Despre program

Programul de studii de licenţă în Educaţie Fizică şi Sport s-a initiat din anul 1971, ca urmare a înfiinţării în cadrul Institutului de Invaţământ Superior Piteşti, a secţiei de Educaţie Fizică şi Sport, cu durata de 3 ani, care se adresa cu prioritate tinerilor cu aptitudini sportive din judeţul Argeş şi a judetelor limitrofe acestuia, în vederea formării de cadre didactice cu pregătire superioară. In activitatea sa, colectivul secţiei de educaţie fizică şi sport, a înregistrat realizări importante în ceea ce priveşte educaţia, cercetarea şi inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii. In anul 2000, conform M.O. al Romaniei partea I nr. 397/24 08 2000, secţia de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, s-a transformat în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport care coordoneaza întreaga activitate didactică, de instruire, cercetare şi performanţă sportivă din întreaga universitate. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii din Piteşti are acreditat programul de studii de licenţă “Educaţie fizică şi sport”, de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică, din anul 1998. In perioada 1998-2005 durata studiilor a fost de 4 ani, curs de zi, absolvenţii obţinând titlul de licenţiat în educaţie fizică şi sport. Incepând cu anul universitar 2005/2006, durata studiilor este de 3 ani conform reglementărilor programul de studii “Educaţie Fizică şi Sport” funcţionează în cadrul F.E.F.S. Piteşti de la înfiinţarea acesteia şi programul de studii de licenţă a fost acreditat în anul 1998. De la acreditare până în prezent au absolvit programul de licenţă 12 promotii. Analiza programului de licenţă şi argumentele prezentate de noi pentru verificarea periodică a calităţii acestuia în vederea obţinerii acreditării se va referii la activitatea ultimilor 5 ani. In contextul necesităţii unei corespondenţe funcţionale între competentele absolvenţilor învăţământului superior şi cerinţele pieţei muncii, studiile de licenţă la specializarea „Educaţie fizică şi sport”, prin competenţele pe care le formează absolvenţilor, se integreaza armonios în misiunea didactică şi de cercetare a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria Educatiei Fizice si Sportului
 • Gimnastica de Baza
 • Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive - Handbal
 • Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive - Baschet
 • Anatomie functionala
 • Teoria si practica in sporturi de expresie
 • Dans Sportiv
 • Teoria si practica in sporturile de iarna
 • Schi Alpin
 • Limbi strane 1
 • Bazele generale ale atletismului
 • Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive - Volei
 • Metodica Educatiei Fizice si Sportului
 • Teoria si practica in sporturi de apa - Inot
 • Fiziologie
 • Aplicatii practice discipline sportive de apa
 • Utilizare software specializate in EFS
 • Limbi straine 2
 • Kinetologie
 • Metodica jocurilor - volei
 • Metodica disciplinelor de combat
 • Metodica EFS
 • Comunicare si integrare sociala
 • Metodologia cercetarii
 • Aplicatii discipline sportive de iarna
 • Tenis de camp
 • Limbi straine 3
 • Bazele activitatilor motrice pentru ciclul primar
 • Expresivitate corporala si comunicare motrica
 • Atletism scolar
 • Gimnastica scolara
 • Baschet scolar
 • Handbal scolar
 • Volei scolar
 • Fotbal/gimnastica scolara
 • Activitati aplicative in centre de recreere si timp liber
 • Inot aplicativ si discipline sportive de apa
 • Proiectare didactica in efs
 • Limbi straine
 • Istoria EFS
 • Bazele activitatilor motrice pentru ciclul gimnazial
 • Didactica sportului adaptat
 • Optimizarea conditiei fizice - finess/jogging
 • Activitati de timp liber
 • Dirijarea metodologica activitatilor CDS
 • Activitati aplicative in unitati de invatamant si structuri sportive
 • Echipamente
 • instalatii
 • aparate sportive
 • Optimizarea conditiei fizice - gimnastica aerobica
 • Organizarea si conducerea structurilor specific
 • Tehnici special de predare
 • Aplicatii in activitati turistice
 • Fizica cu aplicatii in EFS

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, în Pitesti

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Incepând cu anul 1991 s-a reînfiinţat specializarea Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, ca în anul 2000 să se desprindă din cadrul   acestei facultăţi ca Facultate de Educaţie Fizică şi Sport.

Intregul proces de învăţământ se desfăşoară pe baza sistemului european de credite transferabile, studenţii parcurgând facultativ modulul psiho-pedagogic, care le permite desfăşurarea activităţilor profesionale, în toate ciclurile de învăţământ preuniversitar şi universitar.

După terminarea studiilor universitare şi susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii vor primi:

 • Diploma de licenţiat în educaţie fizică şi sport;
 • Carnet de antrenor, în disciplina sportivă aprofundată, eliberat de A.N.S. pentru studenţii programului de licentă SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ şi / sau a programului de master PERFORMANŢĂ ÎN SPORT.

Baza materială a fost asigurată în cadrul facultăţii cu spaţii adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ. Colectivul de conducere al facultăţii cât şi al universităţii sunt preocupate permanent de îmbunătăţirea continuă a bazei   materiale prin construirea unor noi spaţii adecvate respectiv:

 • sală polivalenta (400 locuri), ultramodernă, cu o suprafaţă de lucru 48 x 24m, pentru handbal, volei, baschet, tenis de camp etc.;
 • sală de forţă cu aparatura ultramodernă;
 • terenuri de sport în aer liber pentru atletism, handbal, fotbal, baschet şi tenis;
 • sală pentru pregatire musculară (fitness);
 • sală de gimnastică artistică cu toate dotările şi utilităţile necesare;
 • sală de gimnastică aerobică şi gimnastică ritmică;
 • sală judo;
 • laboratoare cu dotare modernă;
 • bibliotecă de specialitate;
 • sală internet;
 • posibilitate de cazare în cămin, masă la restaurant studenţesc.

Facultatea noastră are numeroase contracte de colaborare în ţară şi strainatate: U.N.E.F.S.   Bucuresti, Institutul National de Cercetare în Sport Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, sportului şi Sănătăţii Bacău, Universitatea de Medicină Bucureşti, Universitatea ,,Ştefan Cel Mare” Suceava, Universitatea Valahia Târgovişte etc. iar din străinătate I.N.E.F.S. Chişinău - Rep. Moldova, Universitatea Sophia Antipolis Nice - Franţa, National Kapodistrian University of Athens, Aristotle University of Thessaloniki etc.

Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România, 110040

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer