Performanță în sport

Despre program

Masterul "Performanţă în Sport" este o specializare ce se încadrează în tendinţele actuale de integrare a învăţământului românesc în spaţiul european.Această specializare permite absolvenţilor studiilor de licenţă să-şi continue activitatea în domeniul performanţei sportive, în funcţie de opţiunea dorită spre o categorie superioară de clasificare. Masteratul „Performanţă în Sport” constituie o continuarea a activităţii desfaşurate de Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport si anume a specializării “Sport şi Performanţă Motrică”. In planul de învăţământ, alcatuit conform standardelor ARACIS (3 ani), regasim discipline de aprofundare într-o ramură de sport, începând cu semestrul al-IV-lea, (anul II, semestrul II), care permit absolventului specializării “Sport şi Performanţă Motrică” să obţină un carnet de antrenor asistent, prin intermediul Agenţiei Naţionale a Sportului. Opţiunea pentru aprofundarea într-o ramură de sport se realizează dupa finalizarea celor 3 semestre de trunchi comun. Masterul „Performanţă în Sport” permite aprofundarea într-o ramură de sport şi obţinerea carnetului de antrenor asistent.

In contextul necesităţii unei corespondente funcţionale între competenţele absolvenţilor învăţământului superior şi cerinţele pieţei muncii, studiile de master la specializarea „Performanţă în Sport”, prin competenţele pe care le formează absolvenţilor, se integreaza armonios în misiunea didactica şi de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.

Misiunea masterului „Performanţă în Sport” este de a asigura achiziţia de cunoştinţe şi de a forma competenţele necesare exercitării profesiei de „profesor – antrenor”, caracteristică specializărilor din sportul de performanţă, necesară în unităţile sportive vocaţionale din domeniul „Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice".

Realizarea obiectivelor disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ va facilita achiziţia de cunoştinţe şi formarea de competenţe pe bază cărora viitorii specialişti vor fi capabili să desfaşoare un proces instructiv-educativ de calitate privind: sistemul antrenamentului sportiv de performanţă şi înaltă performanţă, parcurgerea curriculumului specific unităţilor sportive vocaţionale (clase şi licee cu program sportiv, cluburi sportive şcolare, cluburi sportive de drept public şi de drept privat, asociaţii sportive, etc.), în condiţii de calitate şi eficienta didactică.

Prin masterul „Performanţă în Sport” se asigură formarea specialiştilor în măsură să realizeze o inserţie profesională în condiţii de competitivitate, la nivelul standardelor formulate pe piaţa muncii în domeniul „Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice”.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metode şi tehnici de pregătire musculară aplicată
 • Organizare şi conducere în sportul competițional
 • Metodologia cercetării performanţei sportive
 • Orientări metodologice moderne în antrenamentul sportiv
 • Nutriţie şi alimentaţie
 • Pregătire specializată într-o disciplină sportivă I
 • Pregătire specializată într-o disciplină sportivă II
 • Strategii de realizare a programelor de pregătire în sportul de performantă
 • Coaching şi performanţa în sport
 • Diagnoză şi prognoză în activitatea sportivă
 • Psiho-sociologia grupurilor sportive
 • Strategii operaţionale în pregătirea sportivă
 • Viteza - concepte teoretice şi practice
 • Forţa - concepte teoretice şi practice
 • Aplicaţii specifice în săli de musculaţie
 • Dirijarea metodologica a antr. sp. pe grupe la copii si juniori
 • Ergofiziologie
 • Biofizica cu aplicaţii in sport
 • Tehnici şi instrumente pentru analiza comportamentului motric
 • Integrare sociala prin activităţi sportive
 • Profilaxia şi recuperarea traumatismelor în sport
 • Biofeed-back-ul reprezentărilor ideomotrice în sport
 • Planificarea și programarea în antrenamentul sportiv
 • Pregătire specializata într-o disciplină sportivă III
 • Pregătire specializată într-o disciplină sportivă IV
 • Orientării moderne privind amenajarea bazelor sportive
 • utilizarea echipamentelor şi instalaţiilor sportive
 • Metode şi tehnici de conducere în sportul de performanţă
 • Strategii de promovare a performanţei sportive
 • Teoria competiţiei
 • Strategii de evaluare in sport
 • Pliometria coordonare
 • concepte teoretice şi practice
 • Rezistenţa - concepte teoretice şi practice
 • Dirijarea metodologica a antr. sp. la seniori
 • EIaborarea lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Științe a fost înființată prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 7751/4.05.1990, cu 4 specializări (Biologie; Chimie-Fizică; Matematică; Filologie). În primul deceniu de activitate, facultatea dobândește o largă recunoaștere și un binemeritat prestigiu, care s-au reflectat în dinamismul evoluției sale după anul 1999. Astfel, Facultatea de Științe funcționează în prezent cu 12 specializări, dintre care 7 de formare inițială (Biologie; Chimie; Horticultură; Inginerie fizică; Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie; Ecologie și protecția mediului; Asistenți medicali) și 5 de formare prin master (Biologie medicală; Protecția plantelor; Ecologie și protecția mediului; Fizică și chimia materialelor; Materiale și tehnologii nucleare). Pentru specializările oferite, Facultatea de Științe pune la dispoziția celor aproape 1000 de studenți spații de învățământ moderne (4 amfiteatre și 6 săli de seminar) și laboratoare de specialitate dotate cu aparatură, echipamentele și instrumentele necesare pentru formarea aptitudinilor practice și, în egală măsură, pentru realizarea unor lucrări de cercetare. În anul 2003, în Facultatea de Științe s-au pus bazele unui centru de cercetare în domeniul Ecologiei și Protecției Naturii, dotat cu echipamente moderne, a căror valoare se apropie de 500.000 Euro. Misiunea Facultății de Științe este aceea de a formă cadre didactice pentru învățământul preuniversitar în domeniile biologiei, chimiei, fizicii, ecologiei etc., specialiști practicieni pentru domeniile biologiei (microbiologie, genetică, ecologie și protecția mediului, protecția plantelor etc.), fizicii (inginerie nucleară, ingineria mediului etc.) chimiei (chimia mediului, inginerie chimică), horticulturii (pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură și arhitectură peisageră, protecția plantelor horticole, tehnologii horticole etc.), specialiști pentru cercetarea în domenii ale biologiei, chimiei și fizicii. Nu în ultimul rând, Facultatea de Științe are misiunea de a formă specialiști capabili să contribuie la rezolvarea unor probleme specifice, de maximă importantă pentru atingerea standardelor și cerințelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Pe lângă îndeplinirea misiunii de formare de specialiști în domeniile mai sus menționate, la un înalt nivel de calitate și performanță, personalul didactic al Facultății de Științe și-a asumat în mod responsabil misiunea de ridicare a prestigiului sau academic, atât prin activitatea de promovare susținută a metodelor moderne de educare-formare, cât și prin activitatea de cercetare științifică. În acest sens este relevanță constituirea unor colective de cercetare pe domenii de maxim interes local, regional sau național, creșterea numărului de contracte încheiate pentru proiecte de cercetare realizate în cadrul unor programe naționale sau de interes local sau regional, creșterea valorii contractelor încheiate, creșterea numărului de publicații în țara și în străinătate, precum și creșterea numărului de invitații și participarea efectivă la manifestări științifice naționale și internaționale.

Pitești str. Târgu din Vale, nr.1, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
autorizat
Grad de încredere
---
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Pitești
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer