Despre program

Studenţii înscrişi sunt pregătiţi pentru a putea face fata atât ca ingineri cât si ca manageri sau chiar oameni de afaceri, prin pregătirea multilaterala ce li se oferă. Formarea studenţilor începe cu familiarizarea în domeniul utilizării calculatoarelor şi produselor software moderne (CATIA, ProEngineer, FLUENT, MATLAB, MATHCAD) pentru concepţia si simularea funcţionarii sistemelor mecanice (motoare, instalaţii ecologice de transfer termic, sisteme bazate pe surse regenerabile de energie, cazane de încălzire centrala si locala, instalaţii de climatizare şi ventilare, roboti, componente optice si pentru calculatoare, utilaje si echipamente de proces, turbo-maşini termice si hidraulice, echipamente pentru depoluarea mediului înconjurător) menite sa asigure facilitaţi suplimentare în accesul pe piaţa locurilor de munca si se finalizează cu aprofundarea elementelor specifice managementului activităţii industriale în profil mecanic si nu numai.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră şi geometrie
 • Fizică
 • Utilizarea şi programarea calculatoarelor
 • Geometrie descriptivă şi desen tehnic
 • Chimie generală
 • Limbi de circulaţie internaţională
 • Matematici speciale
 • Ştiinţa materialelor
 • Fundamente de mecanică
 • Grafică tehnică asistată de calculator
 • Cultură şi civilizaţie
 • Fundamente de ing. Electrică şi electronică
 • Matematici asistate de calculator
 • Mecanică
 • Rezistenţa materialelor
 • Ştiinţa materialelor
 • Desen tehnic şi infografică
 • Fundamente de automatizări
 • Toleranţe şi control dimensional
 • Vibraţiile sistemelor mecanice
 • Mecanisme
 • Maşini şi sisteme de producţie
 • Organe de maşini şi mecanisme
 • Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
 • Termotehnică
 • Dinamica maşinilor şi utilajelor
 • Metoda elementului finit
 • Tehnologia de fabricaţie
 • mentenanţă şi recuperar
 • Ingineria sistemelor de proces
 • Organe de maşini şi tribologie
 • Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
 • Acţionări hidraulice şi pneumatice
 • Mecanica ruperii şi deformării plastice
 • Materiale compozite
 • Metode experimentale în ingineria mecanică
 • Motoare cu ardere interna
 • Generatoare de abur
 • Turbine cu abur si gaze
 • Utilaje termice
 • Tehnici de masurare in inginerie
 • Reglarea si alimentarea motoarelor cu ardere interna
 • Combustie si instalatii de ardere
 • Constructia si calculul cazanelor si turbinelor
 • Surse regenerabile de energie
 • Conceptia asistata de calculator a echipamentelor termice
 • Sisteme şi echipamente de cogenerare a energiei
 • Examen de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Timisoara

Facultatea de Mecanică

Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi vă oferă programe de studii de mare interes şi de înaltă calitate pentru licență, pentru master și pentru doctorat.
Str. Prof. Dr Doc. Dimitrie Mangeron, Nr. 43 Iasi,700050

Informatii despre Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer