Despre program

1. Competenţe profesionale:

• Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor.
• Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si comunicatiilor
• Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator.
• Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată.
• Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automata, utilizând principii de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme încorporate
• Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri si asigurare a calitatii, în contexte economice şi manageriale.

2. Competenţe transversale:

• Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

3. Locuri de muncă (ocupatii posibile – conform Registrului Naţional al Calificărilor):

1. Programator
2. Proiectant sisteme informatice
3. Administrator de reţea de calculatoare
4. Administrator baze de date
5. Inginer de sistem software
6. Manager proiect informatic
7. Inginer automatist
8. Proiectant inginer de sisteme şi calculatoare
9. Specialist mentenanţă electromecanică – automatică echipamente industriale
10. Asistent de cercetare în automatică
11. Inginer pentru sisteme şi echipamente de automatizare
12. Administrator de sisteme automate de conducere
13. Inginer pentru dezvoltare de sisteme automate
14. Inginer pentru dezvoltare pentru echipamente de proces,
15. Inginer de dezvoltare software pentru conducerea proceselor
16. Inginer analist de sistem
17. Administrator sisteme informatice şi sisteme de calcul
18. Inginer in telecomenzi si electronica in transporturi
19. Profesor în învatamântul liceal si universitar

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Programarea calculatoarelor
 • Bazele informaticii
 • Chimie
 • Discipl. opţională 1
 • Formare personală și dezvoltarea carierei
 • Economie
 • Fizică
 • Ecuaţii diferenţiale
 • Metode numerice
 • Matematici speciale
 • Proiectarea algoritmilor
 • Mecanică
 • Grafică asistată de calculator
 • Discipl. opţională 1
 • Limbaje de programare
 • Teoria sistemelor I
 • Dispozitive Electronice
 • Electrotehnică I
 • Calitate şi fiabilitate
 • Programare orientată pe obiect
 • Disciplină opţională 2
 • Baze de date
 • Electrotehnică II
 • Teoria sistemelor II
 • Circuite electronice liniare
 • Disciplină opţională 2
 • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice
 • Disciplină opţională 2
 • Practică informatică
 • Proiectarea bazelor de date
 • Măsurări electrice şi electronice
 • Electronică digitală
 • Maşini electrice şi acţionări
 • Disciplină opţională 3
 • Modelare identificare si simulare
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Sisteme de operare şi limbaje în timp real
 • Senzori şi traductoare
 • Ingineria reglării automate
 • Echipamente de automatizare şi protecţie
 • Disciplină opţională 3.3
 • Practică de specialitate
 • Sisteme de achiziţie a datelor
 • Automate şi microprogramare
 • Disciplină opţională 4
 • Sisteme numerice de reglare
 • Modelarea proceselor termoenergetice
 • Transmisii de date
 • Robotică
 • Conducerea proceselor energetice
 • Conducerea proceselor electrice
 • Management
 • Practică pentru elaborare proiect de diplomă
 • Examen de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Inginerie

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Adresa: Str.Emil Cioran Nr.4, Sibiu, 550025, Romania

Informatii despre Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Universitatea funcţionează în trei campusuri universitare situate în oraşele Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi Brăila şi are sediul central în municipiul Piteşti.

În prezent, oferă programe de studiu în management şi business administration, marketing, economie, afaceri internaţionale, finanţe, contabilitate, drept, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe administrative, asistenţă socială. Cursurile de masterat oferă specializare în domeniile management, marketing, contabilitate şi ştiinţele comunicării.

Universitatea Constantin Brâncoveanu este membră a European Network For Business Studies and Languages (SPACE), alături de alte 91 de universităţi din 25 de ţări, precum şi a Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor, organizaţie mondială cu sediul la Paris, ce reuneşte instituţii de învăţământ superior din Europa, America, Africa, Asia şi Australia.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer