Despre program

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice.

În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor,Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică I
 • II
 • Chimie
 • Mecanică
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I
 • II
 • Desen tehnic și infografică I
 • II
 • Știinţa și ingineria materialelor metalice I
 • II
 • Limbi moderne I
 • II
 • Educaţie fizică I
 • II
 • Opționale (Istoria construcţiei europene
 • Cultură şi civilizaţie europeană)
 • Discipline facultative (Psihologia educaţiei
 • Pedagogie I)
 • Mecanisme
 • Termotehnică II
 • Mecanica fluidelor
 • Tehnologia prelucrărilor mecanice
 • Vibraţiile maşinilor şi utilajelor
 • Echipamente termice
 • Programarea calculatorului şi limbaje de programare III
 • Organe de maşini
 • Rezistenţa materialelor
 • Electrotehnică
 • Echipamente hidraulice şi pneumatice
 • Limbi moderne I
 • II
 • Educaţie fizică
 • Opționale (Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator
 • Tribologie
 • Filozofia valorii şi acţiunii
 • Noţiuni de dreptul muncii
 • Toleranţe şi control dimensional,Elemente de design industrial
 • Istoria tehnicii
 • Legislaţia europeană şi românească în domeniul igienei ocupaţionale)
 • Discipline facultative (Pedagogie II
 • Didactica specialităţii)
 • Elemente de electronică industrială
 • Accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale în industrie
 • Accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale în industrie
 • Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial III
 • Ecologie şi protecţia mediului
 • Controlul şi asigurarea calităţii
 • Metode de evaluare a riscurilor
 • Elaborarea și susţinerea proiectului de diplomă
 • Opționale (Radioprotecţia în industrie
 • Electrosecuritate
 • Managementul situaţiilor de criză
 • Noţiuni de medicina muncii
 • Managementul firmei în domeniul securităţii industriale
 • Managementul resurselor umane şi a conflictelor de muncă
 • Implicaţiile financiare ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
 • Noţiuni privind auditul securităţii în industrie
 • Legislaţia activităţii de securitate şi sănătate în muncă
 • Managementul securităţii în industrie)
 • Discipline facultative (Prevenirea accidentelor industriale majore
 • Conformitatea echipamentelor tehnice şi echipamentelor individuale de protecţie)
 • Noţiuni generale de evaluare a securităţii în industrie
 • Aplicaţii ale informaticii în ingineria securităţii industriale
 • Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial I
 • II
 • Bazele igienei ocupaţionale
 • Ergonomia muncii
 • Ventilaţie industrială
 • Metode statistice de analiză a securităţii industriale
 • Practică
 • Opționale (Dispozitive tehnologice I
 • II
 • Maşini şi acţionări electrice
 • Teoria proceselor de sudare
 • Termotehnica confortului industrial
 • Tratamente termice
 • Tehnologii de prelucrare a deşeurilor industriale. Substanţe şi deşeuri periculoase
 • Maşini unelte)
 • Discipline facultative (Limba engleză I
 • II
 • Management I
 • II)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Iasi

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050

Informatii despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer