Despre program

Programul de licenţă Tehnologia construcţiilor de maşini are misiunea de a forma specialişti cu pregătire în domeniul ingineriei industriale la nivelul 6 de calificare ce se asigură prin studii universitare de licenţă. Specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini pregăteşte specialişti pentru proiectarea constructivă şi tehnologică, conducerea proceselor tehnologice, exploatarea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor specifice industriei constructoare de maşini, vizând în esenţă pregătirea fabricaţiei.

Obiective generale:

Obiectivul central al specializării Tehnologia construcţiilor de maşini, este acela de a oferi un program de studii de calitate, flexibil, coerent, deschis la nevoile societăţii, capabil de a pregăti specialişti în inginerie industrială, având un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei şi inserţiei lor pe piaţa europeană a forţei de muncă, conform fişei specializării Tehnologia construcţiilor de maşini şi planului de învăţământ

Obiective specifice:
Obiectivele educaţionale caracteristice specializării TCM sunt:

 • Competente generale în comunicare;
 • Competente generale în limbi străine;
 • Cunoaşterea si utilizarea noţiunilor generale de matematică, fizică, chimie, economie generală;
 • Dezvoltarea competentelor in tehnologie informatică;
 • Cunoaşterea si utilizarea noţiunilor tehnice generale (desen tehnic, fundamente de inginerie mecanică, electrică, termotehnică, materiale);
 • Competente generale privind legislaţia (drept şi legislaţie economică, drept comercial);
 • Competente de economie contabila (contabilitate, economia întreprinderii);
 • Competente in management (management general si industrial, managementul cercetării);
 • Competente in marketing industrial (marketing general industrial);
 • Cunoaşterea proceselor tehnice din domeniul industrial (toleranţe şi măsurători tehnice, maşini unelte, dispozitive, tehnologii de  fabricare a produselor);
 • Competențe în proiectarea şi fabricaţia asistată de calculator (CAD/CAM);

Standarde ocupaţionale:

Programator fabricatie/lansator fabricatie; Analist cumparari/consultant furnizori; Specialist în domeniul calitatii; Inginer montaj; Inginer productie; Proiectant inginer electromecanic; Inginer electromecanic; Inginer mecanic; Inginer masini unelte; Inginer mecanica fina; Inginer autovehicule rutiere; Expert inginer mecanic; Referent de specialitate inginer mecanic; Proiectant inginer mecanic; Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale; Inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice; Inginer tehnolog în fabricarea armamentului și muniției; Instructor sistem de productie; Inginer industrializarea lemnului; Inginer de cercetare în tehnologia constructiilor de masini; Formator.

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Geometrie descriptivă
 • Economie generală
 • Informatică aplicată
 • Chimie
 • Analiză matematică
 • Sport
 • Engleză
 • Știință și ingineria materialelor
 • Metode numerice
 • Bazele economiei
 • Electrotehnică
 • Introducere în electrotehnică
 • Mecanisme
 • Termotehnică
 • Tehnologia materialelor
 • Infografică
 • Rezistența materialelor
 • Mecanisme și OM
 • Mecanică
 • Engleză
 • Microtehnologii
 • Sport
 • Mașini unelte
 • Ingineria sistemelor de producție
 • Probabilități și statistică
 • Ingineria valorii produselor
 • TPR
 • Organe de mașini
 • BCEF
 • Utilaje de fabricație
 • Practică
 • Legislația mediului
 • Managementul calității
 • BSM
 • Dispozitive tehnologice
 • Marketing industrial
 • TCM
 • Acționări hidropneumatice
 • Management industrial
 • Practică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Targu Mures

Facultatea de Inginerie

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Adresa: Str.Emil Cioran Nr.4, Sibiu, 550025, Romania

Informatii despre Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-şi continuitatea instituţională şi permanenţa culturală în ciuda a numeroase constrângeri şi obstacole, Universitatea "Petru Maior", la început de mileniu, se prezintă în deplina sa maturitate şi reputaţie ca o autentică şi generoasă "Universitate pentru comunitate".

Pe parcursul timpului Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o evoluţie complexă, marcată de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o. Dar, în permanenţă ea a îndeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate şi cultură în arealul mureşean.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Târgu Mureş, str. Nicolae Iorga, nr.1, 540088
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer