 • Opțional III. Imprimare sticlă
 • porțelan
 • materiale plastice
 • textile / Ambalaje - Eco-design și tehnici de împachetare
 • Protecția muncii și a mediului în industria poligrafică
 • Legislație mass-media
 • etică și drept de autor
 • Opțional IV. Asigurarea calității / Managementul calității
 • Opțional V. Multimedia / Design grafic
 • Opțional VI. Nanomateriale / Materiale compozite
 • Stagiu de practică / cercetare
 • Elaborare lucrare de dizertatie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Timisoara

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

Obiectivul principal al actului educaţional, desfăşurat în Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului de la debut şi până în prezent, îl constituie pregătirea unor buni specialişti în domeniul ingineriei chimice, în toate ramurile acesteia, precum şi pentru alte ramuri ale economiei. Pe parcursul anilor, numărul studenţilor care au frecventat cursurile de ingineri zi, ingineri seral, subingineri zi, seral şi uzinal a depins de cerinţele economiei.

Suntem:

 • O şcoală cu tradiţie, înfiinţată în anul 1948;  
 • O echipă de cadre didactice cu o vastă experienţă didactică şi de cercetare;
 • O facultate dinamică, cu o infrastructură adecvată şi o bază materială modernă;
 • O instituţie cu vizibilitate naţională şi internaţională, care a dezvoltat parteneriate cu agenţi economici, agenţii guvernamentale şialte universităţi de profil din ţară şi străinătate.

Ce vă oferim?

 • Studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în limbile română şi engleză;
 • Pregătire bazată pe utilizarea computerelor, pe studiul managementului şi marketingului în domeniul chimiei şi ingineriei mediului;
 • Un sistem modern şi eficient de studiu care asigură cunoştinţele necesare specialistului din industrie, cercetătorului şi omului de afaceri, absolvenţii fiind foarte bine apreciaţi atât în ţară cât şi în străinătate. Burse (de performanţă, merit, studiu, sociale) pentru aproximativ 35 % din studenţii facultăţii, precum şi burse oferite de societăţi comerciale;
 • Burse pentru stagii în străinătate prin Erasmus şi prin acorduri bilaterale (Germania, Franţa, Spania, Anglia, Olanda, etc);
 • Cazare pentru toţi studenţii în căminele din Complexul Studenţesc;
 • Masa subvenţionată de UPT în spaţiile universităţii, contribuţia studentului fiind de numai 8 lei;
 • Acces la bibliotecile şi bazele de date ale întregului centru universitar;
 • Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studenţească din ţară;
 • Transport RATT gratuit si 50% reducere la transportul CFR;
 • Participare, alături de Liga Studenţilor Chimişti, la activităţi de voluntariat recunoscute prin credite.
Bulevardul Vasile Parvan, nr. 6, 300223

Informatii despre Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer