Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii (în limba engleză)

Despre program

Componente integrate administrarii afacerilor, activitatile comerciale reclama o pregatire tot mai complexa. Usurinta cu care absolventii Facultatii de Comert sunt absorbiti de piata fortei de munca constituie o recunoastere a utilitatii si calitatii procesului educational, rafinat in peste o jumatate de secol de experienta. Cultivarea spiritului intreprinzator, a initiativei si creativitatii, cunoasterea marfurilor si serviciilor ca obiect al afacerilor, evaluarea calitatii acestora, formarea deprinderilor eficiente de comunicare sunt doar cateva dintre competentele si abilitatile dezvoltate studentilor, inca din primul ciclu (de trei ani) al studiilor de licenta. Un plan de invatamant modern, continand discipline actuale si deosebit de atractive prin structura si continutul lor preponderent aplicativ, sansa de a obtine burse de studii in strainatate sunt realitati ce explica interesul deosebit al candidatilor pentru Facultatea de Business si Turism

Domeniu de licenta/master
Administrarea afacerilor
Specializare
turism
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Matematică
 • Dreptul afacerilor
 • Contabilitate
 • Fundamentele științei mărfurilor
 • Infromatică economică
 • Limba engleză și comunicare de specialitate
 • Limba franceză și comunicare de specialitate
 • Limba română și comunicare de specialitate
 • Educație fizică și sport (opțional)
 • Comunicare în limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă/ italiană/ rusă/ japoneză/ turcă/ chineză (opțional)
 • Management
 • Statistică în comerț
 • turism și servicii
 • Marketing
 • Macroeconomie
 • Economia comerțului intern și internațional
 • Economia întrepinderii
 • Econometrie
 • Antreprenoriat
 • Comnicare comercială
 • Economia turismului
 • Economia serviciilor
 • Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului
 • Metodologia elaborării lucrărilor științifice
 • Limba engleză și comunicare de specialitate
 • Limba franceză și comunicare de specialitate
 • Limba română și comunicare de specialitate
 • Comunicare în limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă/ italiană/ rusă/ japoneză/ turcă/ chineză (opțional)
 • Educație fizică
 • Administrarea întreprinderii de comerț
 • turism
 • servicii
 • Mărfuri nealimentare și siguranța utilizatorului
 • Tehnica operațiunilor de turism
 • Sisteme informaționale și aplicații informatice în administrarea afacerilor
 • Ecoturism
 • Introducere în geopolitică
 • Economie publică
 • Relații publice
 • Marketing direct
 • Business to business marketing
 • Tehnici multimedia pentru afaceri
 • Economie și politică agrară
 • Practică de specialitate
 • Terminologie și traducere economică în limba franceză
 • Etică în comerț
 • turismși servicii
 • Geografia turismului
 • Managamentul calității
 • Ligistica mărfurilor
 • Tehnologie hotelieră și de restaurant
 • Limba engleză și comunicare de specialitate
 • Limba franceză și comunicare de specialitate
 • Limba română și comunicare de specialitate
 • Comportamentul consumatorului
 • Tehnici promoționale
 • Comerț internațional
 • Dezvoltare regională și rurală
 • Economia mediului
 • Burse internaționale de mărfuri
 • Etică și integritate academică
 • Comunicare în limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă/ italiană/ rusă/ japoneză/ turcă/ chineză(opțional)
 • Finanțe
 • Tehnici de vânzare: Tranzacții comerciale
 • Sevicii și utilități comerciale
 • Design și estetica mărfurilor
 • Comerț electronic
 • Proiecte economice
 • Pregătire lucrare de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Business şi Turism

Facultatea de Business şi Turism este angajată într-un efort susţinut pentru ţinută academică, pentru înalt profesionalism, pentru înaltă performanţă ştiinţifică recunoscută pe plan naţional şi internaţional. Prioritatea noastră o constituie consolidarea prestigiului academic şi ştiinţific al facultăţii, ridicarea standardului ştiinţific al cursurilor şi seminariilor, al materialelor didactice elaborate, integrarea metodologiilor eficiente şi moderne de teoria şi practica internaţională pentru creşterea rolului facultăţii în formarea specialiştilor, pentru asigurarea rolului său de lider naţional, în domeniul administrarii afacerilor din comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii. Consideram că sporirea exigenţei şi flexibilitate adecvată în conţinutul şi forma de predare, de pregătire continuă şi de evaluare a studenţilor, în activitatea de cercetare ştiinţifică de specialitate şi interdisciplinară fundamentală şi aplicativă va contribui la pregatirea tinerilor care vor alege acest drum pentru viaţa profesională.

Avem un program investiţional care să asigure prin calculatoare, software şi alte materiale didactice cadrul adecvat pentru activitatea didactică şi de cercetare, un corp didactic bine pregătit profesional şi pasionat pentru activitatea educaţională.

Schimburile de experienţă naţionale şi internaţionale (mai ales pentru studenţi şi cadrele didactice tinere), pentru perfecţionarea conţinutului ştiinţific al disciplinelor prezente şi viitoare sunt permanent încurajate şi susţinute moral şi material de programele de mobilitate şi cercetare ştiinţifică. Facultatea de Business şi Turism a pregătit un plan de învăţământ adecvat cerinţelor de aderare a învăţământului economic superior la Uniunea Europeană dar şi pentru asigurarea continuităţii al tradiţiei naţionale. Interdisciplinaritatea trebuie să aibă în vedere nu numai legătura multiplă între disciplinele predate în ASE, dar şi cu cele din marile şcoli economice de comerţ, de merceologie şi managementul calităţii, de turism şi servicii din Uniunea Europeană şi din întreaga lume.

Calea Dorobanți 15-17, Sector 1, București, 010552

Informatii despre Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, din iniţiativa lui Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economişti formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din România.

Încă de la început s-a confruntat cu mari probleme materiale, lipsa unui local propriu şi recunoaştere din partea instituţiilor universitare. În primele două decenii, A.I.S.C.I. s-a subordonat Ministerului Industriei şi Comerţului, perioada în care a depăşit toate obstacolele materiale, precum şi pe cele privind recunoaşterea sa ca instituţie de învăţământ superior: construcţia Palatului Academiei din Piaţa Lascăr Catargiu, astăzi Piaţa Romana (1924-1926); organizarea doctoratului (1921); un corp profesoral format din personalităţi de prestigiu: Anton Davidoglu, Stanislas Cihoski, I. N. Angelescu, Ion Răducanu, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Constantin Bungetianu, Andrei Rădulescu, Gheorghe Taşcă, Nicolae Iorga (din 1931), Gromoslav Mladenatz s.a.

Modificările aduse în aprilie 1935 la legea privind funcţionarea A.I.S.C.I. au consfinţit trecerea Academiei în subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice. Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Legea nr. 299 din 18 august 1947 privind reorganizarea şi transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi a Academiei de Studii Cooperatiste din Bucureşti în Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, face primul pas în vederea schimbărilor pe care le-a cunoscut fosta Academie Comercială. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învăţământului, Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste fiind transformată in Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare după modelul instituţiilor de învăţământ superior sovietic. Începand cu anul universitar 1967-1968, învăţământul economic din România îşi redescoperă vocaţia europeană, I.S.E.P. este reorganizat şi transformat în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire care s-a păstrat până astăzi.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374
Informații de acreditare și contact pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer