Despre program

Performanţa motrică este o specializare nouă ce se încadrează în tendinţele actuale de integrare a învăţământului românesc în spaţiul european. Această specializare permite absolvenţilor studiilor de licenţă să-şi continue activitatea în domeniul performanţei sportive, în funcţie de opţiunea dorită spre o categorie superioară de clasificare. Programul de licenţă Sport şi Performanţă Motrică era o continuare a activităţii desfaşurate de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, pe sistemul de învăţământ de lunga durata (4 ani). In cadrul acelui sistem, în planul de învăţământ pentru ciclul al –II-lea (anii 3,4), se regăseau discipline de aprofundare într-o ramura de sport (în funcţie de opţiunea studentului). Astfel, acesta obţinea prin intermediul Agenţiei Naţionale a Sportului carnet de antrenor, categoria a III-a. Prin noul plan de învăţământ, alcătuit conform standardelor ARACIS (3 ani), regăsim, în principiu, aceleaşi discipline de aprofundare într-o ramură de sport, începând cu semestrul al-IV-lea, (anul II semestrul II), care permit absolventului specializării Sport şi Performanţă Motrică să obţină carnet de antrenor categoria a IV-a. Opţiunea pentru aprofundarea într-o ramură de sport se realizează dupa finalizarea celor 3 semestre de trunchi comun. In contextul necesităţii unei corespondenţe funcţionale între competenţele absolvenţilor învăţământului superior şi cerinţele pieţei muncii, studiile de licenţă la specializarea „Sport şi performanţă motrică”, prin competenţele pe care le formează absolvenţilor, se integrează armonios în misiunea didactică şi de cercetare a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. Din această perspectivă, misiunea acestei specializări – Sport şi Performanţă Motrică – este de a asigura achiziţia de cunoştinţe şi de a forma competenţele necesare exercitării profesiei de „profesor – antrenor”, caracteristică specializărilor din sportul de performanţă, necesară în unităţile sportive vocaţionale din domeniul „Educaţie fizică şi sport. Realizarea obiectivelor disciplinelor cuprinde în planul de învăţământ va facilita achiziţia de cunoştinte şi formarea de competenţe pe baza cărora viitorii specialişti vor fii capabili să desfaşoare un proces instructiv-educativ de calitate privind: selecţia şi orientarea în sportul de performanţă; parcurgerea curriculumului specific unităţilor sportive vocaţionale (clase şi licee cu program sportiv, cluburi sportive şcolare, cluburi sportive de drept public şi de drept privat, asociaţii sportive, etc.), în condiţii de calitate şi eficienta didactică.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria Educatiei Fizice si Sportului
 • Gimnastica de Baza
 • Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive - Handbal
 • Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive - Baschet
 • Anatomie functionala
 • Teoria si practica in sporturi de expresie - Dans Sportiv
 • Teoria s0i practica in sporturile de iarna - Schi Alpin
 • Limbi straine 1
 • Patinaj
 • Bazele generale ale atletismului
 • Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive - Volei
 • Metodica Educatiei Fizice si Sportului
 • Teoria si practica in sporturi de apa- Inot
 • Fiziologie
 • Aplicatii practice discipline sportive de apa
 • Utilizare software specializate in EFS
 • Pachet optional
 • Limbi straine 2
 • Jocuri dinamice
 • Tenis de masa/Badminton
 • Introducere in teoria sportului
 • Kinesiologie
 • Psihopedagogie
 • Teoria si practica in sporturile de combat - Judo
 • Teoria si practica in sporturile de combat - Judo
 • Teoria si practica in ramuri ale gimnasticii - Gimnastica acrobatica
 • Fiziologia efortului sportiv
 • Comunicare in EFS
 • Aplicatii practice discipline sportive de iarna
 • Istoria Educatiei Fizice si Sportului
 • Pachet optional
 • Limbi straine 3
 • Egofiziologia
 • Sah
 • Tehnici de supravietuire
 • Bazele generale ale antrenamentului sportiv
 • Tehnici si metode pentru dezvoltarea calitatilor motrice
 • Educatie pentru sanatate si prim ajutor
 • Metode de cercetare in EFS
 • Teoria si practica in alte ramuri sportive - tenis
 • Stagiu de practica in structuri ale sportului
 • Teoria si practica atletismului
 • Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive - Fotbal
 • Limbi straine 4
 • Evaluare motrica si somato-functionala
 • Echipamente
 • aparate si instalatii folosite in sport
 • Psihologia sportului
 • Metodica antrenamentului pe ramura de sport (atletism
 • baschet,caiac - canoe
 • dans sportiv
 • fotbal
 • handbal
 • judo
 • inot
 • schi
 • tenis
 • volei)
 • Refacerea in activitatea sportiva
 • Dirijarea metodologica a capacitatii motrice pe ramuri de sport (atletism
 • baschet,caiac - canoe
 • dans sportiv
 • fotbal
 • handbal
 • judo
 • inot
 • schi
 • tenis
 • volei)
 • Management aplicat in EFS
 • Aplicatii metodologice la nivelul initieri sportive
 • Selectia in sport
 • Instruire asistata de calculator
 • Metodica antrenamentului pe ramura de sport (atletism
 • baschet,caiac - canoe
 • dans sportiv
 • fotbal
 • handbal
 • judo
 • inot
 • schi
 • tenis
 • volei) 2
 • Tehnici de monitorizare a performantei sportive
 • Aplicatii metodologice specifice in actiuni si evenimente sportive
 • Teoria competitiei
 • Musculatie
 • Biomecanica sportului
 • Antrenament si competitie in sport adaptat
 • Etica si deontologie in EFS
 • Teoria si practica gimnasticii ritmice

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, în Pitesti

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Incepând cu anul 1991 s-a reînfiinţat specializarea Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, ca în anul 2000 să se desprindă din cadrul   acestei facultăţi ca Facultate de Educaţie Fizică şi Sport.

Intregul proces de învăţământ se desfăşoară pe baza sistemului european de credite transferabile, studenţii parcurgând facultativ modulul psiho-pedagogic, care le permite desfăşurarea activităţilor profesionale, în toate ciclurile de învăţământ preuniversitar şi universitar.

După terminarea studiilor universitare şi susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii vor primi:

 • Diploma de licenţiat în educaţie fizică şi sport;
 • Carnet de antrenor, în disciplina sportivă aprofundată, eliberat de A.N.S. pentru studenţii programului de licentă SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ şi / sau a programului de master PERFORMANŢĂ ÎN SPORT.

Baza materială a fost asigurată în cadrul facultăţii cu spaţii adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ. Colectivul de conducere al facultăţii cât şi al universităţii sunt preocupate permanent de îmbunătăţirea continuă a bazei   materiale prin construirea unor noi spaţii adecvate respectiv:

 • sală polivalenta (400 locuri), ultramodernă, cu o suprafaţă de lucru 48 x 24m, pentru handbal, volei, baschet, tenis de camp etc.;
 • sală de forţă cu aparatura ultramodernă;
 • terenuri de sport în aer liber pentru atletism, handbal, fotbal, baschet şi tenis;
 • sală pentru pregatire musculară (fitness);
 • sală de gimnastică artistică cu toate dotările şi utilităţile necesare;
 • sală de gimnastică aerobică şi gimnastică ritmică;
 • sală judo;
 • laboratoare cu dotare modernă;
 • bibliotecă de specialitate;
 • sală internet;
 • posibilitate de cazare în cămin, masă la restaurant studenţesc.

Facultatea noastră are numeroase contracte de colaborare în ţară şi strainatate: U.N.E.F.S.   Bucuresti, Institutul National de Cercetare în Sport Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, sportului şi Sănătăţii Bacău, Universitatea de Medicină Bucureşti, Universitatea ,,Ştefan Cel Mare” Suceava, Universitatea Valahia Târgovişte etc. iar din străinătate I.N.E.F.S. Chişinău - Rep. Moldova, Universitatea Sophia Antipolis Nice - Franţa, National Kapodistrian University of Athens, Aristotle University of Thessaloniki etc.

Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România, 110040

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer