Despre program

Misiunea specializării de contabilitate şi informatică de gestiune ţinteşte, prin curricula universitară să asigure studenţilor noştri:

 · însuşirea noţiunilor fundamentale de care au nevoie specialiştii din domeniul contabil-financiar;

· formarea deprinderilor practice necesare specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul contabilităţii şi gestiunii patrimoniului;

· însuşirea metodelor actuale şi de perspectivă de conducere şi organizare a contabilităţii de gestiune a activelor şi pasivelor entităţilor economice;

· însuşirea cunoştinţelor necesare pentru realizarea controlului şi auditului intern şi a auditului extern;

· însuşirea cunoştinţelor necesare conducerii şi exploatării sistemelor informatice aplicate în domeniul financiar-contabil;

· organizarea sistemelor informatice folosite de contabilitate corespunzătoare funcţiilor de informare şi de control.

     Prin caracteristicile ei, specializarea de contabilitate şi informatică de gestiune aduce o contribuţie importantă la pregătirea economiştilor capabili să gestioneze eficient patrimoniul entităţilor economice de toate tipurile, patrimoniul diferitelor instituţii şi să exercite cu competenţă atribuţiile profesiei contabile libere în toate compartimentele sale.

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
ID - la distanță
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Bazele contabilităţii
 • Dreptul afacerilor
 • Educație fizică 1
 • Educație fizică 2
 • Finanțe
 • Informatica
 • Limba engleză 1
 • Macroeconomie
 • Management
 • Marketing
 • Matematici aplicate in economie
 • Microeconomie
 • Statistică
 • Antreprenoriat
 • Audit intern
 • Baze de date
 • Contabilitate de gestiune
 • Contabilitate și gestiune fiscală
 • Contabilitate financiară
 • Doctrine economice
 • Econometrie
 • Economie Monetara
 • Educație fizică
 • Expertiza contabila
 • Finante internationale
 • Fiscalitate
 • Gestiune financiara
 • Managementul afacerilor
 • Practică de specialitate
 • Prelucrari statistice pe calculator
 • Tehnica negocierilor
 • Analiză economico-financiară
 • Audit financiar
 • Contabilitate aprofundată
 • Contabilitate consolidata
 • Contabilitatea institutiilor de credit
 • Contabilitatea instituţiilor publice
 • Etica in afaceri
 • Piete financiare
 • Politici contabile si fiscale
 • Preturi si concurenta
 • Proiecte economice
 • Sisteme informatice de gestiune

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Înfiinţată în 1990 ca institutie de învăţământ superior particulară, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a fost acreditată prin Legea nr. 241 din 23 aprilie 2002.

Începand cu anul universitar 1999-2000 a fost dat in functiune noul sediu al universitatii din Bulevardul Vacaresti (statia de metrou Timpuri Noi); conceput ca un campus universitar de standard occidental.

Universitatea are in structura sa trei facultati: Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative.

Universitatea respecta valorile democratiei si ale statului de drept si actioneaza pentru promovarea lor in societatea romaneasca. Este apolitica si nu permite orientarea procesului de invatamant catre nici una din doctrinele si practicile ideologice.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer