Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale

Despre program

Programul masteral Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale se adresează absolvenților de licență de la specializări aplicabile Valorizării Patrimoniului cultural – Istorie, Arhitectură, Istoria Artei, Turism, Management, Jurnalism, Geografie, Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene.

Aceștia vor studia materii precum Tehnici moderne de marketing, Dezvoltare teritorială și marketing de imagine prin valorizarea patrimoniului, Marketing cultural și de patrimoniu, Managementul și promovarea patrimoniului cultural, Promovarea patrimoniului prin turism cultural, Strategii de marketing în dezvoltarea proiectelor culturale și de patrimoniu, Relații publice și marketing în valorizarea muzeelor, monumentelor și în industriile culturale, Comunicare și
managementul mărcii în valorizarea patrimoniului etc.

Prin acest program educațional se urmărește atingerea unor obiective
specifice, dintre care enumerăm: crearea unor abilități și deprinderi practice care să permită tinerilor absolvenți de învățâmânt superior integrarea corespunzătoare în muncă; formarea și perfecționarea resurselor umane, înalt calificate în domeniul valorizării patrimoniului național, în corelație cu cerințele Uniunii Europeane, prin creșterea calității instrucției, dezvoltarea cunoașterii, aprofundarea, adaptarea, dezvoltarea și perfecționarea cunoștințelor dobândite în timpul studiilor universitare de bază; diversificarea, consolidarea și intensificarea procesului de formare a resurselor umane în domeniul valorizării
patrimoniului național; dobândirea unor abilități în domeniul cercetării fundamentale și aplicative, cât și dezvoltarea muncii intelectuale în echipă; obținerea compețentelor necesare ocupării de posturi de conducere în domeniul valorizării patrimoniului național; dezvoltarea cunoașterii practicilor moderne de marketing pe plan european și internațional etc.

Oportunități de carieră
Consilier diplomatic pe probleme de cultură, consilier guvernamental pe probleme de cultură, consilier instituții publice pe probleme de cultură, consilier al ministrului pe probleme de cultură, director instituție publică, muzeu; director de cabinet pe probleme de cultură, director general instituție publică, consilier economic și pe probleme de cultură, consilier prezidențial pe probleme de cultură, consilier parlamentar pe probleme de cultură e t c .

Domeniu de licenta/master
Marketing
Specializare
Marketing
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer