Marketing şi relaţii publice în afaceri

Despre program

Programul de studii universitare de masterat Marketing și relații publice în afaceri este un program ce își propune formarea resurselor umane pentru sistemul de învățământ, pentru domeniul economiei, dar și cel al administrației publice.

Masteratul are ca obiectiv însușirea unor indispensabile cunoștințe și dobândirea abilităților de comunicare și negociere care să permită
îndeplinirea unor sarcini complexe din firme care activează în spațiul european – de la sarcini tehnice (de inovare sau producție), la cele de negociator, forță de vânzare, marketer, PR, manager de produs (marcă), manager executiv, manager general etc.

Pe parcursul a patru semestre masteranzii vor participa la cursuri interactive, vor dezbate problematica teoretică predată, sub forma unor workshop-uri în cadrul orelor de seminar, vor realiza un număr de aplicații practice (studii, proiecte), finalizând cu o lucrare de disertație.

Cursanții vor dobândi cunoștințe avansate și competențe în comunicarea economicã și în manevrarea informațiilor economice în vederea îmbunătățirii performanțelor profesionale.

Obiective specifice ale masteratului: deprinderea de către cursanți a tehnicilor de gestiune a informațiilor economice și a tipurilor de piață după natura informației; inițierea unei publicații școală tip-ziar despre viața de zi cu zi din mediul universitar economic; accesarea programelor de cercetare finanțate de CNCS, precum și de Uniunea Europeană, cu scopul de a obține surse alternative de finanțare pentru susținerea planului de cercetare anual și a celui de perspectivă etc.

Oportunități de carieră
Conducători în domeniul administrativ și comercial, conducători în domeniul vânzări, marketing și dezvoltare, conducători în domeniul vânzari și marketing, șef serviciu marketing, șef birou marketing, șef licitație, director operații tranzacții, șef casă compensație, șef agenție bursieră, manager marketing (tarife, contracte, achiziții), conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale, responsabil produs, conducători în domeniul publicității și relațiilor publice, șef agenție reclamă publicitară, art director publicitate, curier diplomatic.

Domeniu de licenta/master
Marketing
Specializare
Marketing
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fundamentele marketingului
 • Metodologia cercetării în domeniul ştiinţelor economice
 • Marketingul evenimentelor
 • Psihologia reclamei
 • Strategii şi tactici de relaţii publice
 • Etică şi integritate academică
 • Negocierea şi managementul conflictelor
 • Semiotica în marketing
 • Metode de cercetare în marketing
 • Psihosociologia comunicării
 • Neuromarketing
 • Comunicare integrată in marketing
 • Creativitatea în relaţiile publice
 • Practică de specialitate
 • Cercetarea în relaţiile publice
 • Tehnici de influențare în mass-media
 • Activitate de cercetare - proiectare
 • Managementul imaginii organizaţionale
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer