Despre program

Misiunea programului de studii universitare de master "Gestiune și audit financiar" constă în instruirea masteranzilor în domeniul contabilității și auditului financiar, pentru a le oferi acestora o pregătire practică intensă dedicată domeniului studiat cu suportul teoretic curricular, alături de o echipă de cadre didactice universitare de renume, experimentată și deschisă dialogului și dezbaterilor profesionale. Programul de master are la bază ideea ca procesul de audit se derulează pe baza de standarde naționale/internaționale de audit și contabilitate. Obiectivele programului de master ,,Gestiune și audit financiar"constau în promovarea activităților de cercetare științifică fundamentală și aplicativă prin crearea și dezvoltarea unor parteneriate cu mediul economic și de afaceri includerea masteranzilor în colectivele de cercetare, la elaborarea de lucrări științifice și editarea de cărți de specialitate, precum și în contracte/granturi de cercetare atrase prin competiții naționale și internaționale.

Domeniu de licenta/master
Finanţe
Specializare
Finanţe şi bănci
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Guvernanță corporativă
 • Contabilitatea financiară aprofundată a societăților comerciale
 • Standarde internaționale de raportare financiară
 • Metode de analiză a datelor statistice
 • Audit intern
 • Standarde internationale de audit financiar
 • Audit financiar – metodologie și cazuri practice
 • Diagnostic financiar și evaluare
 • Practică de specialitate
 • Auditarea managementului documentelor în regim electronic
 • Codul etic al profesiei contabile
 • Controlul financiar al afacerilor – metodologie și cazuri practice
 • Contabilitate managerială
 • Auditul și securitatea sistemelor informatice
 • Fiscalitate comparată
 • Expertiza contabilă
 • Drept societar
 • Metodologia cercetării – documentare pentru pregătirea lucrării de disertație
 • Etică și integritate academică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer