Despre program

MISIUNEA programului de studii de masterat la specializarea Tehnologii Audio-Video şi Telecomunicaţii este de a desăvârşi pregătirea viitorilor specialişti în domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii şi de a ridica la un nivel superior activitatea de cercetare din acest domeniu. Formarea unor specialişti competenţi, de un înalt profesionalism, presupune o bună pregătire fundamentală în acest domeniu, dar în egală măsură pregătiţi şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid şi eficient în activitatea de cercetare sau în economia de piaţă. Pentru aceasta v-a exista o colaborare permanentă cu companiile de profil din zonă (oraş, judeţ, judeţe învecinate).

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZĂRII TEHNOLOGII AUDIO-VIDEO ŞI TELECOMUNICAŢII ˇ pregătirea studenţilor ca viitori specialişti necesari într-o societate în care stăpânirea informaţiei este vitală;

dezvoltarea competenţelor necesare studenţilor pentru a proiecta şi realiza aplicaţii în domeniul prelucrării avansate de imagini, analiză şi prelucrare avansate a datelor audio-video, aplicaţii ale reţelelor neuronale celulare şi a reţelelor de telecomunicaţii avansate;

însuşirea principiilor constructive, de utilizare, proiectare şi testare a echipamentelor audio-video, a sistemelor hardware pentru multimedia şi telecomunicaţii, a transmisiilor digitale pe fibre optice;

pregătirea inginerilor electronişti pentru cercetarea multidisciplinară;

cunoaşterea în amănunţime, utilizarea şi dezvoltarea sistemelor software specifice sistemelor electronice;

aprofundarea principiilor de utilizare a echipamentelor din domeniul electronicii, telecomunicaţiilor şi tehnicii de calcul şi aplicarea lor în economia românească;

formarea unor cadre didactice tinere, în conformitate cu cerinţele învăţământului superior actual românesc şi mondial; ˇ

formarea unui centru de excelenţă în activitatea didactică, de cercetare şi de formare a viitorilor specialişti;

deschiderea orizontului profesional prin cooperare cu facultăţi de profil din ţară şi străinătate;

crearea unor oportunităţi de cooperare cu unităţi economice în vederea valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice;

stimularea activităţilor creative prin impulsionarea participării la manifestări ştiinţifice (simpozioane de profil);

publicarea celor mai reuşite realizări şi proiecte, în reviste de prestigiu;

implementarea şi motivarea noţiunii de echipă prin abordarea unor proiecte de echipă;

impunerea conceptului de educaţie profesională continuă văzută ca o necesitate, nu obligaţie;

abordarea educaţiei în spiritul cerinţelor unei economii în permanenţă dinamică pentru a forma specialişti care să se poată adapta cu uşurinţă schimbărilor rapide ce au loc la nivel tehnologic în economia actuală.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Chestiuni speciale de electrotehnică
 • Analiza şi sinteza semnalului audio-video
 • Analiza şi sinteza semnalelor nestaţionar
 • Aplicaţii ale reţelelor neuronale celulare
 • Aplicaţii ale reţelelor neuronale celulare - Proiect
 • Sisteme avansate de codare si compresie a datelor audio-video
 • Structuri hardware pentru multimedia şi telecomunicaţii
 • Structuri hardware pentru multimedia şi telecomunicaţii - Proiect
 • Tehnici avansate de prelucrarea imaginilor
 • Tehnici avansate de prelucrarea imaginilor - Proiect
 • Tehnologii electronice avansate
 • Etică şi integritate în cercetarea ştiinţifică
 • Echipamente video
 • Sisteme de transmisiuni digitale pe fibre optice
 • Tehnici CAD pentru echipamente audio-video
 • Reţele de telecomunicaţii
 • Microsisteme pentru electronică şi telecomunicaţii
 • Cercetare ştinţifică pentru elaborarea disertaţiei
 • Tehnologii moderne ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • Sisteme de transmisiuni digitale pe fibre optice - Proiect
 • Elaborarea disertaţiei

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Oradea

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației cu extensia la Beiuș oferă un program de licență IF.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer