Despre program

Ingineria Mediului este un domeniu tehnic complex, oferind cunoștințe multiple, de la cele specifice protecție și ingineriei mediului, la cele legate de gestiunea resurselor naturale și al deșeurilor în contextul dezvoltării durabile.

Competențele acumulate vor permite absolvenților să înțeleagă, să anticipeze şi să analizeze soluțiile optime privind multitudinea de probleme în domeniul protecției mediului și al dezvoltării durabile.

Perspective de angajare după absolvire:

 • Departamentele de mediu ale agenților economici;
 • Firme specializate în servicii de mediu; Centre de cercetare – dezvoltare – proiectare;
 • Agenții pentru Protecția Mediului şi alte organisme guvernamentale; Administrații locale; Instituții de învățământ universitar şi preuniversitar;

Ocupații posibile: Inginer de mediu, Expert de mediu, Auditor de mediu, Monitor mediu înconjurător, Responsabil de mediu, Inspector protecția mediului, Analist de mediu, Inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului, Inspector de specialitate, Evaluator și auditor de mediu, Cadru didactic de specialitate (cu respectarea legislației în vigoare).

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Fizică
 • Chimie
 • Geometrie descriptivă
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Știința și ingineria materialelor
 • Comunicare și etică profesională
 • Educație fizică și sport
 • Limbă străină (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențială
 • Desen tehnic și infografică
 • Cristalografie și mineralogie
 • Discipline opționale (Limbi moderne
 • Psihologia educației
 • Limbi moderne
 • Pedagogie)
 • Rezistența materialelor
 • Ecologie generală
 • Tehnologia materialelor
 • Resurse naturale
 • Mecanica fluidelor
 • Electrotehnică
 • Electronică industrială
 • Matematici speciale
 • Statistică matematică
 • Limbă străină (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Termotehnică
 • Coroziune și protecția anticorozivă
 • Chimia mediului
 • Grafică pe calculator
 • Surse de radiații și tehnici de protecție
 • Practică
 • Hidrologie și amenajări hidrotehnice
 • Urbanism și amenajarea teritoriului
 • Tehnica măsurării și achiziții de date
 • Acționări hidraulice și pneumatice
 • Discipline opționale (Limbi moderne
 • Tehnici de comunicare
 • Pedagogie
 • Didactica specialității tehnice)
 • Mecanisme și organe de mașini
 • Știința mediului
 • Analize instrumentale
 • Management ecologic
 • Analiza proceselor industriale
 • Fenomene de transfer a poluanților
 • Tehnologii de achiziție și monitorizare a calității mediului
 • Bazele separării poluanților
 • Biotehnologii în protecția și ingineria mediului
 • Metode chimice și biologice de depoluare a mediului
 • Tehnologii și echipamente de epurare a aerului
 • Grafică pe calculator
 • Ingineria sistemelor energetice
 • Tehnologii și echipamente de tratare și epurare a apei
 • Evaluarea impactului asupra mediului
 • Știința solului
 • Practică
 • Discipline opționale (Didactica specialității tehnice
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică)
 • Risc și securitate industrială
 • Tehnologii și echipamente de tratare și epurare a apei
 • Tehnologii și echipamente de epurare a aerului
 • Deșeuri și tehnologii de valorificare
 • Tehnologii cu impact redus asupra mediului
 • Tehnologii și echipamente de depoluare a solului
 • Ingineria sistemelor energetice
 • Proiectare ecologică a produselor
 • Sănătatea și securitatea muncii
 • Legislația privind protecția mediului
 • Economia mediului
 • Instrumente economice financiare privind protecția mediului
 • Activitate de cercetare și proiectare
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Susținerea proiectului de diplomă
 • Discipline opționale (Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică
 • Schimbări majore climatice
 • Automatizarea proceselor tehnologice și biotehnologii
 • Modelarea mediului
 • Dreptul mediului)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Cluj-Napoca

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului a fost înfiinţată în anul 1990, sub denumirea: Știința și Ingineria Materialelor, la iniţiativa unui colectiv de cadre didactice şi cercetători cu preocupări consecvente şi rezultate de prestigiu în domeniul ingineriei materialelor. Din anul 2011, denumirea facultății este Ingineria Materialelor și a Mediului, denumire care pune în evidență cele două domenii de studii gestionate. În urma ierarhizării domeniilor de studiu (conform art. 193 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 - http://chestionar.uefiscdi.ro/) de către organisme naționale și internaționale, ambele domenii ale facultății sunt în categoria A (cea mai performantă). În plus, domeniul Ingineria Materialelor a acumulat cel mai mare punctaj, fiind pe primul loc în țară, iar domeniul Ingineria Mediului pe locul doi. Acest rezultat remarcabil motivează pe mai departe cadrele didactice și studenții facultății să mențină un standard ridicat de pregătire și instruire.

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer