Electromecanică navală (în limba engleză)

Despre program

Planul de învăţământ al specializării de studii universitare de licenţă ELECTROMECANICĂ NAVALĂ, precizează, cu claritate, obiectivul de învăţământ general: profesionalizarea inginerilor pentru a dobândi competenţe în proiectarea, construcţia, montarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea navelor, a navelor speciale, a structurilor marine şi a instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor, corespunzător cerinţelor economiei concurenţiale, profesionişti navali având cunoştinţe inginereşti, ştiinţifice, manageriale şi complementare adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă pentru societăţile navale, de construcţii şi transport, precum şi a sectoarelor industriale conexe.

Domeniu de licenta/master
Inginerie marină şi navigaţie
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică I și II
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențiala
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I și II
 • Fizică
 • Chimie
 • Matematici speciale
 • Geometrie descriptivă
 • Desen tehnic
 • Educație fizică I și II
 • Limba engleză maritimă I și II
 • Bazele economiei
 • Introducere în arhitectura navală (disciplină optională 1)
 • Introducere în ingineria mecanicănavală (disciplină optională 1)
 • Instalații navale de punte (disciplină optională 2)
 • Pregătire marinărească (disciplină optională 2)
 • Metode și procedee tehnologice (disciplină optională 3)
 • Știința și ingineria materialelor (disciplină optională 3)
 • Matematici speciale II
 • Metode numerice
 • Grafică asistată de calculator
 • Mecanică I și II
 • Rezistența materialelor
 • Organe de mașini
 • Termotehnică
 • Educație fizică I și II
 • Limba engleză maritimă III și IV
 • Abilități de comunicare interculturală în limba engleză
 • Practică II
 • Electrotehnică și mașini electrice (disciplină optională 1)
 • Electromecanică (disciplină optională 1)
 • Elemente de navigație și hidrometeorologie (disciplină optională 2)
 • Mecanisme (disciplină optională 2)
 • Electronică și automatizări (disciplină optională 3)
 • Tehnologia materialelor și control dimensional (disciplină optională 3)
 • Teoria și construcția navei
 • Termotehnică II
 • Organe de mașini II
 • Electronică aplicată
 • Mecanica fluidelor
 • Măsurări electrice și traductoare
 • Teoria sistemelor și reglaj automat
 • Practica III
 • Sisteme de acționare electrică (disciplină optională 1)
 • Mașini și acționări electrice (disciplină optională 1)
 • Rezisteța la înaintare și propulsie (disciplină optională 2)
 • Procese și caracteristici MAI I (disciplină optională 2)
 • Echipamente radioelectrice și comunicații navale (disciplină optională 3)
 • Instalații mecanice și hidraulice I (disciplină optională 3)
 • Navigație in condiții speciale (disciplină optională 4)
 • Mașini hidraulice navale (disciplină optională 4)
 • Managementul echipei de cart (disciplină optională 5)
 • Drept maritim internațional (disciplină optională 5)
 • Echipamente electrice navale (disciplină optională 5)
 • Instalații electrice navale
 • Automatizarea sistemelor de propulsienavală
 • Limba engleză maritimă V
 • Leadership și coordonarea echipei de cart în compartimentul mașină
 • Întreținerea și repararea navelor maritime în șantier
 • Instalații mecanice și hidraulice II
 • Pregătirea și eleborarea examenului și proiectului de licență
 • Examen de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Electromecanică Navală

În anul 2009 Universitatea Maritimă din Constanța a fost evaluată instituțional de către ARACIS primind gradul de „Încredere”. Odată cu acest proces de evaluare a fost evaluată și acreditată specializarea „Electrotehnică ”. Specializarea „Electromecanică Navală”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română a fost evaluată şi acreditată în anul 2011. Globalizarea activității de transport maritim, internaționalizarea și standardizarea limbajului de comunicare la bordul navelor în condițiile echipajelor multinaționale a condus la nevoia de organizare a specializării „Electromecanică Navală” în limba engleză. În anul 2011 a fost acreditată specializarea „Ingineria şi protecţia mediului în industrie”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română, iar în anul 2014 a fost acreditată specializarea „Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română. Misiunea Facultăţii de Electromecanică Navală este aceea de a pregăti ingineri în domeniile Ingineriei marine și navigație, Ingineriei electrice, Inginerie mediului și Ingineriei Electronică, în conformitate cu domeniile programelor de studii oferite de facultate.
Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104

Informatii despre Universitatea Maritimă din Constanţa

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

Misiunea UMC este: 

 • să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim si activitatilor conexe acestora și de a derula activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice asociate, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare;
 • sa promoveze educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
 • sa contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

La nivelul de dezvoltare actual, Universitatea Maritimă din Constanţa se poate considera una din marile universităţi de marină din Europa şi, având în vedere istoria sa scurta de 22 de ani, vom considera în următorii ani dimensionarea sa internaţională şi antreprenorială.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Maritimă din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer