Despre program

Pregătim noua generaţie de oameni de afaceri din România

Dacă ai gândire strategică, abilități de leadership și consideri că deschiderea unei afaceri constituie o opțiune viabilă de carieră, dar îți lipsește educația antreprenorială, Masteratul de Antreprenoriat și Management Strategic reprezintă punctul de pornire în dezvoltarea propriului business.

Ce oferim

 • Cursuri interactive și simulări de afaceri pentru a exersa conceptele de business în mod practic
 • Programe de networking și mentorat – facilitarea oportunităților celor care aspiră să devină antreprenori de a se întâlni cu proprietari de afaceri, investitori sau business angels
 • Workshop-uri și evenimente de business – prin intermediul cărora vei avea posibilitatea de a înțelege și de a implementa practic strategii manageriale eficiente pentru dezvoltarea propriului business
 • Facilitarea accesului la clustere/ incubatoare de afaceri antreprenoriale

Programul se adresează celor care dețin deja afaceri antreprenoriale (celor care deja activează pe poziții manageriale în cadrul start-up-urilor și IMM-urilor) și celor care au o idee de afaceri, dar au nevoie de susținere prin învățare practică și networking pentru derularea propriului business.

Programul este conceput pentru a dezvolta competențe manageriale pe zona de:

 • Afaceri antreprenoriale/ IMM-uri/ start-up-uri
 • Antreprenoriat social
 • Antreprenoriat corporatist
Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Management strategic
 • Leadership şi managementul echipei
 • Management financiar
 • Oportunități de afaceri şi dezvoltare durabilă
 • Marketing strategic
 • Dreptul afacerilor. Legislație comercială
 • Economie managerială
 • Antreprenoriat social
 • Comportamentul consumatorului
 • Management operaţional şi procese corporative
 • Etică și responsabilitate în afaceri (disciplilnă opţională)
 • Creativitate și inovare antreprenorială (disciplilnă opţională)
 • Întreprinzătorul şi planul de afaceri
 • Agilitate și schimbare organizațională
 • E-business şi web 2.0
 • Strategii şi tehnici de vânzare
 • Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire
 • Brand de angajator și comunicare internă
 • Managementul proiectelor
 • Comunicare antreprenorială şi tehnici de negociere
 • Promovarea afacerilor
 • Internaţionalizarea IMM-urilor
 • Psihologia echipei
 • Brand personal și dezvoltare profesională (disciplină opţională)
 • Relații publice (disciplilnă opţională)
 • Practica

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Management

Atributele Facultății de Management: 

 • Una din cele mai vechi facultăţi ale Academiei de Studii Economice
 • Clasificată ca prima la nivel național în domeniul Management
 • Corp profesoral valoros
 • Formată din 2 departamente, Departamentul Management și Departamentul Filozofie și Științe Socioumane
 • Cea mai vastă ofertă de studii de masterat din Academia de Studii Economice din București
 • 1800 de studenți la ciclul de licență, 1400 masteranzi și peste 200 de doctoranzi

Ce oferim? 

 1. Conectarea superioară a programelor ciclului de licență la cerințele pieței muncii
 2. Programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi valoare adăugată pentru studenți şi angajatori
 3. Programe doctorale puternice, generatoare de cunoştinţe
 4. Cercetare ştiinţifică performantă
Strada Căderea Bastiliei, Nr. 2 – 10, Sectorul 1, Bucureşti, cod 010374

Informatii despre Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)

Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), înfiinţată în 1991 ca școală de guvernare și de pregătire a specialiștilor în domenii esenţiale ale societăţii, este un reper în peisajul academic românesc. În cele peste două decenii de existenţă, la SNSPA s-au format profesioniști capabili să contribuie, prin cunoștinţele lor, la elaborarea și gestionarea politicilor publice în cadrul instituțiilor statului, la dezvoltarea relațiilor internaționale ale ţării, la organizarea și conducerea afacerilor în cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare și de construire a imaginii de ţară sau de firmă.

SNSPA este o instituţie publică de învăţământ superior, de cercetare știinţifică și de pregătire academică și profesională de înalt nivel naţional și internaţional, care include toate cele trei cicluri de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat.

SNSPA formează și dezvoltă competențe profesionale în știinţe politice, sociologie, științe administrative, relaţii internaţionale, diplomație, studii europene, știinţe ale comunicării, psihologie, management, resurse umane, contribuind astfel la transformările naţionale și internaţionale, în spiritul valorilor și principiilor democratice.

Ca răspuns la o necesitate socială apărută în România după 1989, SNSPA a fost fondată sub forma unui program postuniversitar, după modelul școlilor de guvernare din Franţa, Belgia, Marea Britanie, SUA. Iniţiativa organizării sale a pornit de la cerinţele situaţiei cu care se confrunta România la începutul anilor ‘90 în privinţa formării/perfecţionării specialiștilor în știinţele administrative și politice, de la necesitatea creării resurselor de expertiză în aceste domenii, a pregătirii unor specialiști pentru domeniul public, în condiţiile reformei și ale strategiei de integrare în structurile europene și euro-atlantice.

SNSPA se distinge prin angajamentul pe care îl manifestă pentru educaţie cu scopul de a obţine răspunsuri la probleme contemporane, atât la nivel național, cât și la nivel regional și global. SNSPA oferă numeroase programe de studii, la toate ciclurile și formele de pregătire universitară, acreditate sau autorizate, întreaga structură a programelor de studii fiind compatibilizată cu programul Bologna.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București
Informații de acreditare și contact pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer