Despre program

Absolvenţii specializării ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE dobândesc, prin absolvirea specializării, următoarele competenţe generale şi profesionale: – Capacitatea de a culege, analiza şi interpreta date şi informaţii specifice echipamentelor pentru procese industriale în scopul formulării de argumente, decizii şi demersuri concrete în domeniul ingineriei mecanice – Abilităţi de utilizare a tehnologiilor informatice – Abilităţi de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină – Abilităţi de coordonare a echipelor de lucru şi a lucra în echipă – Capacitatea de a sintetiza şi evalua problemele complexe din domeniul echipamentelor pentru procese industriale şi de a comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematica I
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Chimie
 • Stiinta si ingineria materialelor I
 • Fizica I
 • Geometrie descriptive
 • Desen tehnic si infografica I
 • Informatica aplicata I
 • Limba moderna I
 • Educatie fizica si sport I
 • Comunicare (opțional)
 • Protectia mediului (opțional)
 • Educatie fizica si sport L1 (facultativ)
 • Limba moderna L1 (spaniola) (facultativ)
 • Istoria culturii si civilizatiei (facultativ)
 • Filozofia stiintei si tehnicii (facultativ)
 • Psihologia educatiei (facultativ)
 • Analiza matematica II
 • Mecanica I
 • Tehnologii de fabricatie I
 • Informatica aplicata II
 • Fizica II
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I
 • Desen tehnic si infografica II
 • Economie generala
 • Limba moderna II
 • Educatie fizica si sport II
 • Stiinta si ingineria materialelor II
 • Educatie fizica si sport L2 (facultativ)
 • Limba moderna L2 (spaniola) (facultativ)
 • Pedagogie I (facultativ)
 • Practica 1 (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Mecanica II
 • Rezistenta materialelor I
 • Tehnologii de fabricatie II
 • Electrotehnica industrială
 • Programarea calculatoarelor
 • Limba straina III
 • Educatie fizica III
 • Mecanisme si roboti (opțional)
 • Mecanisme de mecanică fină (opțional)
 • Limba straina L3 (facultativ)
 • Educatie fizica si sport III (facultativ)
 • Complemente de fizica (facultativ)
 • Complemente de mecanica (facultativ)
 • Pedagogie II (facultativ)
 • Probabilitati si statistica aplicata
 • Rezistenta materialelor II
 • Organe de masini I
 • Mecanica Fluidelor
 • Managementul proiectelor de dezvoltare a produselor
 • Metode numerice
 • Legislatie tehnica
 • Limba straina IV
 • Educatie fizica si sport IV
 • Limba straina L4 (facultativ)
 • Ed. Fizica IV (facultativ)
 • Dinamica sistemelor mecanice (facultativ)
 • Estetica si design industrial (facultativ)
 • Complemente de dinamică (facultativ)
 • Practica 2 ( 1 PC / 60 ore ) (facultativ)
 • Didactica specialității (facultativ)
 • Organe de masini II
 • Termodinamica tehnica
 • Mecanica fluidelor şi masini hidraulice
 • Bazele sistemelor automate
 • Control dimensional si metrologie
 • Senzori si traductoare
 • Metode cu elemente finite
 • Mecanica materialelor polimerice
 • Practica pedagogica I (facultativ)
 • Instruire asistata de calculator (facultativ)
 • Complemente de mecanica fluidelor (facultativ)
 • Limba moderna V (facultativ)
 • Echipamente pentru procese industriale
 • I
 • Ingineria proceselor fizico-chimice
 • I
 • Reologie general
 • Ingineria mecanicii ruperii
 • Proiectarea asistata de calculator a echipamentelor pentru procese industriale
 • I
 • Acţionări hidraulice şi pneumatice
 • Tehnologii din industria chimică
 • petrochimică şi de rafinării
 • Materii prime în industria alimentară
 • Practica 360 ore
 • Management industrial (opțional)
 • Sisteme de gestiune economica (opțional)
 • Practica pedagogica II (facultativ)
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Examen de absolvire Nivel 1 (facultativ)
 • Proiectarea asiastată de calculator prin Autodesck Inventor a echipamentelor pentru procese industriale (facultativ)
 • Limba moderna VI (facultativ)
 • Echipamente pentru procese industriale
 • II
 • Ingineria proceselor fizico-chimice
 • II
 • Ingineria fabricării echipamentelor de proces,I
 • Proiectarea asistată de calculator a echipamentelor pentru procese industriale
 • II
 • Mentenanţă general
 • Echipamente şi instalaţii pentru produsele de sinteză chimică
 • petrochimie şi rafinării
 • Echipamente şi instalaţii din industria alimentară
 • Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea materialelor plastice
 • Ingineria proceselor pentru fabricarea produselor din materiale polimerice
 • Automatizarea echipamentelor şi instalaţiilor de proces
 • Tehnici multimedia (facultativ)
 • Marketing în industriile de proces (facultativ)
 • Surse neconvenţionale de energie (facultativ)
 • Reactoare de process (facultativ)
 • Limba moderna VII (facultativ)
 • Ingineria fabricării echipamentelor de proces
 • II
 • Transport hidraulic şi pneumatic
 • Ingineria mărunţirii materialelor
 • Tehnologii din industria produselor alimentare si pentru biofabricatii
 • Fabricarea structurilor din materiale composite
 • Forme pentru injectarea materialelor polimerice
 • Vibraţiile sistemelor mecanice
 • Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor
 • Laborator pentru realizarea lucrarii de licenta
 • Practica ( 60 ore)
 • Proiectare mecanică cu soft specializat (facultativ)
 • Sociologia educatiei (facultativ)
 • Eficienţa energetică a instalaţiilor industrial (facultativ)
 • Simularea proceselor industrial (facultativ)
 • Limba moderna VIII (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Facultatea de Inginerie Mecanica a luat fiinta in anul 1921 ca parte a facultatii de Electromecanica, de unde s-a desprins in anii '50. De-a lungul anilor, profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare a studentilor facultatii noastre, printre acestia numarându-se presedinti si membri ai Academiei Române, personalitati stiintifice de prestigiu atât pe plan national, cât si international.

În prezent Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şcolarizează studenţi în patru domenii, şi anume: Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică, Inginerie şi Management Industrial şi ştiinţe Ingenereşti Aplicate. La rândul său, domeniul Inginerie Mecanică se subdivide începând din anul al treilea de studii în următoarele specializări: Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice, Echipamente pentru Procese Industriale şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii.

Splaiul Independenței nr. 313

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer