Despre program

Absolvenții acestei specializări vor dobândi următoarele competențe: Competențe generale: – Competenţe ştiinţifice de cunoaştere a materialelor în raport cu relaţia COMPOZIŢIE-PROCESARE-STRUCTURĂ-PROPRIETĂŢI – Abilităţi de utilizare a metodelor de analiză a structurii şi proprietăţilor materialelor şi a aparaturii care asigura determinarea acestora – Capacitatea de adaptare la noile tendinţe de evoluţie şi dezvoltare în domeniul (bio)materialelor – Capacitatea de a lucra în echipa, dar şi independent şi creativ la soluţionarea unei probleme şi comunicarea rezultatelor Competențe specifice: – Cunoaşterea fundamentală a noţiunii de biocompatibilitate cu toate implicaţiile sale în Ingineria medicală – Abilitatea de alegere şi selecţie pe criterii de biocompatibilitate a biomaterialelor (metalice, ceramice şi polimerice) utilizate în sfera implantologiei şi proteticii osoase şi dentare – Cunoştinţe privind efectele structurale şi constituţionale ale prodeelor tehnologice de realizare a dispozitivelor medicale – Pricepere la nivel superior privind elementele moderne de proiectare informatizată a dispozitivelor medicale – Capacitatea de a efectrua lucrări de cercetare privind investigarea şi testarea biomaterialelor

Domeniu de licenta/master
Științe inginerești aplicate
Specializare
Inginerie medicală
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Știința materialelor
 • Chimia
 • Informatică aplicată
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Matematici speciale
 • Sisteme biologice
 • Grafica asistată pe calculator
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Chimie fizică
 • Biofizică
 • Electrotehnică
 • Biochimie
 • Biomateriale
 • Optică medicală și echipamente optice
 • Ecuațiile fizicii matematice
 • Rezistența materialelor
 • Limbaje orientate pe obiecte
 • Teoria structurală a proprietăților biomaterialelor
 • Imagistică medicală
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Informatică medicală
 • Mecanisme și elemente de mecanică fină
 • Comunicare
 • Inginerie clinică medicală
 • Echipamente electrice medicale
 • Biomecanica
 • Ergonomia aparatelor medicale
 • Tehnici neconvenționale în medicină
 • Instrumentar medical
 • Aparate pentru testări de laborator
 • Achiziții de date și monitorizare
 • Electronică
 • Implantologie și protezare ortopedică
 • Modelarea și simularea aplicată în bioinginerie
 • Proiectarea implanturilor
 • Instrumentar și dispozitive medicale
 • Fiabilitatea echipamentelor medicale
 • Măsurări și instrumentație
 • Măsurarea parametrilor biologici
 • Histo-fiziologie și anatomie patologică
 • Asigurarea calității implanturilor
 • Ingineria suprafețelor
 • Electronică medicală
 • Ingineria protezării și reabilitării

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Pitesti

Facultatea de Inginerie

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Adresa: Str.Emil Cioran Nr.4, Sibiu, 550025, Romania

Informatii despre Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Universitatea funcţionează în trei campusuri universitare situate în oraşele Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi Brăila şi are sediul central în municipiul Piteşti.

În prezent, oferă programe de studiu în management şi business administration, marketing, economie, afaceri internaţionale, finanţe, contabilitate, drept, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe administrative, asistenţă socială. Cursurile de masterat oferă specializare în domeniile management, marketing, contabilitate şi ştiinţele comunicării.

Universitatea Constantin Brâncoveanu este membră a European Network For Business Studies and Languages (SPACE), alături de alte 91 de universităţi din 25 de ţări, precum şi a Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor, organizaţie mondială cu sediul la Paris, ce reuneşte instituţii de învăţământ superior din Europa, America, Africa, Asia şi Australia.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer