Despre program

Programul de studiu Ingineria Informaţiei (INF) oferit de facultatea ETTI este orientat pe domeniul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI). Acest program de studiu reuneşte trei din direcţiile de specializare care au existat în cadrul facultăţii ETTI şi anume: Ingineria Sistemelor de Calcul (ISC), Ingineria Informaţiei (II) şi Imagini, Forme şi Inteligenţă Artificială (IFIA). În aceste direcţii de specializare s-au dezvoltat discipline şi laboratoare de calculatoare şi software, şi s-au format cadre didactice care au asigurat de-a lungul anilor şi în prezent o pregătire adecvată în domeniul informatic a studenţilor facultăţii, permiţând utilizarea unui număr mare de instrumente software de tip general sau specific electronicii şi telecomunicaţiilor.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • Elemente de fizică
 • Programarea calculatoarelor – Limbaje
 • Componente și circuite electronice pasive
 • Informatică aplicată
 • Sport
 • Matematici speciale
 • Ecuații diferențiale
 • Fizică superioară
 • Programarea calculatoarelor – Algoritmi
 • Dispozitive electronice
 • Teoria circuitelor electrice
 • Psihologia educatiei
 • Pedagogie - Fundamentele pedagogiei
 • Grafică asistată de calculator
 • Bazele electrotehnicii
 • Teoria semnalelor
 • Materiale pentru electronica
 • Circuite integrate digitale
 • Circuite electronice fundamentale
 • Educație fizică
 • Măsurări în electronică și telecomunicații
 • Microunde
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Analiza și sinteza circuitelor
 • Circuite integrate analogice
 • Sisteme cu circuite integrate digitale
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Inginerie software
 • Pedagogie (Teoria și metodologia instruirii
 • Teoria și metodologia evaluării)
 • Didactica specialitații tehnice
 • Protocoale pentru internet
 • Radiocomunicații celulare
 • Comunicații mobile
 • Transmisii de date
 • Dezvoltare personală și profesională
 • Limba germană
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică
 • Telefonie
 • Sisteme de comutație și rutare
 • Radiocomunicații
 • Rețele de calculatoare
 • Managementul clasei de elev
 • Reţele de calculatoare
 • Proiectarea bazelor de date
 • Recunoaşterea formelor şi inteligenţă artificială
 • Tehnologii de programare în Internet
 • Prelucrarea imaginilor
 • Inginerie software
 • Procesoare de semnal
 • Calcul paralel
 • Inteligenţă computaţională integrată
 • Programare distribuită
 • Tehnici de optimizare în programare
 • Analiza imaginilor
 • Interfeţe om – maşină
 • Criptografie şi protecţia datelor

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer