Despre program

Absolvenţii programului de studii universitare de masterat "Relaţii Economice Europene" vor deveni specialişti cu o bună pregătire în domeniu şi vor putea să desfăşoare activităţi în cadrul unor instituţii ale administraţiei naţionale centrale, regionale sau locale, în cadrul instituţiilor comunitare sau, în domeniul afacerilor, în cadrul unor firme naţionale sau multinaţionale care se manifestă în spaţiul economic european sau global. Prin opţiunea pentru această̆ specializare de masterat, absolvenţîi vor putea să̆ răspundă în mod corespunză̆tor cerinţelor mediului de afaceri sau administrativ din România şi din ţările membre ale Uniunii Europene.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Studii Economice Europene

Obiectivele majore ale Facultății de Studii Economice Europene sunt următoarele:

  • onorarea cererii crescânde de specialiști care să combine deprinderi și cunoștințe de administrare a afacerii cu reale competențe în domeniul integrării și afacerilor europene;
  • adaptarea planurilor de învățământ la cerințele angajatorilor;
  • alinierea în permanență a sistemului educațional (sub aspect curricular) la standardele universităților europene și americane;
  • modernizarea continuă a metodelor de predare și evaluare, centrate pe student;
  • întărirea legăturilor cu mediul de afaceri și instituții publice, și asigurarea condițiilor optime pentru efectuarea stagiilor de practică de către studenți;
  • creşterea nivelului calitativ al cercetării ştiinţifice de specialitate, inclusiv prin implicarea studenţilor.
Bd. Expozitiei 1B, Bucuresti, Sector 1, Etaj 3

Informatii despre Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior particulară, acreditată și evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul "Grad de încredere ridicat”. A fost înființată în anul 1991, având drept scop adaptarea și implementarea unor valori educaționale din învățământul superior american și european, în scopul realizării standardelor de calitate și competitivitate a procesului de învățământ.

Experiența internațională constituie o componentă vitală a educației studenților și a pregătirii cadrelor didactice. Universitatea Româno-Americană are încheiate acorduri și parteneriate cu universități din SUA, din Europa și America Latină, în cadrul cărora se derulează schimburi interacademice pentru cadrele didactice și studenți.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Expozitiei, Nr. 1B, Sector 1, cod 012101 Bucuresti, Romania
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer