Educatie fizica si sportiva

Despre program

Programul de studii de licenţă în Educaţie Fizică şi Sport s-a initiat din anul 1971, ca urmare a înfiinţării în cadrul Institutului de Invaţământ Superior Piteşti, a secţiei de Educaţie Fizică şi Sport, cu durata de 3 ani, care se adresa cu prioritate tinerilor cu aptitudini sportive din judeţul Argeş şi a judetelor limitrofe acestuia, în vederea formării de cadre didactice cu pregătire superioară. In activitatea sa, colectivul secţiei de educaţie fizică şi sport, a înregistrat realizări importante în ceea ce priveşte educaţia, cercetarea şi inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii. In anul 2000, conform M.O. al Romaniei partea I nr. 397/24 08 2000, secţia de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, s-a transformat în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport care a coordonat întreaga activitate didactică, de instruire, cercetare şi performanţă sportivă. Programul de studii de licenţă “Educaţie Fizică şi Sportivă”, este acreditat de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică, din anul 1998 şi a fost reevaluat în anul 2007 şi 2012. In perioada 1998-2005 durata studiilor a fost de 4 ani, curs de zi, absolvenţii obţinând titlul de licenţiat în educaţie fizică şi sport. Incepând cu anul universitar 2005/2006, durata studiilor este de 3 ani conform reglementărilor programul de studii “Educaţie Fizică şi Sportivă. În anul 2016 Universitatea din Pitești a parcurs un amplu proces de restructurare instituțională. Ca urmare a acestui proces, Facultățile de Științe, Educație Fizică și Sport și Facultatea de Matematică-Informatică au fuzionat și s-au constituit într-o singură facultate – Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică. De la acreditare până în prezent au absolvit programul de licenţă 19 promotii. In contextul necesităţii unei corespondenţe funcţionale între competentele absolvenţilor învăţământului superior şi cerinţele pieţei muncii, studiile de licenţă la specializarea „Educaţie Fizică şi Sportivă”, prin competenţele pe care le formează absolvenţilor, se integreaza armonios în misiunea didactică şi de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Kinesiologie
 • Psihopedagogie
 • Teoria și practica în sporturi de combat- Judo
 • Teoria și practica în ramuri a gimnasticii- Gimanstică acrobatică
 • Practica și metodica activităților motrice pe grupe de vârstă
 • Aplicații practice discipline sportive de iarnă
 • Engleză/Franceză (opțional)
 • Comunicare în EFS (opțional)
 • Utilizare software specializate în EFS (opțional)
 • Gimnastică aerobică (facultativ)
 • Înot (facultativ)
 • Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- Fotbal
 • Teoria și practica în alte ramuri sportive- Tenis
 • Teoria și practica atletismului
 • Metodica predării voleiului în școală
 • Metodica predării gimnasticii în școală
 • Metode de cercetare în Știința Sportului și Educației fizice
 • Stagiu de practică în activități de turism
 • Stagiu pentru elabiorarea lucrării de licență
 • Istoria educației fizice și sportului (opțional)
 • Antrenament și competiție în sport adaptat (opțional)
 • Cicloturism (facultativ)
 • Dans folcloric (facultativ)
 • Teoria educației fizice și sportului
 • Gimnastica de bază
 • Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- Handbal
 • Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- Baschet
 • Anatomie funcțională
 • Teoria și practica în sporturi de expresie- dans sportiv
 • Teoria și practica în sporturi de iarnă- Schi Alpin
 • Engleză (opțional)
 • Franceză (opțional)
 • Badmintorn (facultativ)
 • Patinaj (facultativ)
 • Educație pentru sănătate și prim ajutor
 • Bazele generale ale atletismului
 • Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- Volei
 • Metodica educației fizice și sportului
 • Teoria și practica în sporturi de apă- Înot
 • Fiziologie
 • Aplicații practice discipline sportive de apă
 • Jocuri dinamice (facultativ)
 • Fotbal (facultativ)
 • Evaluare motrică și somato- funcțională
 • Metodica predării baschetului în școală
 • Metodica predării handbalului în școală
 • Metodica predării fotbalului în școală
 • Activități motrice de timp liber (body- building
 • jogging
 • orientare sportivă)
 • Șah
 • Stagiu de practică în unități de învățământ
 • Management aplicat în ȘSEF (opțional)
 • Sociologie în știința sportului (opțional)
 • Tenis de masă (facultativ)
 • Teoria și practica gimnasticii ritmice
 • Expresie corporală și euritmie
 • Activități motrice adaptate
 • Activități motrice de timp liber (alpinism
 • escaladă
 • rafting)
 • Fitness
 • Metodica predării atletismului în școală
 • Stagiu de practică în baze de agrement
 • Gimnastică aerobică și întreținere (opțional)
 • Tehnici de autoapărare (opțional)
 • Promovarea examenlui de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Științe a fost înființată prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 7751/4.05.1990, cu 4 specializări (Biologie; Chimie-Fizică; Matematică; Filologie). În primul deceniu de activitate, facultatea dobândește o largă recunoaștere și un binemeritat prestigiu, care s-au reflectat în dinamismul evoluției sale după anul 1999. Astfel, Facultatea de Științe funcționează în prezent cu 12 specializări, dintre care 7 de formare inițială (Biologie; Chimie; Horticultură; Inginerie fizică; Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie; Ecologie și protecția mediului; Asistenți medicali) și 5 de formare prin master (Biologie medicală; Protecția plantelor; Ecologie și protecția mediului; Fizică și chimia materialelor; Materiale și tehnologii nucleare). Pentru specializările oferite, Facultatea de Științe pune la dispoziția celor aproape 1000 de studenți spații de învățământ moderne (4 amfiteatre și 6 săli de seminar) și laboratoare de specialitate dotate cu aparatură, echipamentele și instrumentele necesare pentru formarea aptitudinilor practice și, în egală măsură, pentru realizarea unor lucrări de cercetare. În anul 2003, în Facultatea de Științe s-au pus bazele unui centru de cercetare în domeniul Ecologiei și Protecției Naturii, dotat cu echipamente moderne, a căror valoare se apropie de 500.000 Euro. Misiunea Facultății de Științe este aceea de a formă cadre didactice pentru învățământul preuniversitar în domeniile biologiei, chimiei, fizicii, ecologiei etc., specialiști practicieni pentru domeniile biologiei (microbiologie, genetică, ecologie și protecția mediului, protecția plantelor etc.), fizicii (inginerie nucleară, ingineria mediului etc.) chimiei (chimia mediului, inginerie chimică), horticulturii (pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură și arhitectură peisageră, protecția plantelor horticole, tehnologii horticole etc.), specialiști pentru cercetarea în domenii ale biologiei, chimiei și fizicii. Nu în ultimul rând, Facultatea de Științe are misiunea de a formă specialiști capabili să contribuie la rezolvarea unor probleme specifice, de maximă importantă pentru atingerea standardelor și cerințelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Pe lângă îndeplinirea misiunii de formare de specialiști în domeniile mai sus menționate, la un înalt nivel de calitate și performanță, personalul didactic al Facultății de Științe și-a asumat în mod responsabil misiunea de ridicare a prestigiului sau academic, atât prin activitatea de promovare susținută a metodelor moderne de educare-formare, cât și prin activitatea de cercetare științifică. În acest sens este relevanță constituirea unor colective de cercetare pe domenii de maxim interes local, regional sau național, creșterea numărului de contracte încheiate pentru proiecte de cercetare realizate în cadrul unor programe naționale sau de interes local sau regional, creșterea valorii contractelor încheiate, creșterea numărului de publicații în țara și în străinătate, precum și creșterea numărului de invitații și participarea efectivă la manifestări științifice naționale și internaționale.

Pitești str. Târgu din Vale, nr.1, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
autorizat
Grad de încredere
---
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Pitești
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer