Despre program

În scopul îndeplinirii misiunii studiilor de licenţă ale specializării „Administrarea afacerilor”, principalele obiective vor fi următoarele:

– oferirea de cunoştinţe profunde, multilaterale, relevante şi specifice referitoare la sisteme eficiente de funcţionare şi de management al companiilor în economia de piaţă;

– orientarea studenţilor spre surse de informaţii interne şi internaţionale în domenii specifice, pentru documentare, studiu şi cercetare;

– perfecţionarea şi eficientizarea abilităţilor şi deprinderilor necesare desfăşurării unei activităţi în domeniul afacerilor;

– folosirea simulărilor, a modelării matematice, a sistemelor informatice şi a altor metode moderne pentru dezvoltarea deprinderilor practice necesare luării deciziilor, pentru aprofundarea modului de conducere, organizare şi funcţionare a companiilor si integrarea lor in sistemul financiar-bancar, de asigurări, al finanţelor publice, al relaţiilor economice internaţionale.

    Structura planului de învăţământ a cursurilor de licenţă realizează o îmbinare a cunoştinţelor de baza, fundamentale, din domeniul economic (micro si macroeconomie, modelare economica, marketing, contabilitate, finanţe, mecanisme concurenţiale si preturi, gestiune bancara, produse si servicii bancare, tranzacţii la bursele de mărfuri, etc.) cu cele specifice specializării „Administrarea afacerilor” (managementul firmei, gestiunea financiara a întreprinderii, contabilitate financiara pentru afaceri, tranzacţii comerciale internationale, administrarea afacerilor, managementul productiei si serviciilor, fiscalitate, managementul calitatii, drept comercial si fiscal, strategii investitionale internationale, relatii financiar-monetare internationale, managementul riscurilor financiar-bancare, etc.)

    La acestea se adaugă şi însuşirea metodelor econometrice şi a sistemelor interactive de asistare a deciziilor, utilizarea tehnologiei informatice in afaceri, ceea ce permite o pregătire la nivel superior, compatibilă cu standardele internaţionale din domeniu. Cursanţilor li se oferă posibilitatea de a deveni manageri şi experţi cu o solidă pregătire, capabili să facă faţă problemelor complexe ale societăţilor în care vor activa, al accesului firmelor pe pieţele monetare, valutare şi de capital, al managementului riscurilor financiar-bancare, al accesului firmei pe pietele internationale, al analizei economico-financiare, etc.

    Programele de studiu se desfăşoară pe o perioadă de trei ani de pregătire, în care sunt incluse sase semestre cu module de predare şi seminarizare, de proiecte economice, pregătire practică, studii de cercetare, insusirea unor limbi straine utilizate in mediul de afaceri international.

Domeniu de licenta/master
Administrarea afacerilor
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Bazele informaticii
 • Contabilitate
 • Educație fizică 1
 • Educație fizică 2
 • Finanţe
 • Limba engleză 1
 • Limba engleză 2
 • Macroeconomie
 • Management
 • Managementul firmelor mici si mijlocii
 • Marketing
 • Matematici aplicate in economie
 • Microeconomie
 • Statistică
 • Baze de date
 • Comportamentul consumatorului
 • Creditarea afacerilor
 • Doctrine economice
 • Dreptul afacerilor
 • Econometrie
 • Economie Monetara
 • Educație fizică 3
 • Educație fizică 4
 • Fiscalitate
 • Limba engleză 3
 • Limba engleză 4
 • Management international
 • Managementul financiar al firmei
 • Marketing international
 • Mecanisme concurentiale si preturi
 • Mediul de afaceri european
 • Practica de specialitate
 • Prelucrari statistice pe calculator
 • Tehnica negocierilor
 • Tehnici si operatiuni bancare
 • Analiză economico-financiară
 • Antreprenoriat
 • Asigurări şi reasigurări
 • Cercetari de marketing
 • Comert electronic
 • Contabilitate manageriala
 • Etica in afaceri
 • Logistica si distributia marfurilor
 • Managementul calităţii
 • Managementul proiectelor in afaceri
 • Managementul resurselor umane
 • Piete financiare
 • Proiecte economice
 • Sisteme informatice de gestiune
 • Strategii investitionale in afaceri

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Înfiinţată în 1990 ca institutie de învăţământ superior particulară, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a fost acreditată prin Legea nr. 241 din 23 aprilie 2002.

Începand cu anul universitar 1999-2000 a fost dat in functiune noul sediu al universitatii din Bulevardul Vacaresti (statia de metrou Timpuri Noi); conceput ca un campus universitar de standard occidental.

Universitatea are in structura sa trei facultati: Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative.

Universitatea respecta valorile democratiei si ale statului de drept si actioneaza pentru promovarea lor in societatea romaneasca. Este apolitica si nu permite orientarea procesului de invatamant catre nici una din doctrinele si practicile ideologice.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer