Sport si performanta motrica

Despre program

Performanţa motrică este o specializare nouă ce se încadrează în tendinţele actuale de integrare a învăţământului românesc în spaţiul european. Această specializare permite absolvenţilor studiilor de licenţă să-şi continue activitatea în domeniul performanţei sportive, în funcţie de opţiunea dorită spre o categorie superioară de clasificare. Programul de licenţă Sport şi Performanţă Motrică era o continuare a activităţii desfaşurate de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, pe sistemul de învăţământ de lunga durata (4 ani). In cadrul acelui sistem, în planul de învăţământ pentru ciclul al –II-lea (anii 3, 4), se regăseau discipline de aprofundare într-o ramura de sport (în funcţie de opţiunea studentului). Astfel, acesta obţinea prin intermediul Agenţiei Naţionale a Sportului carnet de antrenor categoria a IV-a. Prin noul plan de învăţământ, alcătuit conform standardelor ARACIS (3 ani), regăsim, în principiu, aceleaşi discipline de aprofundare într-o ramură de sport, începând cu semestrul al-IV-lea, (anul II semestrul II), care permit absolventului specializării Sport şi Performanţă Motrică să obţină carnet de antrenor asistent. Opţiunea pentru aprofundarea într-o ramură de sport se realizează dupa finalizarea celor 3 semestre de trunchi comun. In contextul necesităţii unei corespondenţe funcţionale între competenţele absolvenţilor învăţământului superior şi cerinţele pieţei muncii, studiile de licenţă la specializarea „Sport şi Performanţă Motrică”, prin competenţele pe care le formează absolvenţilor, se integrează armonios în misiunea didactică şi de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.Din această perspectivă, misiunea acestei specializări – Sport şi Performanţă Motrică – este de a asigura achiziţia de cunoştinţe şi de a forma competenţele necesare exercitării profesiei de „profesor – antrenor”, caracteristică specializărilor din sportul de performanţă, necesară în unităţile sportive vocaţionale din domeniul „Ştiinţa Sportului şi Eucaţiei Fizice". Realizarea obiectivelor disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ va facilita achiziţia de cunoştinte şi formarea de competenţe pe baza cărora viitorii specialişti vor fii capabili să desfaşoare un proces instructiv-educativ de calitate privind: selecţia şi orientarea în sportul de performanţă; parcurgerea curriculumului specific unităţilor sportive vocaţionale (clase şi licee cu program sportiv, cluburi sportive şcolare, cluburi sportive de drept public şi de drept privat, asociaţii sportive, etc.), în condiţii de calitate şi eficienta didactică.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria Educației fizice și Sportului
 • Gimnastica de bază
 • Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- Handbal
 • Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- Baschet
 • Anatomie funcțională
 • Teoria și practica în sporturi de expresie- Dans Sportiv
 • Teoria și practica înn sporturi de iarnă- Schi Alpin
 • Limba străină- franceză/ engleză (opțional)
 • Badminton (facultativ)
 • Patinaj (facultativ)
 • Bazele generale ale atletismului
 • Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- Volei
 • Metodica Educației Fizice și Sportului
 • Teoria și practica în sporturi de apă- înot
 • Fiziologie
 • Aplicații practice discipline sportive de apă
 • Educație ăetru sănătate și prim ajutor
 • Jocuri dinamice (facultativ)
 • Tenis de masă (facultativ)
 • Kinesiologie
 • Psihopedagogie
 • Teoria și practica în sporturi de combat- Judo
 • Teoria și practica în ramuri a gimnasticii- Gimanstică acrobatică
 • Fiziologia efortului sportiv
 • Bazelegenerale ale antrenamentului sportiv
 • Aplicații practice discipline sportive de iarnă
 • Engleză/Franceză (opțional)
 • Comunicare în EFS (opțional)
 • Utilizare software specializate în EFS (opțional)
 • Snowboard (facultativ)
 • Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- Fotbal
 • Teoria și practica în alte ramuri sportive- Tenis
 • Teoria și practica atletismului
 • Metodica antrenamentului pe ramură de sport (atletism
 • baschet
 • caiac,- canoe
 • dans sportiv
 • fotbal
 • handbal
 • judo
 • înot
 • schi
 • tenis
 • volei)
 • Metode de cercetare în Știința Sportului și Educației fizice
 • Stagiu pentru elabiorarea lucrării de licență
 • Istoria educației fizice și sportului
 • Teoria competiției (facultativ)
 • Evaluare motrică și somato- funcțională
 • Psihologia sportului
 • Metodica antrenamentului pe ramură de sport (atletism
 • baschet
 • caiac- canoe
 • dans sportiv
 • forbal
 • handbal
 • judo
 • înot
 • schi
 • tenis
 • volei)
 • Refacerea și recuperarea în sportul de performanță
 • Tehnici și metode pentru dezvooltarea calităților motrice
 • Șah Stagiu de practică în centre de inițiere în sport
 • Echipamente
 • aparate și instalații folosite în sport (opțional)
 • Musculație (facultativ)
 • Teoria și practica gimnasticii ritmice
 • Tehnici de monitorizare a performaței sportive
 • Management aplicat în ȘSEF
 • Etică și deonologie în Știința sportului și EF
 • Stagiu de practică în acțiuni și evenimente sportive
 • Stagiu de practică în structuri ale sportului
 • Antrenament și competiție în sport adaptat (opțional)
 • Promovarea examenlui de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Științe a fost înființată prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 7751/4.05.1990, cu 4 specializări (Biologie; Chimie-Fizică; Matematică; Filologie). În primul deceniu de activitate, facultatea dobândește o largă recunoaștere și un binemeritat prestigiu, care s-au reflectat în dinamismul evoluției sale după anul 1999. Astfel, Facultatea de Științe funcționează în prezent cu 12 specializări, dintre care 7 de formare inițială (Biologie; Chimie; Horticultură; Inginerie fizică; Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie; Ecologie și protecția mediului; Asistenți medicali) și 5 de formare prin master (Biologie medicală; Protecția plantelor; Ecologie și protecția mediului; Fizică și chimia materialelor; Materiale și tehnologii nucleare). Pentru specializările oferite, Facultatea de Științe pune la dispoziția celor aproape 1000 de studenți spații de învățământ moderne (4 amfiteatre și 6 săli de seminar) și laboratoare de specialitate dotate cu aparatură, echipamentele și instrumentele necesare pentru formarea aptitudinilor practice și, în egală măsură, pentru realizarea unor lucrări de cercetare. În anul 2003, în Facultatea de Științe s-au pus bazele unui centru de cercetare în domeniul Ecologiei și Protecției Naturii, dotat cu echipamente moderne, a căror valoare se apropie de 500.000 Euro. Misiunea Facultății de Științe este aceea de a formă cadre didactice pentru învățământul preuniversitar în domeniile biologiei, chimiei, fizicii, ecologiei etc., specialiști practicieni pentru domeniile biologiei (microbiologie, genetică, ecologie și protecția mediului, protecția plantelor etc.), fizicii (inginerie nucleară, ingineria mediului etc.) chimiei (chimia mediului, inginerie chimică), horticulturii (pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură și arhitectură peisageră, protecția plantelor horticole, tehnologii horticole etc.), specialiști pentru cercetarea în domenii ale biologiei, chimiei și fizicii. Nu în ultimul rând, Facultatea de Științe are misiunea de a formă specialiști capabili să contribuie la rezolvarea unor probleme specifice, de maximă importantă pentru atingerea standardelor și cerințelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Pe lângă îndeplinirea misiunii de formare de specialiști în domeniile mai sus menționate, la un înalt nivel de calitate și performanță, personalul didactic al Facultății de Științe și-a asumat în mod responsabil misiunea de ridicare a prestigiului sau academic, atât prin activitatea de promovare susținută a metodelor moderne de educare-formare, cât și prin activitatea de cercetare științifică. În acest sens este relevanță constituirea unor colective de cercetare pe domenii de maxim interes local, regional sau național, creșterea numărului de contracte încheiate pentru proiecte de cercetare realizate în cadrul unor programe naționale sau de interes local sau regional, creșterea valorii contractelor încheiate, creșterea numărului de publicații în țara și în străinătate, precum și creșterea numărului de invitații și participarea efectivă la manifestări științifice naționale și internaționale.

Pitești str. Târgu din Vale, nr.1, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
autorizat
Grad de încredere
---
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Pitești
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer