Despre program

Misiunea programului de studii universitare de masterat Managementul Logisticii este de a forma profesionişti cu competenţe în domeniul managementului, capabili să conducă şi să administreze organizaţii competitive cu obiect de activitate din sfera producției, stocării, transportului sau vânzării. Caracteristica distinctivă a programului de studii universitare de masterat constă în adecvarea permanentă a curriculei la standardele educaţionale naţionale şi europene, la evoluțiile şi exigenţele pieţei muncii, structura curriculară fiind dezvoltată și actualizată constant împreună cu organizații și asociații recunoscute în domeniul logisticii.

Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Concepte fundamentale de logistică şi lanţuri logistice
 • Ordonanţarea producţie
 • Optimizarea transportului (turnee
 • încărcare
 • distribuţie aprovizionare
 • Gestionarea comenzilor şi depozitarea
 • Planificarea şi coordonarea fluxurilor dintr-un lanţ logistic
 • Sisteme informatice în logistică
 • Indentificarea reţelelor logistice
 • Măsurarea calităţii (caracteristici de calitate
 • indicatori ai calităţii
 • indicatori ai noncalităţii
 • analiza si calcul)
 • Indicatori de Performanta Logistica (indicatori de stocuri
 • de deservire in aprovizionare
 • indicatori logistici specifici productiei
 • distribuţiei
 • calitatea ambalajelor etc.)
 • Controlul statistic al proceselor
 • Documentele calităţii
 • Iniţierea unui proiect
 • Analiza şi managementul riscurilor asociate unui proiect
 • Planificarea proiectului
 • Formarea şi conducerea echipei de proiect
 • Execuţia proiectului - Managementul şi controlul progresului proiectului
 • Managementul calităţii şi al schimbării
 • Închiderea proiectului
 • Analiza riscurilor asociate unui proiect
 • Managementul proiectelor in funcţie de timp
 • Managementul proiectelor in funcţie de resurse
 • Ordonanţarea lucrărilor unui proiect
 • Auditarea unui proiect

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Management-Marketing

Facultatea de Management-Marketing urmărește formarea de specialiști cu competențe în management și marketing, cu o largă pregatire teoretică și aplicativă, capabili să se integreze rapid și eficient în corporații, pe diferite niveluri ierarhice. Atenția s-a concentrat asupra interdisciplinarității și dezvoltării aptitudinilor și competențelor, în concordanță cu schimbările economice și sociale actuale, urmărindu-se o bună inserție profesională. Absolvenţii Facultăţii de Management-Marketing pot ocupa, în cadrul oricărei organizaţii, funcţii de: director vânzări șef serviciu resurse umane șef serviciu de evaluarea resurselor umane manager de produs consilier economist în comerț și marketing copywriter publicitate (cu studii superioare) asistent de cercetare economist în marketing consilier/expert/inspector/referent/economist în management asistent de cercetare economist în management manager proiect etc.
Bd.Expozitiei 1B, Bucuresti, Sector 1, Etaj 3

Informatii despre Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior particulară, acreditată și evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul "Grad de încredere ridicat”. A fost înființată în anul 1991, având drept scop adaptarea și implementarea unor valori educaționale din învățământul superior american și european, în scopul realizării standardelor de calitate și competitivitate a procesului de învățământ.

Experiența internațională constituie o componentă vitală a educației studenților și a pregătirii cadrelor didactice. Universitatea Româno-Americană are încheiate acorduri și parteneriate cu universități din SUA, din Europa și America Latină, în cadrul cărora se derulează schimburi interacademice pentru cadrele didactice și studenți.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Expozitiei, Nr. 1B, Sector 1, cod 012101 Bucuresti, Romania
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer