Sport, turism și activități de timp liber

Despre program

Evoluţia socială, economică, culturală etc. a României în perioada actuală solicită formarea într-un timp scurt a unui personal specializat pentru activităţile de timp liber care pot fi utilizate în asociere cu activităţile turistice pentru diferite categorii de vârstă indiferent de statutul socio-profesional. Acest program de master a fost realizat, în forma lui iniţială, în colaborare cu Universitatea Nice Sophia Antipolis, Franţa. Este de mare importanţă faptul că această colaborare a fost prelungita oficial până în anul 2015. In cadrul programului de master Sport, Turism şi Activităţi de timp liber studenţii sunt pregătiţi conform planurilor de învăţământ pe credite transferabile, pe o durata de 2 ani pentru cursurile de zi. Planurile de învăţământ, prin conţinut şi structura, sunt în concordanţă cu cele existente în alte centre universitare din strainatate. Programul de master Sport, Turism şi Activităţi de timp liber este o continuare a vechiului program de master – Sport, Turism, Loisir – care funcţionează în cadrul Universităţii din Piteşti din anul universitar 2002/2003, în prezent înregistrându-se aproximativ 30 de studenţi repartizaţi pe doi ani de studiu. Actuala formă este actualizată în conformitate cu cerinţele programului Bolognia. Studenţii înscrişi la acest program de master audiaza cursuri şi participă la seminarii, laboratoare şi activităţi practice ţinute de profesori români şi francezi cu o înaltă calificare profesională. Activitatea didactică valorizează într-o mare masura principiul abordării interdisciplinare, formarea viitorilor absolvenţi fiind rezultatul efortului depus de un colectiv heterogen, format din medici, sociologi, profesori de educaţie fizică, psihologi, pedagogi, economişti, specialişti în turism, etc. care provin din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Piteşti, Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti, Facultatea de Turism şi din Universitatea Nice Sophia Antipolis, Franţa. Etapa finala a acestui program constă în susţinerea dizertaţiei la Universitatea Nice Sophia Antipolis din Franţa în faţa unei comisii mixte romano-franceze. Ca urmare, absolvenţii obţin o diplomă de master eliberată de Universitatea din Piteşti şi un certificat de absolvire eliberat de Universitatea din Franţa. Considerăm că astfel, se realizează o colaborare fructuoasă între cele doua univeristăţi, contribuind în felul acesta la uşurarea unei eventuale integrări a absolvenţilor pe piaţa muncii din Franţa. Misiunea programului de Master Sport, Turism şi Activităţi de timp liber organizat în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii din Piteşti în colaborare cu Universitatea Nice Sophia Antipolis din Franţa, este în primul rand cea didactică, prin care se promovează şi se susţin valorile culturale specifice ştiinţei motricităţii alături de promovarea şi valorificarea potenţialului turistic al României. Astfel, putem utiliza în cadrul programului universitar de master Sport, Turism şi Activităţi de timp liber, activităţi motrice variate (educaţie fizică, sport, activităţi recreative de timp liber) în context multicultural naţional şi internaţional, ele fiind utilizate ca mijloace de dialog multicultural şi interetnic. De asemenea, trebuie menţionată misiunea de promovare a competenţelor şi de cercetare în managementul educaţional, cu scopul dezvoltării domeniului motricităţii incluzand aici şi activităţile de timp liber. In acelaşi timp, acest program de master ofera, prin pregatirea complementara, o alternativa de integrare a absolvenţilor domeniului Educaţie Fizică şi Sport, pe piaţa muncii. Consideram că activităţile motrice pot fi considerate factori care contribuie la integrarea socială în cadrul procesului de globalizare.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Performanta
 • Sanatate
 • Nutritie
 • Factori determinanti in practicarea activitatilor fizice sportive
 • Economia Sportului si Sanatati
 • Metode de colectare si prelucrare a datelor
 • Noi tehnologii de informare si comunicare
 • Limba straina
 • Metodologia proiectului
 • organizatii si participanti
 • Managementul organizatiilor sportive si turistice
 • Marketingul produselor si serviciilor sportive si turistice
 • Stagiu si proiect
 • pregatirea stagiului
 • Stress si oboseala - factori fiziologici si psihologici
 • Politici publice pentru sport si sanatate
 • Interventii in activitatile fizice-fundamentele teoretice
 • Gestionarea studiilor pe pietele sportive si turistice
 • Strategii si politici ale organizatiilor sportive si de turism
 • Strategia si conduita proiectului
 • Instrumente de gestionare a organizatiilor
 • Jocuri de afaceri si studii de caz
 • Stagiu disertatie
 • Didactica activitatilor recreative
 • Activitati sportive turistice
 • Cercetare stiintifica in contextul activitaatilor de timp liber
 • Dreptul mediului aplicat activitatilor sportive
 • turistice si de loisir
 • Gestiunea evenimentelor in domeniul turismului si industria ospitalitatii
 • Marketing turistic si de loisir
 • Ingineria proiectului orientat catre loisir si turism
 • Economia turismului
 • Managementul agentiilor de turism
 • Intreprinderea turistica in concept european
 • Socializare in activitati loisir
 • Sisteme de organizare in activitati de loisir
 • Echipament sportiv de loisir
 • Aeromodelism

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, în Pitesti

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Incepând cu anul 1991 s-a reînfiinţat specializarea Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, ca în anul 2000 să se desprindă din cadrul   acestei facultăţi ca Facultate de Educaţie Fizică şi Sport.

Intregul proces de învăţământ se desfăşoară pe baza sistemului european de credite transferabile, studenţii parcurgând facultativ modulul psiho-pedagogic, care le permite desfăşurarea activităţilor profesionale, în toate ciclurile de învăţământ preuniversitar şi universitar.

După terminarea studiilor universitare şi susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii vor primi:

 • Diploma de licenţiat în educaţie fizică şi sport;
 • Carnet de antrenor, în disciplina sportivă aprofundată, eliberat de A.N.S. pentru studenţii programului de licentă SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ şi / sau a programului de master PERFORMANŢĂ ÎN SPORT.

Baza materială a fost asigurată în cadrul facultăţii cu spaţii adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ. Colectivul de conducere al facultăţii cât şi al universităţii sunt preocupate permanent de îmbunătăţirea continuă a bazei   materiale prin construirea unor noi spaţii adecvate respectiv:

 • sală polivalenta (400 locuri), ultramodernă, cu o suprafaţă de lucru 48 x 24m, pentru handbal, volei, baschet, tenis de camp etc.;
 • sală de forţă cu aparatura ultramodernă;
 • terenuri de sport în aer liber pentru atletism, handbal, fotbal, baschet şi tenis;
 • sală pentru pregatire musculară (fitness);
 • sală de gimnastică artistică cu toate dotările şi utilităţile necesare;
 • sală de gimnastică aerobică şi gimnastică ritmică;
 • sală judo;
 • laboratoare cu dotare modernă;
 • bibliotecă de specialitate;
 • sală internet;
 • posibilitate de cazare în cămin, masă la restaurant studenţesc.

Facultatea noastră are numeroase contracte de colaborare în ţară şi strainatate: U.N.E.F.S.   Bucuresti, Institutul National de Cercetare în Sport Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, sportului şi Sănătăţii Bacău, Universitatea de Medicină Bucureşti, Universitatea ,,Ştefan Cel Mare” Suceava, Universitatea Valahia Târgovişte etc. iar din străinătate I.N.E.F.S. Chişinău - Rep. Moldova, Universitatea Sophia Antipolis Nice - Franţa, National Kapodistrian University of Athens, Aristotle University of Thessaloniki etc.

Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România, 110040

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer