Despre program

Programul de master are misiunea sa asigure continuarea pregatirii absolventilor de licenta prin aprofundarea cunoasterii stiintifice in domeniul de competenta Marketing, in scopul asigurarii gradului de expertiza corespunzator modificarilor previzibile ale pietei muncii.

Noul domeniu de studii universitare acreditat, va contribui la dezvoltarea carierei profesionale a absolventilor prin asigurarea complementaritatii cunostintelor de baza din domeniu cu cele de cercetare stiintifica aprofundata, in scopul validarii in viata economico-sociala a importantei contributiei expertizei in Marketing.

 • Marketing și Comunicare în Afaceri a fost conceput cu scopul de a conecta mediul universitar cu mediul de afaceri, pentru o mai buna absorție pe piața muncii a absolvenților, urmărind integrarea mediului practic, aplicativ, în cadrul teoretic al mediului universitar.
 • Asigură accelararea progresului în cariera profesională a absolvenților și flexibilitatea abordării domeniilor ocupaționale, asigurând astfel creșterea nivelului de expertiză în posturile de decizie.
 • Să răspundă necesitatii cresterii gradului de expertiza in posturile de decizie, prin compatibilizarea nivelului de pregatire national cu cel european.
 • Asigura corelarea curriculei cu altele similare la  nivel european.
 • Contribuie la cresterea calitatii pregatirii academice și calificării masteranzilor cu scopul consolidarii carierei profesionale a absolventilor, formând şi dezvoltând competenţe cognitive şi funcţionale, generale şi personale în acord cu Cadrul European al Calificărilor și Registrul Național al Competențelor din Învățământul Superior (RNCIS).
 • Oferă cursanţilor o pregătire solidă ca suport pentru activităţile curente, dar mai ales pentru anvergura profesionala corespunzatoare progresului in cariera.
Domeniu de licenta/master
Marketing
Specializare
Marketing
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Managementul marketingului
 • Strategii de marketing internaţional
 • Bazele contabilitatii
 • Politici economice europene
 • Comunicare în mediul de afaceri
 • Functia sociala a marketingului
 • Metode de analiză a bazelor de date
 • Dreptul afacerilor
 • Marketing ocupaţional
 • Strategii de marketing direct
 • Managementul proiectelor pentru dezvoltarea afacerilor
 • Sondajul statistic
 • Marketing online
 • Managementul muncii în afaceri
 • Marketing intelligence
 • Stagiu de cercetare şi documentare practică în vederea elaborării lucrării de disertaţie
 • Business to business în marketing
 • Audit şi consultanţă în afaceri

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing îşi propune:

 • să îşi păstreze poziţia de lider în domeniul învăţământului universitar de marketing din România, pe baza experienţei de peste patru decenii a şcolii româneşti de marketing;
 • să asigure educarea şi formarea în domeniul marketingului prin programe centrate pe student, orientate spre formarea competenţelor şi calificărilor solicitate pe piaţa muncii;
 • să devină un pol de referinţă pentru cercetarea avansată în domeniul marketingului din România şi o prezenţă ştiinţifică semnificativă pe plan internaţional;
 • să promoveze marketingul, alături de universităţi şi reprezentanţi ai mediului economic, social şi de afaceri, pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei şi societăţii româneşti.
Str. Mihai Eminescu nr. 13-15, sector 1, Bucureşti, Clădirea Mihai Eminescu, Bulevardul Dacia, nr. 41, București, cod poştal 010404

Informatii despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer