Despre program

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, facultatea noastră, împlineşte în acest an venerabila vârstă de 55 de ani. De peste o jumătate de secol aici se formează specialişti care pot ocupa funcţii dintre cele mai diferite, de la proiectantul strungului carusel cu masa de 16 metri la responsabilul cu managementul calităţii într-o companie producătoare de lactate, de la tehnologul care a urmărit fabricarea jucăriilor fratelui nostru la ofiţerul de credit care i-a supervizat tatălui dosarul, ajutându-l să obţină un împrumut de la bancă.
Facultatea este recunoscută pentru seriozitate, atenţie acordată studenţilor, preocupare pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii, deschidere spre nou şi oportunităţi oferite după absolvire. Generaţie după generaţie, absolvenţii noştri, ingineri, au dus faima Facultăţii IMST de-a lungul lumii, din Canada până în China şi din India până în Brazilia. 
Vă invităm să vă alăturaţi echipei noastre, iar dacă o veţi face, vă spunem doar că aţi ales bine şi ne vom strădui să nu vă dezamăgim. 
Apoi, vă vor convinge faptele. Veţi afla că nu pregătim specialiști pentru prezent, ci pentru viitor. Şi că suntem mândri să vă pregătim pe voi.

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Mecanici 1
 • Mecanică 1
 • Chimie
 • Programarea Calculatoare 1
 • Știința Materialelor
 • Tratamente Termice și Termochimice
 • Desen tehnic 1
 • Inginerie Industrială
 • A11 (Limba Modernă 1 – Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Psihologia educației
 • Știința informării și documentării în cultura digitală
 • Educației fizică 1
 • Matematici 2
 • Fizică 1
 • Tehnologia Materialelor 1
 • Mecanica 2
 • Programarea Calculatoarelor 2
 • Rezistența Materialelor 1
 • Desen Tehnic 2
 • Mașini Unelte și Sisteme de Producție
 • Pedagogie 1
 • Educație fizică 2
 • Limba Modernă 2 (Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Matematici 3
 • Rezistența Materialelor 2
 • Organe de Mașini
 • Tehnologia Materialelor 2
 • Fizică 2
 • Desen Tehnic 3
 • Baze de Date
 • Economie
 • Pedagogie 2
 • Educație Fizică 3
 • Limba Modernă 3 (Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Matematici 4
 • Mecanisme
 • Proiectare asistată de calculator 1
 • Componente mecanice tipizate
 • Toleranțe
 • Bazele generării suprafețelor pe mașini – unelte
 • Management de proiect
 • Prelucrări prin aschiere
 • Practică 1
 • A22 (Electrotehnică
 • Mecanica fluidelor)
 • Didactica specialității
 • Educație fizică 4
 • Limba Modernă 4 (Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Proiectarea asistată de calculator 2
 • Construcția mașinilor – unelte
 • Scule aschietoare
 • Mașini pentru prelucrări prin deformare 1
 • Hidraulica mașinilor – unelte și sistemelor de producție 1
 • Proiectarea mașinilor – unelte și sistemelor de producție
 • A31 (Managementul fluxurilor materiale
 • Componente tipizate ale sistemelor de producție)
 • Invetica
 • Instruire asistată de calculator
 • Practica pedagoică în învățământul preuniveristar obligatoriu 1
 • Limba Modernă 5 (Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Proiectarea asistată de calculator 3
 • Management industrial
 • Precizia mașinilor – unelte
 • Mașini pentru prelucrări prin deformare 2
 • Hidraulica mașinilor – unelte și sistemelor de producție 2
 • Acționări electrice
 • Practica 2
 • A32 (Antepreonoriat
 • Simularea activităților cu operatori umani)
 • A33 (Mașini și utilaje speciale
 • Mașini de danturat)
 • Bazele cercetării experimantale
 • Managementul clasei de elevi
 • Practica pegagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2
 • Examen absolvire. Nivel I
 • Limba modernă 6 (Engleză Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Comanda numerică a mașinilor – unelte
 • Mentenanța mașinilor – unelte și sistemelor de producție
 • Dinamica mașinilor – unelte
 • Marketing industrial
 • Ingineria asistată de calculator 1
 • Automatizarea mașinilor – unelte și sistemelor de producție
 • A41 ( Managementul cercetării dezvoltării și inovării
 • Managementul financiar)
 • Exploatarea mașinilor – unelte
 • Limba Modernă 7 (Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)
 • Tehnologia fabricării mașinilor – unelte
 • Instalații coneze pentru masini – unetele și sisteme de producție
 • Asigurarea calității
 • Fabricație asistată
 • Pregătore proiect de diplomă
 • A42 (Sisteme de fabricație robotizate
 • Ingineria și analiza valorii)
 • Prototipare vitruală 4
 • Pratica 3
 • Management de proiect
 • Comunicare profesională
 • Engleză și introducere în limba română
 • Realitate vitruală și reaalitate augmentată
 • Baze de date
 • Proiect interdisciplinarl Limba Modernă 8 (Engleza
 • Franceză
 • Germană
 • Rusă)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Splaiul Independenței nr. 313, corp CD 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer