Despre program

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic pregăteşte ingineri capabili să-şi desfăşoare activitatea în proiectarea, organizarea şi conducerea sistemelor de producţie cu profil electric, precum şi în racordarea acestor sisteme la mediul economic. Absolvenţii deţin fondul de cunoştinţe necesar pentru a accede la condiţia managerială.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Modul psihopedagogic I - psihologia educaţiei (facultativ)
 • Filosofie (opțional)
 • Initiere în tehnologie electronică 1 (facultativ)
 • Cultura și civilizație europeană (opțional)
 • Psihologie managerială (opțional)
 • Educaţie fizică şi sport 1
 • Limbă străină 1
 • Fizică 1
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1
 • Chimie
 • Analiză matematică
 • Pedagogie 1 - fundamentele pedagogiei
 • teoria şi metodologia curriculumului (facultativ)
 • Economie generală 1 (microeconomie)
 • Initiere in tehnologie electronica 2 (facultativ)
 • Desen tehnic si infografica (opțional)
 • Educaţie fizică şi sport 2
 • Limbă straină 2
 • Electronică 1
 • Fizică 2
 • Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
 • Grafică asistată de calculator (opțional)
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2
 • Bazele electrotehnicii
 • Pedagogie II– teoria şi metodologia instruirii
 • teoria şi metodologia evaluării (facultativ)
 • Drept 1
 • Institutii politice și administrative europene (facultativ)
 • Contabilitate
 • Materiale
 • Economie 1 (Microeconomie)
 • Electronică 2
 • Programare obiect orientată
 • Integrare europeană (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Sociologie (opțional)
 • Comunicare (opțional)
 • Bazele electronicii digitale
 • Decizie și estimare în prelucrarea informaţiei (facultativ)
 • Modele si procedee de dezvoltare a componentelor şi proiectelor electronice (opțional)
 • Tehnici CAD (opțional)
 • Economie 2 (Macroeconomie)
 • Semnale si sisteme
 • Circuite electronice fundamentale
 • Măsurări electrice şi electronice 1
 • Bazele managementului
 • Didactica specialităţii (facultativ)
 • Circuite integrate analogice şi sisteme de achizitii de date
 • Practica pedagogică ȋn ȋnv. preuniv. obligatoriu1 (facultativ)
 • Managementul producţiei (opțional)
 • Arhitectura microprocesoarelor si microcontrolere
 • Analiză economico-financiară
 • Măsurări electrice şi electronice 2
 • Instruire asistată de calculator
 • Managementul organizaţiei
 • Managementul calităţii (opțional)
 • Metode numerice
 • Modelarea preoceselor de afaceri (opțional)
 • Practică pedagogică ȋn ȋnv. preuniv. obligatoriu2 (facultativ)
 • Practică (8 săptămâni)
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Automatizari (opțional)
 • Informatică managerială (opțional)
 • Metode si procedee tehnologice
 • Baze de date
 • Examen de absolvire Nivelul 1 (facultativ)
 • Management financiar
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Managementul resurselor umane
 • Electronică de putere (opțional)
 • Informatică pentru afaceri (erp)
 • Electronica auto (facultativ)
 • Fiabilitatea sistemelor electronice (opțional)
 • Sisteme multimedia
 • Politici si strategii în afaceri
 • Inovare tehnologică
 • Managementul proiectelor
 • Marketing
 • Calitate și fiabilitate (opțional)
 • Pregătirea şi elaborarea proiectului de diplomă
 • Negocieri ȋn afaceri
 • Comerţ electronic
 • Practică pentru definitivarea proiectului de diplomă (4 săptămâni)
 • Testare și diagnoza în electronica si telecomunicatii (facultativ)
 • Controlul statistic al proceselor industriale (facultativ)
 • Legislaţie economică (opțional)
 • Proiectarea tehnologică a produselor electronice
 • Sisteme de comunicaţii
 • Antreprenoriat
 • Legislaţie comercială (opțional)
 • Compatibilitate electromagnetică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer