Despre program

Având un corp profesoral foarte bine pregătit profesional şi dedicat activităţilor didactice şi de cercetare, cursurile desfăşurate la departamentul CFDP au ca scop pregătirea studenţilor la un nivel competitiv, în vederea obţinerii cunoştintelor şi abilităţilor necesare în domeniul proiectării, execuţiei şi întreţinerii drumurilor, podurilor şi căilor ferate, precum şi în domeniul ingineriei urbane şi dezvoltării regionale. 

Domeniu de licenta/master
Inginerie civilă
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Geometrie descriptivă
 • Programarea calculatoarelor și programe de proiectare I
 • II
 • Chimie aplicată
 • Geologie inginerească
 • Educație fizică I
 • II
 • Limba engleză
 • franceză
 • germană
 • italiană I
 • II
 • Istoria tehnicii construcțiilor
 • Matematici speciale
 • Mecanică I
 • Fizică
 • Materiale de construcții
 • Desen tehnic și infografică I
 • Elemente de arhitectură și sistematizare
 • Economie și legislație
 • Discipline facultative (Psihologia educației
 • Pedagogie I)
 • Mecanică II
 • Rezistența materialelor I
 • II
 • Analiză numerică
 • Geologie inginerească
 • Managementul și conducerea activității de construcții I
 • Desen tehnic
 • Hidraulica și construcții hidroedilitare
 • Economie și legislație
 • Statică I
 • Termotehnica construcțiilor
 • Geotehnică
 • Beton armat și precomprimat I
 • Desen tehnic și infografică
 • Practică topografică
 • Discipline facultative (Pedagogie II
 • Statistică și probabilitate în calculul construcțiilor
 • Didactica specialității tehnice)
 • Beton armat și precomprimat II
 • Căi de comunicații urbane
 • Statică II
 • Sisteme informatice de management al activității urbane (Baze de date și GIS)
 • Elemente de proiectare a podurilor
 • Cadastru urban
 • Inventarierea și evidența bunurilor unităților administrativ teritoriale
 • Amenajarea
 • organizarea și exploatarea parcărilor
 • Gestiunea circulației pasive
 • Clădiri
 • Întreținere infrastructura urbană de transport
 • Proiectarea străzilor și autostrăzilor urbane
 • Urbanism contemporan
 • Rețele metropolitane
 • Construcții subterane urbane
 • Iluminat urban
 • rețele electrice și de comunicații
 • Instalații electrice
 • Gestiunea transportului public
 • Sisteme de transport urban
 • Coordonarea lucrărilor edilitare în localități
 • Sisteme de alimentare cu apa
 • canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale
 • Practică
 • Discipline facultative (Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică I
 • II
 • Managementul clasei de elevi
 • Examen absolvire nivel I)
 • Management urban
 • Structuri de beton
 • Tehnologie și mecanizarea lucrărilor de construcții
 • Fundații
 • Proiectare infrastructura tramvai
 • metrou
 • Trafic și siguranță circulației
 • Managementul deșeurilor
 • Ambientare urbană
 • Construcții metalice urbane
 • Politici și strategii de dezvoltare urbană și regională
 • Mobilitate și formă urbană
 • Promovarea investițiilor în infrastructura urbană
 • Evaluări imobiliare
 • Protecția mediului și metabolismul localităților
 • Dezvoltare durabilă și protecția mediulu
 • Activitate de cercetare proiectare
 • Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
 • Susținere lucrare de diplomă
 • Încercarea construcțiilor
 • Limbă străină III
 • IV

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca

Facultatea de Construcţii

La începutul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universității „Transilvania” din Brașov, se constituie Facultatea de Construcții, cu autonomie relativă. Facultatea avea două catedre: Catedra de Construcții și Catedra de Instalații pentru Construcții. Ziua de 12 iunie 2003 reprezintă ziua de naștere a actualei Facultăți de Construcții, din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. La acea dată se înființa această facultate, cu specializările: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Tehnologia Construcțiilor. Din anul 2005 s-au organizat și studii de masterat, derulându-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializările : Reabilitarea și Consolidarea Construcțiilor și Modernizarea Energetică a Clădirilor. Începând cu anul universitar 2009/2010 se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea și Reabilitarea Clădirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercetare științifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată".

Str. Turnului 5, Braşov, România

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer