Despre program

Ce voi studia? Spectrul de tematici abordate în cadrul programului include: optimizare matematică şi bazată pe agenţi inteligenţi, analiza multidimensională a datelor, modelarea stohastică, microeconomie şi macroeconomie avansată, teoria jocurilor si negocierii, logistica afacerilor, întreprinderea total integrată/ extinsă/ inteligentă, soluţii de planificare a resurselor companiei (ERP), managementul lanţului ofertei, business intelligence, project management, E-Business, metode şi tehnici de simulare, modelare economică şi calcul neuronal, dinamică economică, capitole speciale din cercetări operaţionale.

Deoarece ne dorim să fim cât mai aproape de realităţile de pe piaţa muncii, cursurile şi seminariile ţinute de cadrele didactice specializate din cadrul Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică vor fi completate de prezentările invitaţilor din mediul de afaceri şi de vizite în companii. Astfel, în cadrul cursurilor de Cibernetică economică şi Logistica afacerii, companii precum Microsoft, Novensys şi alţii, vor prezenta diferite soluţii informatice privind Business Intelligence, Managementul relaţiei cu clienţii (CRM), Project Management, Sharepoint, ERP şi WMS.

Masteratul este organizat de-a lungul a patru semestre şi se va finaliza cu susţinerea unei lucrări de dizertaţie în cadrul căreia vor fi aprofundate în special aspecte ale proiectării şi conducerii organizaţiilor, firmelor sau afacerilor, optimizări ale proceselor lor de afaceri sau vor fi efectuate analize şi previziuni bazate pe modelarea micro şi macroeconometrică. Cine sunt cei pe care îi aşteptăm să ne fie cursanţi? … Ei bine, dacă eşti economist (absolvent al Facultăţii CSIE sau al oricărei facultăţi cu profil economic din ASE şi din ţară), informatician (incluiv absolvent al Facultăţii de Matematică) sau inginer, te numeri printre ei. De asemenea, dacă lucrezi în companii IT, organizaţii şi întreprinderi orientate către economia bazată pe cunoaştere, bănci, burse, reţele de distribuţie, instituţii guvernamentale şi eşti dornic să îţi transformi organizaţia într-una compatibilă cu cyber-mediul (micro sau macro) eşti bine-venit. … Iar dacă nu eşti nici una, nici cealaltă dar îţi plac provocările şi te-am făcut curios, ne vedem la înscrieri! Voi obţine cunoştinţele necesare angajării?

Elementele predate includ module care te vor ajuta să îţi îmbunătăţeşti competenţele profesionale şi capacitatea de analiză. La sfârşitul programului de masterat, absolvenţii vor deţine solide cunoştinţe teoretice şi practice care le vor facilita efectuarea de analize micro şi macroeconomice, vor putea utiliza modelarea micro şi macroeconometrică, vor putea face previziuni şi vor şti să folosească pachete de programe specializate în rezolvarea problemelor decizionale.

Pregătirea teoretică şi practică obţinută prin parcurgerea celor doi ani de studiu le va permite absolvenţilor să aibă un profil perfect adaptat nevoilor economice dar şi să acceseze programe de studii doctorale în ţară sau străinătate sau să urmeze cariere în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative.

Domeniu de licenta/master
Cibernetică și statistică
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Economie comportamentală aplicată
 • Cibernetica sistemelor microeconomice
 • Teoria jocurilor și negocierilor
 • Data mining
 • Cercetări operaționale - capitole speciale
 • Cibernetica sistemelor macroeconomice
 • Microeconomie cantitativă avansată
 • Organizare industrială și competitivitate
 • Modelarea proceselor sociale
 • Dinamică neliniară și haotică în economie
 • Rețele neuronale artificiale
 • Programe software pentru managementul proiectelor
 • Inteligența afacerilor
 • Software pentru analiză cantitativă și modelare
 • Metode decizionale în sistemele complexe
 • Simularea evolutivă a sistemelor economice
 • Statistica în afaceri
 • Econometrie avansată
 • Logistica afacerilor
 • Construcția și utilizarea modelelor economice - Seminar științific
 • Etică și integritate academică
 • Practică de specialitate
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer